Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí celé číslo představující další Číslo souboru, které je možné použít příkazem Open.

Syntaxe

FreeFile[(rangenumber)]

Volitelný argument rangenumber je varianta, která určuje oblast, od které má být vráceno další bezplatné číslo souboru. Zadejte hodnotu 0 (výchozí), která vrátí číslo souboru v rozsahu 1 až 255 (včetně). Zadejte hodnotu 1, která vrátí číslo souboru v rozsahu 256–511.

Poznámky

Použijte FreeFile a zadejte číslo souboru, které se ještě používá.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce FreeFile používá k vrácení dalšího čísla dostupného souboru. Během cyklu se otevře 5 souborů pro výstup a do každého se zapisou některá ukázková data.

Dim MyIndex, FileNumber
For MyIndex = 1 To 5 ' Loop 5 times.
' Get unused file number.
FileNumber = FreeFile
' Create file name.
Open "TEST" & MyIndex For Output As #FileNumber
' Output text.
Write #FileNumber, "This is a sample."
' Close file.
Close #FileNumber
Next MyIndex

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×