Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí inverzní funkci k součtovému normálnímu rozdělení pro zadanou střední hodnotu a směrodatnou odchylku.

Poznámka:  Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci najdete v článku NORM.INV (funkce).

Syntaxe

NORMINV(pravděpodobnost,střed_hodn,sm_odch)

Funkce NORMINV má následující argumenty:

  • Pravděpodobnost:     Povinný argument. Jedná se o pravděpodobnost odpovídající normálnímu rozdělení.

  • Střed_hodn:     Povinný argument. Jedná se o aritmetickou střední hodnotu.

  • Sm_odch:     Povinný argument. Jedná se o směrodatnou odchylku rozdělení.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce NORMINV hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

  • Pokud je <= 0 nebo pokud >= 1, vrátí funkce NORMINV hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud standard_dev ≤ 0, vrátí funkce NORMINV hodnotu #NUM! chybová hodnota.

  • Pokud střední = 0 a sm_odch = 1, používá funkce NORMINV standardní normální rozdělení (další informace najdete v nápovědě k funkci NORMSINV).

Při zadání hodnoty pravděpodobnosti funkce NORMINV vyhledá hodnotu x ve výrazu NORMDIST(x, průměr, sm_odchylka, PRAVDA) = pravděpodobnost. Přesnost funkce NORMINV proto závisí na přesnosti funkce NORMDIST. Funkce NORMINV používá metodu iteračního hledání. Pokud hledání po 100 iteracích nekonverguje, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,908789

Pravděpodobnost odpovídající normálnímu rozdělení

40

Aritmetický průměr rozdělení

1,5

Směrodatná odchylka rozdělení

Vzorec

Popis

Výsledek

=NORMINV(A2;A3;A4)

Inverzní funkce k funkci součtového normálního rozdělení za výše uvedených podmínek

42,000002

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×