Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DATUMHODN v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce DATEVALUE převede datum uložené jako text na pořadové číslo, Excel rozpozná jako datum. Například vzorec =DATEVALUE("1.1.2008") vrátí hodnotu 39448, pořadové číslo data 1.1.2008. Mějte ale na paměti, že nastavení systémového data počítače může způsobit, že se výsledky funkce DATEVALUE liší od tohoto příkladu.

Funkce DATUMHODN je užitečná v případech, kdy list obsahuje data v textovém formátu, která chcete filtrovat, řadit, formátovat jako data nebo používat ve výpočtech s kalendářními daty.

Chcete-li zobrazit pořadové číslo data jako datum, je nutné použít u buňky formát data. Odkazy na další informace o zobrazování čísel jako kalendářních dat naleznete v části Viz také.

Syntaxe

DATUMHODN(datum)

Syntaxe funkce DATUMHODN má následující argumenty:

  • Date_text    Povinný argument. Text představující datum ve formátu Excel nebo odkaz na buňku obsahující text, který představuje datum v Excel formátu data. Například "30. 1. 2008" nebo "30. ledna 2008" jsou textové řetězce v uvozovkách, které představují kalendářní data.

    Pomocí výchozího systému data v Microsoft Excel pro Windows musí argument date_text představovat datum od 1. ledna 1900 do 31. prosince 9999. Funkce DATEVALUE vrátí hodnotu #VALUE! pokud hodnota argumentu date_text spadá mimo tuto oblast.

    Jestliže v argumentu datum vynecháte část udávající rok, použije funkce DATUMHODN aktuální rok z integrovaných hodin počítače. Informace o čase jsou v argumentu datum ignorovány.

Poznámky

  • Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, aby bylo možné je použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 447. den po 1. lednu 1900.

  • Většina funkcí automaticky převede hodnoty kalendářních dat na pořadová čísla.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

11

3

2011

Vzorec

Popis

Výsledek

=DATUMHODN("22.8.2008")

Pořadové číslo data zadaného jako text.

40777

=DATUMHODN("22-KVĚTEN-2011")

Pořadové číslo data zadaného jako text.

40685

=DATUMHODN("2011/02/23")

Pořadové číslo data zadaného jako text.

40597

=DATUMHODN("5. červenec")

Pořadové číslo data zadaného v textovém formátu v kalendářním systému 1900 a za předpokladu, že je v integrovaných hodinách počítače nastavený jako aktuální rok rok 2011.

39634

=DATUMHODN(A2 & "/" & A3 & "/" & A4)

Pořadové číslo data vytvořeného kombinací hodnot v buňkách A2, A3 a A4.

40850

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×