Vrátí výraz formátovaný jako hodnota měny pomocí symbolu měny definovaného v ovládacích panelech systému.

Syntaxe

FormatCurrency ( Výraz [, Num5AfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, Group5 ] )

Syntaxe funkce FormatCurrency obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

Výraz

Povinný argument. Výraz, který se má naformátovat

Num5AfterDecimal

Nepovinný argument. Číselná hodnota určující, kolik místa je vpravo od desetinné čárky. Výchozí hodnota je -1, což znamená, že se použije místní nastavení počítače.

IncludeLeadingDigit

Nepovinný argument. Konstanta tristate, která označuje, jestli se u zlomků zobrazuje počáteční nula. Hodnoty najdete v části Nastavení.

UseParensForNegativeNumbers

Nepovinný argument. Konstanta tristate, která označuje, jestli se záporné hodnoty mají nebo nemají umístit do závorek Hodnoty najdete v části Nastavení.

Group Odskupit

Nepovinný argument. Konstanta tristate, která označuje, jestli jsou čísla seskupená pomocí oddělovače skupiny určeného v místních nastaveních počítače. Hodnoty najdete v části Nastavení.


Nastavení

Argumenty IncludeLeadingDigit,UseParensForNegativeNumbersa Group5 mají následující nastavení:

Konstanta

Hodnota

Popis

vbTrue

–1

Pravda

vbFalse

0

Nepravda

vbUseDefault

–2

Použijte nastavení v místních nastaveních počítače.


Poznámky

Pokud je vynechán jeden nebo více nepovinných argumentů, poskytují hodnoty pro vynecháné argumenty místní nastavení počítače.

Pozici symbolu měny vzhledem k hodnotě měny určuje místní nastavení systému.

Poznámka:  Všechny informace o nastavení jsou na kartě Měna místních nastavení s výjimkou počáteční nuly z karty Číslo.

Příklady

Výraz

Výsledky

SELECT FormatCurrency([JednotkovaCena]) AS Výraz1 FROM Prodej_produktů;

Zformátuje číselné hodnoty v poli JednotkováCena do formátu Měna a vrátí hodnotu ve sloupci Výraz1.

SELECT Formatcurrency([Sleva],2,-1,-1,-1) AS DiscountedPrice FROM ProductSales;

Zformátuje číselné hodnoty v poli Sleva na formát Měna se 2 desetinnými čárkou. Všechny hodnoty menší než 1 budou mít před desetinnou hodnotou hodnotu 0, záporné hodnoty budou zahrnuté do závorek, hodnota je ve výchozím nastavení oddělovač seskupená ("1000" se zobrazí jako 1 000,00 Kč, "-1000" se zobrazí jako (1 000,00 Kč), "0" se zobrazí jako 0,00 Kč.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×