Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PLATBA.ÚROK v Microsoft Excelu.

Popis

Počítá úrokovou platbu z investice založené na pravidelných stálých platbách a konstantní úrokové míře pro dané období.

Syntaxe

PLATBA.ÚROK(sazba, pper, souč_hod, [bud_hod], [typ])

Syntaxe funkce PLATBA.ÚROK obsahuje následující argumenty.

  • Sazba:    Povinný argument. Úroková sazba vztažená k úročené periodě.

  • Za:    Povinný argument. Období, pro které chcete najít úrok a musí být v rozsahu 1 až nper.

  • Pper:    Povinný argument. Celkový počet úročených období anuity.

  • Souč_hod:    Povinný argument. Jedná se o současnou hodnotu v budoucnu získaných plateb.

  • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedená, je jí přiřazená hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky, třeba 0).

  • Typ:    Nepovinný argument. Nabývá hodnoty 0 nebo 1 a představuje způsob placení. Pokud není argument uvedený, předpokládá se hodnota 0.

Typ

Splátka

0

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

  • Je nutné, aby jednotky sazby a hodnoty pper odpovídaly. Pokud jsou platby prováděné měsíčně pro čtyřletou půjčku a při roční úrokové sazbě 12 procent, zadejte sazbu jako hodnotu 12%/12 a argument pper jako 4*12. Jestliže platby pro stejnou půjčku provádíte ročně, zadejte jako sazbu hodnotu 12% a jako argument pper hodnotu 4.

  • Pokud provádíte platby jako spoření, udejte argumenty jako záporná čísla. Pokud obdržíte platby, jsou argumenty udané jako kladná čísla.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

10,00%

Roční úrok

1

Období, pro které chcete najít placený úrok

3

Doba půjčky v letech

80 000 Kč

Současná hodnota půjčky

Vzorec

Popis

Aktivní výsledek

=PLATBA.ÚROK(A2/12;A3;A4*12;A5)

Úrok splatný v prvním měsíci za půjčku s parametry v A2:A5.

(666,7 Kč)

=PLATBA.ÚROK(A3;3;A4;A5)

Úrok splatný v posledním roce za půjčku se stejnými podmínkami, kde jsou prováděné roční splátky.

(2924,5 Kč)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×