Funkce SYD

Vrátí hodnotu Typu Double určující odpisy aktiva za určité období.

Syntaxe

SYD( náklady, zůstatek, životnost, období )

Syntaxe funkce SYD obsahuje tyto argumenty:

Argument

Popis

Náklady

Povinný argument. Double specifying initial cost of the asset.

zůstatek

Povinný argument. Double specifying value of the asset at the end of its useful life.

životnost

Povinný argument. Double specifying length of the useful life of the asset.

období

Povinný argument. Double specifying period for which asset depreciation is calculated.

Poznámky

Argumenty životnost a tečka musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách. Pokud je třeba životnost dána v měsících, musí se období taky dáno v měsících. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT SYD([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20,2) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Vypočítá odpis aktiva o hodnotě LoanAmount se zůstatkovou hodnotou 10 % ("Částka Půjčka" vynásobená 0,1), s ohledem na životnost aktiva na 20 let. Odepisování se počítá pro druhý rok.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Vrátí odpis aktiva s hodnotou "Částka_půjčky" se zůstatkovou hodnotou 0 Kč, s ohledem na životnost aktiva na 20 let. Výsledky se zobrazí ve sloupci SLDepreciation. Odepisování se počítá za třetí rok.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce ODPIS.NE ODPIS.NEVRÁTILA za určité období, je-li zadána počáteční cena aktiva (InitCost), zůstateková hodnota na konci životnosti aktiva (SalvageVal) a celková životnost aktiva v letech (LifeTime). Období v letech, za které se odepisování počítá, je PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×