Vrátí řetězec vytvořený spojením několika podřetězců obsažených v Matice.

Syntaxe

Join( sourcearray [, oddělovač ] )

Syntaxe funkce Spojení má následující argumenty:

Argument

Popis

sourcearray

Povinný argument. Jednorozměrná matice obsahující podřetězece, které se budou spojit.

delimiter

Nepovinný argument. Znak řetězce použitý k oddělení podřetězců ve vráceném řetězci. Pokud je tento znak vynechán, použije se znak mezery (" "). Pokud je oddělovač řetězec nulové délky (""), jsou všechny položky v seznamu zřetězovány bez oddělovačů.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×