We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Vrátí logickou hodnotu označující, jestli Proměnná je Matice.

Syntaxe

IsArray (název_název_funkce)

Požadovaný název_proměnnéArgument je identifikátor určující proměnnou.

Poznámky

Funkce IsArray vrátí hodnotu True, pokud je proměnná matice. v opačném případě vrátí hodnotu False.Funkce IsArray je zvlášť užitečná u variant obsahujících matice.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce IsArray používá ke kontrole, jestli je proměnná matice.

' Declare array variables.
Dim MyArray(1 To 5) As Integer, YourArray, MyCheck
YourArray = Array(1, 2, 3) ' Use Array function.
MyCheck = IsArray(MyArray) ' Returns True.
MyCheck = IsArray(YourArray) ' Returns True.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×