Hledání dat v aplikaci pro Access

Důležité    Microsoft nadále nedoporučuje vytvářet a používat na SharePointu webové aplikace Accessu. Jako alternativu doporučujeme zvážit použití Microsoft PowerApps, které umožňují bez psaní kódu vytvářet firemní řešení pro web a mobilní zařízení.

Data nejsou k ničemu, pokud je nemůžete najít, když je potřebujete. Proto aplikace pro Access nabízejí několik způsobů, jak se zaměřit na požadovaná data. Tyto nástroje pro hledání a filtrování máte k dispozici vždy, když vytvoříte aplikaci pro Access.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na desktopové databáze Accessu. Další informace o vytváření formulářů v desktopových databázích najdete v tématu Vytvoření formuláře Accessu.

Hledání dat v zobrazení Seznam

Zobrazení Seznam se vytvoří automaticky, když do aplikace přidáte nějakou tabulku. Toto zobrazení otevřete tak, že v prohlížeči přejdete na aplikaci a ve voliči zobrazení kliknete na Seznam (pokud jste toto zobrazení nepřejmenovali). Další informace o přidávání tabulek do aplikací najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access. Další informace o práci se zobrazeními Seznam najdete v tématu Používání zobrazení Seznam v aplikaci pro Access.

V zobrazeních Seznam, ve kterých se zobrazuje velký počet záznamů, může být vyhledání určitého záznamu obtížné, takže je tu vyhledávací pole, které vám s tím pomůže. Každé zobrazení Seznam obsahuje ve výchozím stavu vyhledávací pole:

Výchozí vyhledávací pole na formuláři Podrobnosti seznamu.

Zadejte do tohoto pole několik znaků, stiskněte Enter a aplikace okamžitě vyfiltruje tento seznam jen na ty položky, které tyto hledané znaky obsahují.

Příklad hledání znaků "ad"

Když u tohoto příkladu zadáte znaky „ad“, aplikace najde „Adina“, „Traders“ a „Mahadevan“. Access hledá napříč několika poli. U tohoto příkladu našel Access tuto hledanou hodnotu v polích Jméno, Společnost a Příjmení u 3 různých položek.

Pokud se chcete vrátit k nefiltrovanému zobrazení, klikněte ve vyhledávacím poli na křížek „x“. Při zobrazování záznamů v zobrazení Seznam použijte jako klávesovou zkratku znak lomítka (/), kterým přesunete fokus do vyhledávacího pole.

Poznámka: Pokud máte vyhledávací pole v zobrazení Seznam, které vyhledává jejich hodnoty v jiných tabulkách, Access při použití vyhledávacího pole místo v uložených hodnotách ID vyhledává v zobrazených hodnotách vyhledávacích polí.

Tip: Pokud máte ovládací prvky vázané na pole v zobrazení Seznam s vlastností ovládacího prvku Viditelné nastavenou na hodnotu Skryté, nepoužívá Access během hledání hodnoty v rámci těchto ovládacích prvků. Access vyhledává pouze hodnoty zobrazené v ovládacím prvku Seznam a v ovládacích prvcích viditelných v zobrazení. Pokud chcete některá pole z vyhledávání vyloučit, skryjte tyto ovládací prvky pomocí vlastnosti Viditelné.

Když zadáte do vyhledávacího pole kritéria hledání, Access ve výchozím nastavení vyhledává ve všech polích, která jsou viditelná v zobrazení Seznam. Hledání ve vyhledávacím poli můžete upřesnit tak, aby se prohledávalo pouze jedno pole místo všech viditelných polí. Uděláte to tak, že zadáte název pole, za ní dvojtečkou a potom kritéria hledání. Pokud byste například v předchozím příkladu chtěli hledat pouze znaky „ad“ v poli Společnost, zadali byste do vyhledávacího pole Společnost:ad a stiskli byste Enter. V tomto případě Access hledá pouze napříč daty v poli Společnost a vrátí jeden záznam, kde název společnosti odpovídá hledání – záznam Northwind Traders.

Tip: Pokud název pole obsahuje mezery, uzavřete název pole ve vyhledávacím poli do uvozovek. Pokud je například název pole Název společnosti, zadejte do vyhledávacího pole „Název společnosti“:northwind, aby se prohledávalo pouze toto jedno pole.

Access při navrhování zobrazení Seznam nezobrazuje vyhledávací pole v návrhové mřížce; vyhledávací pole uvidíte jenom v režimu runtime ve webovém prohlížeči. Vyhledávací pole není možné odebrat ani skrýt; je součástí ovládacího prvku Seznam a souhrnných zobrazení. Vyhledávacího pole si zachovává stejnou šířku jako ovládací prvek Seznam, takže pokud šířku ovládacího prvku Seznam v zobrazení zmenšíte nebo zvětšíte, Access odpovídajícím způsobem zmenší nebo zvětší šířku vyhledávacího pole.

Hledání dat v zobrazení Souhrn

Zobrazení Souhrn seskupuje položky podle hodnoty, jako třeba stav úkolu:

Vyhledávací pole u souhrnného zobrazení.

Zobrazení Souhrn obsahují stejný druh vyhledávacího pole jako zobrazení Seznam, ale jeho možnosti filtrování jsou omezené jen na seznam přímo pod ním a netýkají se podrobných informací napravo. Ale i tak je to skvělý způsob, jak najít skupinu, kterou potřebujete, zvlášť když máte v zobrazení Souhrn zobrazených spoustu skupin.

Hledání dat v zobrazení Datový list

Podobně jako u zobrazení Seznam se i zobrazení Datový list vytvoří automaticky, když do nějaké aplikace přidáte nějakou tabulku. Toto zobrazení je k dispozici kliknutím na Datový list ve voliči zobrazení (pokud jste toto zobrazení nepřejmenovali) v prohlížeči. Zobrazení Datový list neobsahují vyhledávací pole stejně jako u zobrazení uvedených výše, ale obsahují funkce pro filtrování – takové, jaké najdete u programu pro zpracování tabulek. Více o zobrazení Datový listu najdete v článku Použití zobrazení webového datového listu v aplikaci pro Access.

Najeďte myší na záhlaví sloupce, klikněte na rozbalovací šipku a klikněte na možnost řazení nebo filtrování tohoto seznamu.

Použití filtru na pole datového listu Termín splnění.

Výběrem dalších možností ze seznamu můžete do filtru sloupce přidat více hodnot. Vedle vybraných hodnot se zobrazí značky zaškrtnutí.

Rozevírací seznam filtru v datovém listu s několika vybranými hodhotami

Pokud chcete filtr ve sloupci odebrat, klikněte v seznamu možností na Vymazat filtr.

Tip:  Pro rychlé nalezení dat v zobrazení datového listu použijte funkci vašeho prohlížeče „najít na stránce“. Třeba u Internet Exploreru stiskněte Ctrl+F, zadejte hledaný text nebo číslo a pak klikáním na Předchozí nebo Další procházejte nalezené hodnoty.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×