Vrátí hodnotu typu Variant (Integer), která obsahuje celé číslo vyjadřující rok.

Syntaxe

Year( datum )

Požadované datumArgument je libovolná varianta, Číselný výraz, Řetězcový výraz, nebo libovolná jejich kombinace, která představuje datum. Pokud datum obsahuje hodnotu Null, vrátí se hodnota Null.

Poznámka: Pokud je nastavená vlastnost Kalendář v gregoriánském kalendáři, vrácené celé číslo představuje rok gregoriánského kalendáře pro argument data. Pokud je kalendářem kalendář hidžra, vrácené celé číslo představuje pro argument datum rok hidžra. U kalendářních dat hidžra představuje číslo argumentu jakýkoli číselný výraz, který představuje datum a čas od 1. 1. 2010 (2. gregoriánského 8. srpna 2018) do 3. 4. 2066 (31. gregoriánského 9999).

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT DateofSale, Year([DateofSale]) AS Výraz1 FROM Prodej_produktů;

Vrátí hodnoty z pole DateofSale a číslo představující "Rok" z těchto hodnot data.

SELECT Year(#10/10/2018#) AS YearTest FROM ProductSales;

Vrátí číslo představující "Rok" řetězce "10.10.2018". Výsledek: 2018.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Year používá k získání roku od zadaného data. Ve vývojovém prostředí se literál data zobrazuje v krátkém formátu data pomocí nastavení národního prostředí vašeho kódu.

Dim MyDate, MyYear
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyYear = Year(MyDate) ' MyYear contains 1969.

Volba správné datové funkce

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×