Funkce Right

Vrátí hodnotu typu Variant (String) obsahující určitý počet znaků z pravé strany řetězce.

Syntaxe

Right( řetězec, délka )

Syntaxe funkce Right obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

řetězec

Povinný argument. Řetězcový výraz, ze kterého jsou vráceny první znaky zprava. Pokud řetězec obsahuje hodnotu Null, vrátí se hodnota Null.

délka

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Long). Číselný výraz určující, kolik znaků se má vrátit. Pokud má hodnotu 0, vrátí se řetězec nulové délky (""). Pokud je hodnota stejná nebo větší než počet znaků v argumentu řetězec, funkce vrátí celý řetězec.

Poznámky

Pokud chcete určit počet znaků v argumentu řetězec, použijte funkci Len.

Poznámka:  Funkci RightB používejte s údaji o byte obsaženém v řetězci. Argument délka neurčuje počet znaků, které se mají vrátit, ale počet bajtů.

Příklad dotazu

Výraz

Výsledky

SELECT Right(ProductID,3) AS FromRight FROM ProductSales;

Vrátí znaky "3" z pravé strany hodnot v poli ID_produktu z tabulky "ProductSales" ve sloupci FromRight.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Right používá k vrácení zadaného počtu znaků z pravé strany řetězce.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Viz taky

Řetězcové funkce a jejich použití

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×