Funkci EuroConvert lze použít k převodu čísla na měnu euro nebo z měny euro na měnu účastnící se programu. Můžete ji také použít k převodu čísla z jedné měny účastnící se na jinou pomocí měny euro jako mezisoučty. Funkce EuroConvert používá pevné přepočítací kurzy stanovené Evropské unie.

Syntaxe

EuroConvert ( číslo, zdrojová souběžnost, targetcurrency [, fullprecision, triangulationprecision] )

Syntaxe funkce EuroConvert obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

Číslo:

Číslo, které chcete převést, nebo odkaz na pole obsahující číslo.

sourcecurrency

Název Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající zkratce iso (International Standards Organization) pro měnu, kterou chcete převést. Může to být jeden z kódů ISO uvedených v následující tabulce.

Měna

Kód ISO

Přesnost výpočtu

Přesnost zobrazení

franků

BEF

0

0

Lucembursko frank

LUF

0

0

Německá marka

DEM

2

2

Španělština (peseta)

ESP

0

0

Francouzský frank

FRF

2

2

Irská puntština

IEP

2

2

Italština –lira

ITL

0

0

Nizozemsko

NLG

2

2

Rakouský šilink

ATS

2

2

Portugalština ( přidaní)

PTE

0

0

Finština (Marka)

FIM

2

2

euro

EUR

2

2

Přesnost výpočtu určuje v předchozí tabulce, na jakou jednotku měny se má výsledek zaokrouhlit na základě přepočítané měny. Například při převodu na německé marky je přesnost výpočtu 2 a výsledek se zaokrouhlí na nejbližší pfen , 100 p změtů na značku. Přesnost zobrazení určuje, kolik desetinných míst se zobrazí v poli obsahujícím výsledek.

Novější verze funkce EuroConvert mohou podporovat další měny. Informace o nových měnách účastnících se programu a aktualizacích funkce EuroConvert najdete na webu Microsoft Office Euro Currency.

Měna

Kód ISO

Dánština (Krone)

SESA

Drachma

GRD

Švédština – Kronština

SEK

Pound Sterling

USD

targetcurrency

Řetězcový výraz nebo odkaz na pole obsahující řetězec odpovídající kódu ISO měny, na kterou chcete číslo převést. Seznam kódů ISO najdete v popisu argumentu sourcecurrency.

fullprecision

Nepovinný argument. ALogická hodnota value where True (1) ignores the currency-specific rounding rules (called display precision in sourcecurrency argument description) and uses the 6-significant-digit conversion factor with no follow-up rounding. Hodnota Nepravda (0) používá k zobrazení výsledku pravidla zaokrouhlení specifická pro měnu. Pokud je parametr vynechán, výchozí hodnota je False.

triangulationprecision

Nepovinný argument. Celočíselná hodnota větší nebo rovna 3, která určuje počet platných číslic při výpočtu přesnosti při výpočtu přechodné hodnoty v měně euro při převodu mezi dvěma národními měnami.


Poznámky

Všechny koncové nuly jsou zkrácené a neplatné parametry vrátí #Error.

Pokud je kód ISO zdroje stejný jako hodnota kódu ISO pro cíl, je původní hodnota čísla aktivní.

Tato funkce formát nepoužije.

Funkce EuroConvert používá aktuální kurzy stanovené Evropské unie. Pokud se sazby změní, Microsoft funkci aktualizuje. Úplné aktuální informace o platných pravidlech a kurzech získáte v dokumentech Evropské komise týkajících se měny euro. Informace o získání těchto publikací najdete na webu Microsoft Office Euro Currency.

Příklad

První příklad převede 1,20 německých mark na hodnotu v korunách (odpověď = 0,61). Druhý příklad převede 1,47 francouzských franků na německé marky (odpověď = 0,44 DM). Předpokládá přepočítací kurz 1 euro = 6,55858 francouzských franků a 1,92974 německých mark.

EuroConvert(1.20,"DEM","EUR")
EuroConvert(1.47,"FRF","DEM",TRUE,3)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×