Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce HEX2OCT v Microsoft Excelu.

Popis

Převede šestnáctkové číslo na osmičkové.

Syntaxe

HEX2OCT(číslo, [místa])

Syntaxe funkce HEX2OCT má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Šestnáctkové číslo, které chcete převést. Číslo nesmí obsahovat víc než 10 znaků. Nejvyšší bit čísla udává znaménko. Zbývajících 39 bitů určuje velikost čísla. Záporná čísla se vyjadřují jako binární doplněk.

  • Místa:    Nepovinný argument. Požadovaný počet znaků. Pokud tento argument není uvedený, použije funkce HEX2OCT nejmenší možný počet znaků. Argument místa je vhodný v případě, že chcete vrátit výsledek včetně úvodních nul.

Poznámky

  • Pokud je zadané číslo záporné, ignoruje funkce HEX2OCT argument místa a vrátí osmičkové číslo o 10 znacích.

  • V případě, že je zadané číslo záporné, nesmí být menší než FFE0000000, a pokud je kladné, nesmí být větší než 1FFFFFFF.

  • Pokud číslo není platné šestnáctkové číslo, vrátí HEX2OCT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud HEX2OCT vyžaduje více znaků než místa, vrátí #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud argument místa není celé číslo, bude zkrácený.

  • Pokud argument místa není číselného typu, vrátí HEX2OCT #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je argument místa záporný, vrátí HEX2OCT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=HEX2OCT("F";3)

Převede šestnáctkové F na osmičkové se 3 znaky (0 na začátku je „výplň“).

017

=HEX2OCT("3B4E")

Převede šestnáctkové 3B4E na osmičkové.

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Převede šestnáctkové FFFFFFFF00 na osmičkové.

7777777400

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×