Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí hodnotu typu Variant (Date), která obsahuje čas.

Syntaxe

Čashody (čas)

Požadovaný časArgument obvykle představuje Řetězcový výraz představující čas od 0:00:00 (12:00:00 do 23:59:59 (včetně). Čas ale může být libovolný z Výraz který v tomto rozsahu představuje čas. Pokud čas obsahuje hodnotu Null, vrátí se hodnota Null.

Poznámky

Platné časy můžete zadat ve 12hodinové nebo 24hodinové době. Platné jsou "2:24PM" i "14:24" argumenty času.

Pokud argument time obsahuje informace o datu, funkce TimeValue je nevrací. Pokud ale čas obsahuje neplatné informace o datu, dojde k chybě.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT TimeValue([DateTime]) AS Výraz1 FROM ProductSales;

Vrátí časové hodnoty pole DateTime bez informací o datu a zobrazí ve sloupci Výraz1.

SELECT TimeValue([DateTime]) AS JustTime FROM ProductSales;

Vrátí časové hodnoty pole DateTime bez informací o datu a zobrazí ve sloupci JustTime.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce TimeValue použije k převodu řetězce na čas. Literály typu datum můžete také použít k přímému přiřazení času proměnné Variant nebo Date, například MyTime = #4:35:17#.

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

Volba správné datové funkce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×