Funkce Projectu pro vlastní pole v desktopové aplikaci Project

Funkce Projectu pro vlastní pole v desktopové aplikaci Project

Tyto funkce slouží ve vzorcích k výpočtu hodnot vlastních polí.

Tip: Pokud chcete v aplikaci Project 2007 zadat vzorec do vlastního pole, umístěte v nabídce Nástroje ukazatel myši na část Vlastní nastavení a klikněte na Pole. V dialogovém okně Vlastní pole klikněte na Vzorec. V aplikaci Project 2010 klikněte na kartu Projekt a ve skupině Vlastnosti klikněte na Vlastní pole. V dialogovém okně Vlastní pole klikněte na Vzorec.

Přehled funkcí Projectu

Při práci s Microsoft Projectem může být potřeba používat hodnoty, které přímo neodpovídají polím. Vzorce umožňují pracovat s poli a vytvářet tyto nové hodnoty.

Následující příklady ukazují, jak lze používat vzorce ve vlastních polích:

 • Následující vzorec vrací po přidání do vlastního číselného pole číselnou hodnotu, která udává počet dní mezi aktuálním datem a datem dokončení úkolu v plánu:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Následující vzorec vrací po přidání do vlastního textového pole hodnotu „Bez směrného plánu“, „Rozpočet přesažen o 20 % nebo více“ nebo „Rozpočet nevyčerpán“:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Převodní funkce

Funkce Asc

Vrátí hodnotu typu Integer představující kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc( řetězec)

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce CBool

Převede výraz na datový typ Boolean.

Syntaxe

CBool( výraz)

výraz  Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce CByte

Převede výraz na datový typ Byte.

Syntaxe

CByte( výraz)

výraz  Libovolné celé číslo od 0 do 255.

Funkce CCur

Převede výraz na datový typ Currency.

Syntaxe

CCur(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -922 337 203 685 477,5808 do 922 337 203 685 477,5807.

Funkce CDate

Převede výraz na datový typ Date.

Syntaxe

CDate(výraz)

výraz  Libovolný platný datový výraz.

Funkce CDbl

Převede výraz na datový typ Double.

Syntaxe

CDbl(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -1,79769313486232E308 do -4,94065645841247E-324 pro záporné hodnoty; od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty.

Funkce CDec

Převede výraz na datový typ Decimal.

Syntaxe

CDec(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 pro čísla bez desetinných míst. Rozsah pro čísla s 28 desetinnými místy je rozsah +/-7,9228162514264337593543950335. Nejmenší možné nenulové číslo je 0,0000000000000000000000000001.

Funkce Chr

Vrátí hodnotu typu String obsahující znak spojený se zadaným kódem znaku.

Syntaxe

Chr(kód_znaku)

kód_znaku  Hodnota typu Long, která označuje znak.

Funkce CInt

Převede výraz na datový typ Integer.

Syntaxe

CInt(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -32 768 do 32 767; zlomky jsou zaokrouhleny.

Funkce CLng

Převede výraz na datový typ Long.

Syntaxe

CLng(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -2 147 483 648 do 2 147 483 647; zlomky jsou zaokrouhleny.

Funkce CSng

Převede výraz na datový typ Single.

Syntaxe

CSng(výraz)

výraz  Libovolný číselný výraz od -3,402823E38 do -1,401298E-45 pro záporné hodnoty; od 1,401298E-45 do 3,402823E38 pro kladné hodnoty.

Funkce CStr

Převede výraz na datový typ String.

Syntaxe

CStr(výraz)

výraz  Libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce CVar

Převede výraz na datový typ Variant.

Syntaxe

CVar(výraz)

Expres  Pro číselné hodnoty je rozsah stejný jako u typu Double. Pro jiné než číselné hodnoty je rozsah stejný jako u typu String.

Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) pro zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial( rok, měsíc, den )

roční  Vyžadován Celé číslo. Číslo mezi 100 a 9999, včetně nebo číselného výrazu

měsíci  Vyžadován Celé číslo. Libovolný číselný výraz

den  Vyžadován Celé číslo. Libovolný číselný výraz

Funkce DateValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date).

Syntaxe

DateValue( datum)

vstupu  Vyžadován obvykle řetězcový výraz představující datum od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999. Datum může být také libovolný výraz, který může představovat datum, čas nebo obojí datum a čas.

Funkce Day

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 1 až 31 (včetně), které představuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Hex

Vrátí hodnotu typu String představující hodnotu čísla v šestnáctkové soustavě.

Syntaxe

Hex( číslo)

Číslo:  Vyžadován libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce Hour

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo od 0 do 23 (včetně), které představuje hodinu dne.

Syntaxe

Hour(čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Minute

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 0 do 59 včetně, které představuje časový údaj v minutách.

Syntaxe

Minute(čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Month

Vrátí hodnotu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 1 do 12 včetně, které představuje kalendářní měsíc.

Syntaxe

Month( datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Oct

Vrátí hodnotu Variant (String) představující osmičkovou hodnotu čísla.

Syntaxe

Oct( číslo )

Číslo:  Vyžadován libovolný platný řetězcový nebo číselný výraz.

Funkce ProjDateConv

Převede hodnotu na datum.

Syntaxe

ProjDateConv( výraz, formát_data )

Expres  Vyžadován Variant. Výraz, který se má převést na datum.

dateformat  Option Long. Výchozí formát data je pjDateDefault, ale můžete použít následující pjDateFormat konstanty (formát data, který byl použit 9/25/07 v 12:33 ODP.):

 • pjDateDefault: Výchozí formát. Je nastaven na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33 odp.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25.09.07

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. září 12:33 odp.

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. září, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. září

 • pjDate_mmm_dd: 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Út 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Út 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Út 25. zář, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Út 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Út 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd: Út 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Út 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 odp.

Funkce ProjDurConv

Převede výraz na hodnotu doby trvání v zadaných jednotkách.

Syntaxe

ProjDurConv( výraz, jednotky_doby_trvání )

Expres  Vyžadován Variant. Výraz, který má být převeden na dobu trvání.

durationunits  Option Long. Jednotky použité k vyjádření doby trvání Pokud není DurationUnits zadaná, výchozí hodnota je typ jednotek zadaný ve volbě Doba trvání se zadává na kartě plán v dialogovém okně Možnosti (nabídkanástroje ). DurationUnits může mít jednu z následujících konstant pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Funkce Second

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 0 až 59 včetně, které představuje počet sekund v časovém údaji.

Syntaxe

Second( čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Str

Vrátí hodnotu typu Variant (String).

Syntaxe

Str(číslo)

Číslo:  Vyžadován Long obsahující libovolný platný číselný výraz.

Funkce StrConv

Vrátí hodnotu typu Variant (String) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv( řetězec, převod, LCID )

Řetězec  Vyžadován řetězcový výraz, který chcete převést.

vádění  Vyžadován Celé číslo. Součet hodnot určujících typ převodu, který se má provést.

LCID  Option LocaleID, pokud se liší od systémové LocaleID. (Systém LocaleID je výchozí.)

Funkce TimeSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

TimeSerial( hodiny, minuty, sekundy )

ti  Vyžadován Variant (celé číslo). Číslo od 0 (12:00 dop.) a 23 (11:00 odp.), včetně nebo číselného výrazu

minutu  Vyžadován Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz

druhou  Vyžadován Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz

Funkce TimeValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

TimeValue( čas)

čas  Vyžadován obvykle řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odpoledne.) včetně. Čas může být nicméně libovolný výraz, který představuje čas v daném rozsahu. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Val

Vrátí čísla obsažená v řetězci jako číselnou hodnotu příslušného typu.

Syntaxe

Val(řetězec)

Řetězec  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce Weekday

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday( datum[, první_den_v_týdnu] )

vstupu  Vyžadován Variant, číselný výraz, řetězcový výraz libovolné kombinace, který může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

první_den_v_týdnu  Option konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadaná, předpokládá se neděle.

Funkce Year

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year( datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce pro datum a čas

Funkce CDate

Převede výraz na datový typ Date.

Syntaxe

CDate(výraz)

výraz  Libovolný platný datový výraz.

Funkce Date

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující aktuální systémové datum.

Syntaxe

Date

Funkce DateAdd

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) obsahující datum, ke kterému je přidán zadaný časový interval.

Syntaxe

DateAdd( interval, číslo, datum )

interval   Vyžadován Řetězcový výraz představující časový interval, který chcete přidat, například "m" nebo "d" .

Číslo:  Vyžadován číselný výraz s počtem intervalů, které chcete přidat. Může se jednat o kladné číslo (Chcete-li získat kalendářní data v budoucnosti) nebo záporné (abyste získali kalendářní data v minulosti).

vstupu  Vyžadován Variant (Datum) nebo literál představující datum, ke kterému je interval přidán.

Funkce DateDiff

Vrátí hodnotu typu Variant (Long) určující počet časových intervalů mezi dvěma zadanými daty.

Syntaxe

DateDiff( interval, datum_1, datum_2[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]] )

interval   Vyžadován řetězcový výraz představující časový interval, který se používá k výpočtu rozdílu mezi datum1 a datum2.

Datum1, datum2  Vyžadován Variant (Datum). Dvě kalendářní data, která chcete ve výpočtu použít.

první_den_v_týdnu  Option konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadaná, předpokládá se neděle.

první_týden_v_roce  Option konstanta, která určuje první týden v roce. Není-li zadáno, předpokládá se, že jde o týden, ve kterém nastane 1.

Funkce DatePart

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující zadanou část daného data.

Syntaxe

DatePart( interval, datum[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]] )

interval   Vyžadován řetězcový výraz představující časový interval, který chcete vrátit.

vstupu  Vyžadován Hodnota typu variant (Date), kterou chcete vyhodnotit.

první_den_v_týdnu  Option konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadaná, předpokládá se neděle.

první_týden_v_roce  Option konstanta, která určuje první týden v roce. Pokud není zadáno, předpokládá se, že je první týden v týdnu, ve kterém se vyskytuje 1.

Funkce DateSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) pro zadaný rok, měsíc a den.

Syntaxe

DateSerial( rok, měsíc, den )

roční  Vyžadován Celé číslo. Číslo mezi 100 a 9999, včetně nebo číselného výrazu

měsíci  Vyžadován Celé číslo. Libovolný číselný výraz

den  Vyžadován Celé číslo. Libovolný číselný výraz

Funkce DateValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date).

Syntaxe

DateValue( datum)

vstupu  Vyžadován obvykle řetězcový výraz představující datum od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999. Datum může být také libovolný výraz, který může představovat datum, čas nebo obojí datum a čas.

Funkce Day

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 1 až 31 (včetně), které představuje den v měsíci.

Syntaxe

Day(datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Hour

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo od 0 do 23 (včetně), které představuje hodinu dne.

Syntaxe

Hour(čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce IsDate

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být výraz převeden na datum.

Syntaxe

IsDate( výraz )

Expres  Vyžadován libovolná varianta obsahující výraz kalendářního data nebo řetězcový výraz, který může rozpoznat jako datum nebo čas.

Funkce Minute

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 0 do 59 včetně, které představuje časový údaj v minutách.

Syntaxe

Minute(čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Month

Vrátí hodnotu Variant (Integer) obsahující celé číslo od 1 do 12 včetně, které představuje kalendářní měsíc.

Syntaxe

Month( datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Now

Vrátí hodnotu typu Variant (Date) určující aktuální datum a čas podle systémového data a času v počítači.

Syntaxe

Now

Funkce ProjDateAdd

Přidá dobu trvání k novému datu.

Syntaxe

ProjDateAdd(datum, doba_trvání, kalendář)

vstupu  Vyžadován Variant. Původní datum, ke kterému se přičte Doba trvání .

Doba trvání  Vyžadován Variant. Doba trvání přičtení k datu

kalendáře  Option String. Kalendář, který se použije při výpočtu nového data. Pokud není zadán Kalendář , je výchozí hodnota pro aktuální zdroj jako kalendář zdroje nebo pro aktuální úkol, kalendář úkolu nebo standardní kalendář, pokud neexistuje kalendář úkolů. U Project serveru se použije standardní kalendář bez ohledu na to, který kalendář je zadaný v řetězci kalendáře . Když použijete tuto funkci ve vzorci vytvořeném v Project Web Appu a porovnáte ji se stejným vzorcem vytvořeným v Projectu Professional, měli byste se otestovat, abyste ověřili, co očekáváte.

Poznámka:  Pokud chcete odečíst sedm dní od určitého data, následující vzorec v Projectu Professional 2010 správně funguje: funkce ProjDateAdd ("9/24/2010", "-7d"). Když ale spustíte stejný vzorec na Project serveru 2010, výsledek je 9/24/2010, ne 9/17/2010. U vzorců, které fungují konzistentně v Projectu Professional 2010 a Project serveru 2010, byste se měli vyhnout záporným parametrům funkcí funkce ProjDateAdd a funkce ProjDateSub.

Funkce ProjDateConv

Převede hodnotu na datum.

Syntaxe

ProjDateConv( výraz, formát_data )

Expres  Vyžadován Variant. Výraz, který se má převést na datum.

dateformat  Option Long. Výchozí formát data je pjDateDefault, ale můžete použít následující pjDateFormat konstanty (formát data, který byl použit 9/25/07 v 12:33 ODP.):

 • pjDateDefault: Výchozí formát. Je nastaven na kartě Zobrazit v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: 25.09.07 12:33 odp.

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: 25.09.07

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: 25. září 12:33 odp.

 • pjDate_mmm_dd_yyy: 25. září, '07

 • pjDate_mmmm_dd: 25. září

 • pjDate_mmm_dd: 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Út 9/25/07 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Út 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Út 25. zář, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Út 12:33 odp.

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 odp.

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Út 25. zář

 • pjDate_ddd_mm_dd: Út 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Út 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 odp.

Funkce ProjDateDiff

Vrátí dobu trvání mezi dvěma daty v minutách.

Syntaxe

ProjDateDiff( datum_1, datum_2, kalendář)

– Datum1  Vyžadován Variant. Datum použité jako začátek doby trvání.

  Vyžadován Variant. Datum použité jako konec doby trvání.

kalendáře  Option String. Kalendář, který se použije při výpočtu doby trvání. Není-li Kalendář zadán, bude jako výchozí hodnota pro aktuální zdroj použit kalendář zdroje nebo pro aktuální úkol, kalendář úkolů (nebo standardní kalendář, pokud neexistuje kalendář úkolů pro projektový Server), použije se standardní kalendář bez ohledu na to, který kalendář je zadaný v řetězci kalendáře . Když použijete tuto funkci ve vzorci vytvořeném v Project Web Appu a porovnáte ji se stejným vzorcem vytvořeným v Projectu Professional, měli byste se otestovat, abyste ověřili, co očekáváte.

Funkce ProjDateSub

Vrátí datum, které předchází jinému datu o zadané období.

Syntaxe

ProjDateSub( datum, doba_trvání, kalendář )

vstupu  Vyžadován Variant. Původní datum, od kterého se odečte Doba trvání

Doba trvání  Vyžadován Variant. Doba trvání odčítání od data

kalendáře  Option String. Kalendář, který se použije při výpočtu rozdílu v kalendářním datu. Není-li Kalendář zadán, je výchozí hodnotou aktuálního zdroje kalendář zdroje nebo aktuální úkol, kalendář úkolu (nebo standardní kalendář, pokud neexistuje žádný kalendář). U Project serveru se použije standardní kalendář bez ohledu na to, který kalendář je zadaný v řetězci kalendáře . Když použijete tuto funkci ve vzorci vytvořeném v Project Web Appu a porovnáte ji se stejným vzorcem vytvořeným v Projectu Professional, měli byste se otestovat, abyste ověřili, co očekáváte.

Poznámka:  Pokud chcete odečíst sedm dní od určitého data, následující vzorec v Projectu Professional 2010 správně funguje: funkce ProjDateAdd ("9/24/2010", "-7d"). Když ale spustíte stejný vzorec na Project serveru 2010, výsledek je 9/24/2010, ne 9/17/2010. U vzorců, které fungují konzistentně v Projectu Professional 2010 a Project serveru 2010, byste se měli vyhnout záporným parametrům funkcí funkce ProjDateAdd a funkce ProjDateSub.

Funkce ProjDateValue

Vrátí hodnotu kalendářního data výrazu.

Syntaxe

ProjDateValue( výraz )

Expres  Vyžadován Variant. Výraz, který má být reprezentován jako datum.

Funkce ProjDurConv

Převede výraz na hodnotu doby trvání v zadaných jednotkách.

Syntaxe

ProjDurConv( výraz, jednotky_doby_trvání )

Expres  Vyžadován Variant. Výraz, který má být převeden na dobu trvání.

durationunits  Option Long. Jednotky použité k vyjádření doby trvání Pokud není DurationUnits zadaná, výchozí hodnota je typ jednotek zadaný ve volbě Doba trvání se zadává na kartě plán v dialogovém okně Možnosti (nabídkanástroje ). DurationUnits může mít jednu z následujících konstant pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Funkce ProjDurValue

Vrátí počet minut doby trvání.

Syntaxe

ProjDurValue( doba_trvání )

Doba trvání  Vyžadován Variant. Doba trvání vyjádřená v minutách.

Funkce Second

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer) určující celé číslo v rozsahu 0 až 59 včetně, které představuje počet sekund v časovém údaji.

Syntaxe

Second( čas)

čas  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat čas. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Time

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává aktuální systémový čas.

Syntaxe

Time

Funkce Timer

Vrátí hodnotu typu Single, která udává počet sekund, jež uplynuly od půlnoci.

Syntaxe

Timer

Funkce TimeSerial

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která udává čas pro zadané hodiny, minuty a sekundy.

Syntaxe

TimeSerial( hodiny, minuty, sekundy )

ti  Vyžadován Variant (celé číslo). Číslo od 0 (12:00 dop.) a 23 (11:00 odp.), včetně nebo číselného výrazu

minutu  Vyžadován Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz

druhou  Vyžadován Variant (celé číslo). Libovolný číselný výraz

Funkce TimeValue

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

TimeValue( čas)

čas  Vyžadován obvykle řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odpoledne.) včetně. Čas může být nicméně libovolný výraz, který představuje čas v daném rozsahu. Pokud čas obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Weekday

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující den v týdnu.

Syntaxe

Weekday( datum[, první_den_v_týdnu] )

vstupu  Vyžadován Variant, číselný výraz, řetězcový výraz libovolné kombinace, který může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

první_den_v_týdnu  Option konstanta, která určuje první den v týdnu. Pokud není zadaná, předpokládá se neděle.

Funkce Year

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year( datum)

vstupu  Vyžadován libovolný variant, číselný výraz nebo výraz řetězce nebo libovolná kombinace, která může představovat datum. Pokud Datum obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Obecné funkce

Funkce Choose

Vybere a vrátí hodnotu ze seznamu argumentů.

Syntaxe

Choose( index, volba-1[, volba-2, ... [, volba-n]])

indexován  Vyžadován číselný výraz nebo pole, jehož výsledkem je hodnota mezi 1 a počtem dostupných možností.

Vyberte  Vyžadován Variantní výraz obsahující jednu z možností.

Funkce IIf

Vrátí jednu ze dvou částí v závislosti na vyhodnocení výrazu.

Syntaxe

IIf( výraz, část_true, část_false )

výraz  Vyžadován Variantní výraz, který chcete vyhodnotit

pravdivá_část  Vyžadován hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud je odpovídající výraz pravdivý

část_false  Vyžadován hodnota nebo výraz, který se má vrátit, pokud je odpovídající výrazNEPRAVDA.

Funkce IsNumeric

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda může být výraz vyhodnocen jako číslo.

Syntaxe

IsNumeric( výraz)

Expres  Vyžadován Varianta obsahující číselný výraz nebo řetězcový výraz

Funkce IsNull

Vrátí hodnotu typu Boolean označující, zda výraz neobsahuje žádná platná data (hodnota Null).

Syntaxe

IsNull( výraz )

Expres  Vyžadován Varianta obsahující číselný výraz nebo řetězcový výraz

Funkce Switch

Vyhodnotí seznam výrazů a vrátí hodnotu nebo výraz typu Variant přidružený k prvnímu výrazu v seznamu, který má hodnotu True.

Syntaxe

Switch( výraz-1, hodnota-1[, výraz-2, hodnota-2, ... [, výraz-n,hodnota-n]] )

Matematické funkce

Funkce Abs

Pro číslo, které je do ní zadáno, vrátí absolutní hodnotu stejného typu.

Syntaxe

Abs( číslo )

Číslo:  Vyžadován libovolný platný číselný výraz Pokud argument číslo obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null . Pokud se jedná o neinicializovanou proměnnou, vrátí se nula.

Funkce Atn

Vrátí hodnotu typu Double, která uvádí arkustangens čísla.

Syntaxe

Atn( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz

Funkce Cos

Vrátí hodnotu typu Double uvádějící kosinus úhlu.

Syntaxe

Cos( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Funkce Exp

Vrátí hodnotu typu Double určující mocninu konstanty e (základ přirozeného logaritmu).

Syntaxe

Exp( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz

Funkce Fix

Vrátí celočíselnou část čísla. Pokud je číslo záporné, vrátí první záporné celé číslo, které je rovno nebo větší než hodnota argumentu číslo.

Syntaxe

Fix( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz Pokud argument číslo obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Int

Vrátí celočíselnou část čísla. Pokud je hodnota argumentu číslo záporná, vrátí první záporné celé číslo, které se rovná nebo je menší než hodnota argumentu číslo.

Syntaxe

Int( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz Pokud argument číslo obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Log

Vrátí hodnotu typu Double určující přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe

Log( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný řetězec větší než nula.

Funkce Rnd

Vrátí hodnotu typu Single obsahující náhodné číslo.

Syntaxe

Rnd( číslo )

Číslo:  Vyžadován Jeden nebo libovolný platný číselný výraz

Funkce Sgn

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která určuje znaménko čísla.

Syntaxe

Sgn( číslo )

Číslo:  Vyžadován libovolný platný číselný výraz

Vrátí následující hodnoty:

 • Pokud je číslo větší než nula, funkce Sgn vrátí 1.

 • Pokud se číslo rovná nule, funkce Sgn vrátí 0.

 • Pokud je číslo menší než nula, funkce Sgn vrátí -1.

Funkce Sin

Vrátí hodnotu typu Double určující sinus úhlu.

Syntaxe

Sin( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Funkce Sqr

Vrátí hodnotu typu Double, která určuje druhou odmocninu čísla.

Syntaxe

Sqr( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný řetězec rovný nebo větší než nula.

Funkce Tan

Vrátí hodnotu typu Double, která udává tangens úhlu.

Syntaxe

Tan( číslo )

Číslo:  Vyžadován Dvojitý nebo libovolný platný číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Textové funkce

Funkce Asc

Vrátí hodnotu typu Integer představující kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc( řetězec)

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz.

Funkce Chr

Vrátí hodnotu typu String obsahující znak spojený se zadaným kódem znaku.

Syntaxe

Chr(kód_znaku)

kód_znaku  Hodnota typu Long, která označuje znak.

Funkce Format

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující výraz formátovaný podle pokynů obsažených ve výrazu pro formátování.

Syntaxe

Format( výraz[, formát[, první_den_v_týdnu[, první_týden_v_roce]]] )

Expres  Vyžadován libovolný platný výraz.

formátování  Option platný pojmenovaný nebo uživatelsky definovaný výraz formátu.

první_den_v_týdnu  Option konstanta , která určuje první den v týdnu.

první_týden_v_roce  Option konstanta , která určuje první týden v roce.

Funkce Instr

Vrátí hodnotu typu Variant (Long) určující pozici prvního výskytu jednoho řetězce v jiném řetězci.

Syntaxe

Instr( [začátek, ]řetězec_1, řetězec_2[, porovnání] )

začít  Option číselný výraz, který nastaví počáteční pozici pro každé hledání. Pokud tento argument nezadáte, začne hledání na prvním místě. Pokud Start obsahuje hodnotu null, dojde k chybě. Pokud je zadaný možnost Compare , je argument Start povinný.

řetězec1  Vyžadován hledaný řetězcový výraz.

řetězec2  Vyžadován hledaný řetězcový výraz.

porovnání  Option Určuje typ porovnání řetězců. Pokud má argument Compare hodnotu null, dojde k chybě. Pokud je argument Compare vynechán, určuje typ porovnání nastavení MožnostiPorovnat .

Funkce LCase

Vrátí hodnotu typu String, který je převeden na malá písmena.

Syntaxe

LCase( řetězec )

Řetězec   Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Left

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující určený počet znaků z levé strany řetězce.

Syntaxe

Left( řetězec, délka )

řetězec  Povinný argument. Řetězcový výraz, z něhož jsou vráceny první znaky zleva. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

délka  Vyžadován Variant (Long). Číselný výraz označující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má hodnotu 0, vrátí se řetězec nulové délky (""). Pokud je hodnota stejná nebo větší než počet znaků v argumentu řetězec, funkce vrátí celý řetězec.

Funkce Len

Vrátí hodnotu typu Long obsahující počet znaků v řetězci nebo počet bajtů potřebných pro uložení proměnné.

Syntaxe

Len( řetězec, název_proměnné )

řetězec  Libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

název_proměnné  Libovolný platný název proměnné. Pokud argument název_proměnné obsahuje hodnotu Null, je vrácena hodnota Null. Jestliže typ hodnoty argumentu název_proměnnéVariant, pracuje s ním funkce Len stejně jako s řetězcem a vždy vrátí počet znaků, které obsahuje.

Funkce LTrim

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje kopii zadaného řetězce bez počátečních mezer.

Syntaxe

LTrim( řetězec )

Řetězec  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Mid

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje určený počet znaků z řetězce.

Syntaxe

Mid( řetězec, začátek[, délka] )

Řetězec  Vyžadován řetězcový výraz, ze kterého jsou vráceny znaky. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

začít  Vyžadován Long. Pozice znaku v řetězci, kterým začíná požadovaná část. Pokud je hodnota argumentu začátek větší než počet znaků v řetězci, vrátí funkce Mid řetězec s nulovou délkou ("").

délka  Option Variant (Long). Počet znaků, které se mají vrátit. Pokud není tento argument zadán nebo pokud text obsahuje méně znaků, než určuje hodnota argumentu délka (včetně znaku na pozici začátek), budou vráceny všechny znaky od pozice začátek do konce řetězce.

Funkce Right

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující určitý počet znaků z pravé strany řetězce.

Syntaxe

Right( řetězec, délka )

Řetězec  Vyžadován řetězcový výraz, ze kterého jsou vráceny zprava znaků vpravo. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

délka  Vyžadován Variant (Long). Číselný výraz označující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má hodnotu 0, vrátí se řetězec nulové délky (""). Pokud je rovno nebo větší než počet znaků v řetězci, vrátí se celý řetězec.

Funkce RTrim

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje kopii zadaného řetězce bez koncových mezer.

Syntaxe

RTrim(řetězec)

Řetězec  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce Space

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která je tvořena určitým počtem mezer.

Syntaxe

Space(číslo)

Číslo:  Vyžadován počet mezer, které mají být v řetězci

Funkce StrComp

Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která vyjadřuje výsledek porovnání.

Syntaxe

StrComp( řetězec_1, řetězec_2[, porovnání] )

řetězec1  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz.

řetězec2  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz.

porovnání  Option Určuje typ porovnání řetězců. Pokud má argument Comparehodnotu null, dojde k chybě.

Funkce StrConv

Vrátí hodnotu typu Variant (String) převedenou zadaným způsobem.

Syntaxe

StrConv( řetězec, převod, LCID )

Řetězec  Vyžadován řetězcový výraz, který chcete převést.

vádění  Vyžadován Celé číslo. Součet hodnot určujících typ převodu, který se má provést.

LCID  Option LocaleID, pokud se liší od systémové LocaleID. (Systém LocaleID je výchozí.)

Funkce String

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje řetězec opakujících se znaků o určené délce.

Syntaxe

String( číslo, znak )

Číslo:  Vyžadován Long. Délka vráceného řetězce Pokud argument číslo obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

znak  Vyžadován Variant. Kód znaku určující znak nebo řetězcový výraz, jehož první znak se používá k vytvoření návratového řetězce. Pokud znak obsahuje hodnotu null, vrátí se hodnota null .

Funkce Trim

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující kopii zadaného řetězce bez počáteční mezery a znaků mezer.

Syntaxe

Trim( řetězec )

Řetězec  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Funkce UCase

Vrátí hodnotu typu Variant (String), která obsahuje zadaný řetězec po převodu na velká písmena.

Syntaxe

UCase(řetězec)

Řetězec  Vyžadován libovolný platný řetězcový výraz. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, bude vrácena hodnota Null.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×