Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí logickou hodnotu označující, jestli identifikátor (Visual Basic) představuje objekt, Proměnná.

Syntaxe

IsObject (identifikátor)

Povinný identifikátorArgument je název proměnné.

Poznámky

Funkce IsObject je užitečná jenom při určování, jestli má variantu VarTypevbObject. Tato situace může nastat, pokud varianta ve skutečnosti odkazuje na objekt (nebo na objekt jednou odkazoval) nebo pokud obsahuje hodnotu Nothing.

Funkce IsObject vrátí hodnotu True, pokud je proměnná deklarovaná s typem Objekt nebo libovolným platným typem Třída, nebo pokud je identifikátor variantouvarTypevbObjectnebo uživatelem definovaným objektem. v opačném případě vrátí hodnotu False.Funkce IsObject vrátí hodnotu True i v případě, že je proměnná nastavená na hodnotu Nothing.

Použijte zachytávání chyb a ujistěte se, že odkaz na objekt je platný.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce IsObject používá k určení, jestli identifikátor představuje proměnnou objektu. MyObject a YourObject jsou proměnné objektů stejného typu. Obecné názvy slouží pouze pro ilustraci.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×