Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce AVEDEV.  v Microsoft Excel.

Popis

Vrátí průměr absolutních odchylek bodů dat od jejich střední hodnoty. PRŮMODCHYLKA je měřítkem variability množiny dat.

Syntaxe

PRŮMODCHYLKA(číslo1, [číslo2], ...)

Syntaxe funkce PRŮMODCHYLKA má následující argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...:    Argument číslo1 je povinný argument, následující čísla jsou nepovinná. 1 až 255 argumentů, jejichž průměr absolutních odchylek chcete zjistit. Místo argumentů oddělených středníky můžete použít matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

  • PRŮMODCHYLKA je ovlivněna měrnou jednotkou vstupních dat.

  • Argumenty funkce musejí být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

  • Rovnice pro průměrnou odchylku je:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

4

Průměr absolutních odchylek čísel v buňkách A2:A8 od jejich střední hodnoty (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Vzorec

Výsledek

=PRŮMODCHYLKA(A2:A8)

1,020408

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×