Vrátí řetězec, který poskytuje informace o Proměnná.

Syntaxe

TypeName (název_název_hodnoty)

Požadovaný název_proměnnéArgument varianta obsahující libovolnou proměnnou kromě proměnné typu definovaného uživatelem.

Poznámky

Řetězec vrácený typeName může být jedním z následujících způsobů:

Vrácený řetězec

Proměnná

Typ objektu

Objekt, jehož typ je typ objektu

Bajt

Hodnota typu Byte

Celé číslo

Integer

Long

Dlouhé celé číslo

Single

Číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností

Double

Číslo s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou

Měna

Hodnota měny

Desítkové číslo

Desetinná hodnota

Datum

Hodnota data

Funkce String

String

Logická hodnota

Logická hodnota

Chyba

Chybová hodnota

Stav Empty

Neinicializováno

Null

Žádná platná data

Objekt

Objekt

Neznámý

Objekt, jehož typ je neznámý

Žádná

Object variable that doesn't refer to an object


Pokud je název_název_ Matice, může být vrácený řetězec kterýkoli z možných vrácených řetězců (nebo variant)s připojenými prázdnými závorkami. Pokud je například název_hodnoty matici celých čísel, vrátí funkce TypeName hodnotu "Integer()".

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce TypeName používá k vrácení informací o proměnné.

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×