Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí chybovou zprávu odpovídající dané Číslo chyby.

Syntaxe

Chyba [ (číslo_chyby) ]

Volitelné číslo chybyArgument může být jakékoli platné číslo chyby. Pokud je argument číslo_chyby platné číslo chyby, ale není definován, vrátí funkce Error řetězec "Chyba definovaná aplikací nebo chyba definovaná objektem". Pokud argument číslo_chyby není platný, dojde k chybě. Pokud argument číslo_chyby vypošlete, vrátí se zpráva odpovídající Chyba za běhu chybových hlášení. Pokud nedošlo k žádné chybě za běhu nebo je číslo chyby 0, vrátí funkce Error řetězec nulové délky ("").

Poznámky

Prozkoumejte Vlastnost nastavení objektu Err, abyste identifikovali nejnovější chybu za běhu. Vrácená hodnota funkce Error odpovídá vlastnosti Description objektu Err.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Error používá k tisku chybových zpráv, které odpovídají zadaným číslům chyb.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×