Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí celé číslo představující Kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc (řetězec)

Požadovaný řetězec Argument je libovolný platný Řetězcový výraz. Pokud řetězec neobsahuje žádné znaky, Chyba za běhu znak.

Poznámky

V systémech bez dbcs je rozsah pro výnosy 0 až 255, ale -32768 až 32767 v DBCS systémech.

Poznámka: Funkce AscB se používá s údaji o byte obsaženém v řetězci. Místo vrácení kódu znaku prvního znaku vrátí funkce AscB první byte. Funkce AscW vrátí kód Unicode znaků s výjimkou platforem, na kterých není Unicode podporován, a v takovém případě je chování stejné jako u funkce Asc.

Poznámka:  Visual Basic pro Macintosh nepodporuje řetězce unicode. AscW(n) proto nemůže vrátit všechny znaky Unicode pro n hodnoty v rozsahu 128 – 65 535, stejně jako v prostředí Windows. AscW(n)se místo hodnoty Unicode n větší než 127 pokusí o "nejlepší odhad". Proto byste v prostředí Macintosh neměli používat ascW.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT Asc("a") AS Výraz1 FROM Prodej-produkty;

Vrátí kód ASCII pro řetězec "a". Výsledek: 97.

SELECT Asc("Z") AS AscCode FROM ProductSales;

Vrátí kód ASCII pro řetězec "Z" ve sloupci AscCode. Výsledek: 90.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Asc používá k vrácení kódu znaku odpovídajícího prvnímu písmenu v řetězci.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×