Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí funkce DDE můžete zahájit konverzaci DDE (Dynamic Data Exchange) s jinou aplikací, požádat o položku informací z této aplikace a zobrazit tyto informace v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě.

Pomocí funkce DDE ve vlastnosti ControlSource textového pole můžete například zobrazit data ze zadané buňky v Microsoft Office Excel 2007 listu.

Syntaxe

DDE( aplikace, téma, položka)

Syntaxe funkce DDE má následující argumenty:

A rgument

Popis

aplikace

A Řetězcový výraz identifying an application that can participate in a DDE conversation. Aplikace je obvykle název souboru .exe (bez přípony .exe) aplikace microsoft pro Windows, třeba Excel. Pokud chcete třeba zahájit konverzaci DDE s Excelem, zadejte jako argument aplikace "Excel".

Téma

Řetězcový výraz, který je názvem výrazu, Téma rozpoznaný aplikací.Argumentem tématu je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat najdete v dokumentaci k druhé aplikaci.

Položka

Řetězcový výraz, který je názvem výrazu, Datová položka rozpoznaný aplikací. Seznam možných položek najdete v dokumentaci k druhé aplikaci.


Poznámky

Funkce DDE se pokusí zahájit konverzaci DDE se zadanou aplikací a tématem a vyžádá data v položce. Pokud je funkce DDE úspěšná, vrátí řetězec obsahující požadované informace.

Pokud požadujete data z Excelu, může to být identifikátor řádku a sloupce, například "R1C1" nebo název oblasti buněk. V následujícím příkladu vyžádá funkce DDE informace z buňky na řádku 1, sloupce 1 v excelové tabulce. Tento výraz můžete zadat pro ovládací prvek textového pole do pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Funkci DDE můžete použít jenom ve vlastnosti ControlSource textového pole, skupiny možností, zaškrtávacího políčka nebo pole se seznamem. Funkci DDE nemůžete volat z modulu VBA (Basic for Applications).

Když použijete funkci DDE, bude ovládací prvek jen pro čtení v režimu Formulářové zobrazení a náhledu tisku. Pokud například použijete funkci DDE v textovém poli, nebude možné text v textovém poli upravit. Text musíte upravit v druhé aplikaci. Protože je vlastnost ControlSource ve formulářovém zobrazení a náhledu před tiskem jen pro čtení, musí být změny ovládacího prvku provedené v Návrhové zobrazení.

Systém Microsoft Windows a paměť počítače a zdroje informací určují maximální počet konverzací DDE, které je možné otevřít současně. Pokud konverzaci nejde zahájit, protože jiná aplikace není spuštěná nebo nerozpozná zadané téma nebo pokud jste už dosáhli maximálního počtu konverzací, vrátí funkce DDE hodnotu Null.

Poznámka: V druhé aplikaci může být nakonfigurováno ignorování vašich požadavků na konverzaci DDE. V případě, že ano, vrátí funkce DDEhodnotu Null. Podobně můžete Access nastavit tak, aby ignoroval žádosti jiných aplikací: klikněte na Možnosti aplikace v nabídce Soubor a potom v dialogovém okně Nastavení aplikace klikněte na Upřesnit. V části Operace DDEvyberte ignorovat žádosti DDE.

Tip

Pokud potřebujete pracovat s objekty jiné aplikace v Accessu, zvažte použití automatizace.

Následující tabulka ukazuje chování funkce DDE při použití s každým z ovládacích prvků.

Con trol

Poznámky

Textové pole

Argument položka může odkazovat na text nebo čísla. Pokud položka odkazuje na víc informací, například na pojmenovanou oblast v excelové tabulce, která obsahuje víc buněk, vrátí funkce DDE první položku. Pomocí této funkce s textovým polem můžete zobrazit data obsažená v buňce na listu.

Pole se seznamem

Funkce DDE vyplní pole se seznamem informacemi, na které odkazujepoložka. Do textové části pole nemůžete zadávat data. Pomocí funkce DDE s polem se seznamem můžete zobrazit seznam zemí nebo oblastí, které v excelové tabulce udržujete.

Option group

Vlastnost OptionValue jednotlivých přepínačů ve skupině možností je nastavena na číslo. První hodnota tlačítka je obvykle 1, druhá je 2 atd. Číslo vrácené funkcí DDE určuje, který přepínač se vybere.

Pokud například funkce DDE vrátí hodnotu 2, druhé tlačítko se vybere. Pokud tato funkce vrátí hodnotu, která neodpovídá žádnému nastavení vlastnosti OptionValue, žádné tlačítko nebude vybráno. Pokud položka odkazuje na víc informací, například na pojmenovanou oblast v excelové tabulce, která obsahuje víc buněk, vrátí funkce DDE první položku.

Zaškrtávací políčko

Pokud funkce DDE vrátí hodnotu 0, políčko nebude zaškrtnuté. Pokud tato funkce vrátí nenulové číslo, například 1 nebo -1, políčko bude vybrané. Jestliže položka odkazuje na text nebo na více informací, například na pojmenovanou oblast v listu aplikace Excel obsahující více buněk, nebude zaškrtávací políčko k dispozici.


Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×