Informace o licencování funkce Návrhy

This file is based on or incorporates material from the projects listed below (Third Party IP). The original copyright notice and the license under which Microsoft received such Third Party IP, are set forth below. Such licenses and notices are provided for informational purposes only. Microsoft licenses the Third Party IP to you under the licensing terms for the Microsoft product. Microsoft reserves all other rights not expressly granted under this agreement, whether by implication, estoppel or otherwise.

 • @microsoft/Load-themed-Styles v 1.7.13 licence MIT (https://GitHub.com/Microsoft/Web-Build-Tools#readme) Copyright (c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Oprávnění k licencování MIT se uděluje zdarma všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • @uifabric/icons v 5.3.0 licence MIT (https://GitHub.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-React#readme) Fabric UI reaguje na autorská práva (c) Microsoft Corporation Všechna práva vyhrazena. Oprávnění k licencování MIT se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), abyste mohli pracovat v softwaru bez omezení, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN * STEJNĚ JAKO * BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Poznámka: použití písem a ikon, na které odkazuje Fabric UI, se řídí podmínkami uvedenými v http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/Merge-Styles v 5.8.0 licence MIT (https://GitHub.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-React#readme) Fabric UI reaguje na autorská práva (c) Microsoft Corporation Všechna práva vyhrazena. Oprávnění k licencování MIT se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), abyste mohli pracovat v softwaru bez omezení, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN * STEJNĚ JAKO * BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Poznámka: použití písem a ikon, na které odkazuje Fabric UI, se řídí podmínkami uvedenými v http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/styling v 5.14.0 licence MIT (https://GitHub.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-React#readme) Fabric UI reaguje na autorská práva (c) Microsoft Corporation Všechna práva vyhrazena. Oprávnění k licencování MIT se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), abyste mohli pracovat v softwaru bez omezení, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN * STEJNĚ JAKO * BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Poznámka: použití písem a ikon, na které odkazuje Fabric UI, se řídí podmínkami uvedenými v http://aka.ms/fabric-assets-license

 • @uifabric/Utilities v 5.5.0 licence MIT (https://GitHub.com/OfficeDev/Office-UI-Fabric-React#readme) Fabric UI reaguje na autorská práva (c) Microsoft Corporation Všechna práva vyhrazena. Oprávnění k licencování MIT se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), abyste mohli pracovat v softwaru bez omezení, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN * STEJNĚ JAKO * BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Poznámka: použití písem a ikon, na které odkazuje Fabric UI, se řídí podmínkami uvedenými v http://aka.ms/fabric-assets-license

 • Add-px-Style v 1.0.0 (https://GitHub.com/Jam3/Add-px-to-Style) licence MIT License (MIT) Copyright (c) 2015 Mikko Haapoja oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • 2.0.6 MIT v 2.0.6 licence MIT (https://GitHub.com/kriskowal/ASAP#readme) Copyright (c) 2009 – 2014 – přispěvatelé. Všechna práva vyhrazena. Svolení se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Babel – výplň v 6.23.0 License (https://babeljs.IO/) MIT License Copyright (c) 2014-2017 Sebastian McKenzie <mailto: sebmck@gmail. CCOM> pro uživatele, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), je bezplatně poskytován všem lidem, kteří si vyjímají kopie tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Core-js v 2.5.1 identity MIT identity (https://GitHub.com/zloirock/Core-js#readme) Copyright (c) 2014-2017 Denis Pushkarev oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Create-reakce-15.6.0 BSD-3-klauzule (https://Facebook.GitHub.IO/React/) BSD pro reakci na software pro zasílání autorských práv (c) 2013 – prezentovat, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena. Změna distribuce a použití ve zdrojovém a binárním formuláři, se zapnutým nebo bez úprav, je povolená, pokud jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * U produktů odvozených od tohoto softwaru, bez předchozího písemného svolení, se nedají použít ani název Facebooku ani jména jeho přispěvatelů. TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTORŮM AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮM "TAK, JAK JSOU" A VŠECHNY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE JEN, MLČKY VYPLÝVAJÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO SLUŽEBNÍ PŘERUŠENÍ) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO NA MOŽNOST TAKOVÝCH DDAMAGE. Dodatečným poskytnutím softwaru patentové práva verze 2 "se rozumí software pro reakci, který je distribuován v Facebooku, Inc. Facebook, Inc. (" Facebook ") tímto uděluje každému příjemci softwaru (" vy ") trvalou, celosvětovou nebo nevýhradní, neodvolatelný (podléhající ustanovením ukončení níže), a to v rámci všech nezbytných tvrzení, aby prováděl, používal, prodával, nabídl prodej, import a jinak přenos softwaru. Za účelem předcházení pochybnostem se v právech na Facebooku neuděluje žádná licence v případě patentových nároků, které byly porušovány (i) změnami softwaru, který vám nebo kteroukoli třetí stranou nebo (II) softwaru v kombinaci s jakýmkoli softwarem nebo jinou technologií. Licence, která byla udělována, bude ukončena. automaticky a bez ohledu na to, jestli vy (nebo kterákoli z vašich poboček, firemních poboček nebo poskytovatelů) přímo nebo nepřímo zahájíte nebo zadáte přímý finanční zájem, a to v případě jakéhokoliv patentového tvrzení: (i) vůči Facebooku nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností nebo podnikových dceřiných společností (II) na jakékoli straně, pokud takový patentový výraz vznikne zcela nebo zčásti od , technologií, produktů nebo služeb z Facebooku nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo podnikových dceřiných společností nebo (III) na jakoukoli stranu, která se týká softwaru. Bez ohledu na to, co je uvedeno, pokud se na Facebooku nebo některé z jejích dceřiných společností nebo podnikových poboček přisoudí soudní řízení s patentovým porušením, které jste v prvním stupni, a odpovíte tím, že v tomto řízení vůči této straně napíšete patent protiprávního protiprávního jednání vůči této straně, která nesouvisí s tímto protinávrhem "Potřebnou pohledávkou" je nárok na patent ve vlastnictví společnosti Facebook, který je nezbytně rušen softwarem samotného. "Patentová žaloba" je jakákoli soudní nebo jiná žaloba alleging, nepřímé nebo dílčí protiprávní jednání nebo podněty k porušení jakéhokoli patentu, včetně křížové deklarace nebo protinávrhu.

 • Dom – CSS v 2.1.0 licence MIT (https://GitHub.com/mattdesl/DOM-CSS) LICENCOVÁNí MIT (MIT) Copyright (c) 2014 matné DesLauriers oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • FBJS v 0.8.16 licence MIT (https://GitHub.com/Facebook/FBJS#readme) licencování copyrightu (c) 2013-prezentovat, Facebook, Inc. oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Soubor s kódem z Redux, autorská práva (MIT) Copyright (c) 2015-současných oprávnění Abramov se uděluje všem lidem, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Soubor s kódem na základě implementace ES5-Shim – Copyright (MIT) Copyright ((C) 2009-2016 Kristopher Michael Kowal a oprávnění přispěvatelé se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Soubor s kódem, který je založený na "Escape – knihovně HTML * Copyright (c) 2012-2013 TJ Holowaychuk * Copyright (c) 2015 Petr Lubbe * Copyright (c) 2015 Tiancheng" Timothy "se uděluje oprávnění, zdarma na každou osobu oobtaining * kopie tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace (*" software "), k řešení softwaru bez omezení, včetně * bez omezení práv na použití, kopírování, změnu, sloučení publikujte, * distribuujte, sublicense a/nebo prodávají kopie softwaru a * povolte osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že * jsou uvedené * tyto podmínky: * * výše uvedené oznámení o autorských právech a toto oznámení o oprávněních jsou * zahrnuty do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. * * SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY * VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NEOMEZENÝCH ZÁRUK * OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. * V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI ANI NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NÁROK NA ŽÁDNOU * POHLEDÁVKU, NÁHRADU NEBO JINOU ODPOVĚDNOST, AŤ UŽ V RÁMCI SMLOUVY, * OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S * NEBO S POUŽITÍM NEBO JINÝM JEDNÁNÍM SOFTWARU.

 • Soubor s kódem "založeném na nativním režimu () od Lodash" Copyright (c) JS Foundation a dalších přispěvatelů <https://js.foundation/> založené na Underscore.js, autorských právech Jeremy Ashkenas, DocumentCloud a vyšetřovacích sestav & editory <http://underscorejs.org/ Přesný přehled příspěvků najdete v historii revizí dostupnou na adrese https://GitHub.com/lodash/lodash. Následující licence se vztahuje na všechny části tohoto softwaru, kromě informací uvedených níže: = = = = = pro uživatele, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), se zdarma zabývají softwarem bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. = = = = = Copyright a související práva pro ukázkový kód se odchýlit prostřednictvím CC0. Ukázkový kód je definován jako veškerý zdrojový kód zobrazený v prose. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ node_modules = = = = = = = = = = = = = = = = = Doporučujeme si je přečíst, protože se jejich podmínky můžou lišit od výše uvedených podmínek.

 • Soubor s kódem, který "výpůjčky od" modernizr copyrightu (c) 2015 modernizr autorovi se uděluje pro všechny osoby, které získali kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Soubory s kódem "založené na" IEEE754 copyrightu (c) 2008, korektní Oaks Labs, Inc. Všechna práva vyhrazena. Změna distribuce a použití ve zdrojovém a binárním formuláři, se zapnutým nebo bez úprav, je povolená, pokud jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * Za účelem schválení nebo podpory produktů odvozených od tohoto softwaru, bez zvláštního předchozího písemného svolení, se nemůžou použít jméno spravedlivého Oaks Labs, Inc. ani jména jeho přispěvatelů. TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTORŮM AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮM "TAK, JAK JSOU" A VŠECHNY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE JEN, MLČKY VYPLÝVAJÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO ZARUŠOVÁNÍ SPOLEČNOSTI) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO MOŽNÉ.

 • zdvihadla – nereagující – statické verze v 2.3.1 licenční smlouva BSD-3-License(licence BSD) =2015 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Společnosti. Všechna práva vyhrazena. ----------------------------------------------------Opětovné distribuce a použití tohoto softwaru ve zdrojových a binárních formulářích, se kterými je nebo je neupravujete, jsou povolené za předpokladu, že jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * Není název Yahoo! Inc. a názvy přispěvatelů YUI mohou být použity k tomu, abyste mohli potvrdit nebo propagovat produkty získané z tohoto softwaru bez zvláštního předchozího písemného svolení společnosti Yahoo! Inc. Tento SOFTWARE poskytuje AUTORům AUTORSKÝch práv a PŘISPĚVATELům "tak, jak jsou" a všechny výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané záruky, včetně, ale ne jen, mlčky vyplývají záruky týkající se OBCHODOVATELNosti a VHODNOSTi pro určitý účel. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO ZARUŠOVÁNÍ SPOLEČNOSTI) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO MOŽNÉ.

 • neutrální verze v 2.2.2 licence BSD-3-from (https://GitHub.com/zertosh/invariant#readme) neutrální Copyright (c) 2016, Andres Suarez všechna práva vyhrazena. Změna distribuce a použití ve zdrojovém a binárním formuláři, se zapnutým nebo bez úprav, je povolená, pokud jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * U produktů odvozených od tohoto softwaru, bez předchozího písemného svolení, se dá použít ani název nevarianty ani jména jeho přispěvatelů. TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTORŮM AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮM "TAK, JAK JSOU" A VŠECHNY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE JEN, MLČKY VYPLÝVAJÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO ZARUŠOVÁNÍ SPOLEČNOSTI) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO MOŽNÉ.

 • Reakce na software BSD Copyright (c) 2013-15, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena. Změna distribuce a použití ve zdrojovém a binárním formuláři, se zapnutým nebo bez úprav, je povolená, pokud jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * U produktů odvozených od tohoto softwaru, bez předchozího písemného svolení, se nedají použít ani název Facebooku ani jména jeho přispěvatelů. TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTORŮM AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮM "TAK, JAK JSOU" A VŠECHNY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE JEN, MLČKY VYPLÝVAJÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO ZARUŠOVÁNÍ SPOLEČNOSTI) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO MOŽNÉ. Dodatečným poskytnutím softwaru patentové práva verze 2 "se rozumí software FBJS distribuovaný v Facebooku, Inc. Facebook, Inc. (" Facebook ") tímto uděluje každému příjemci softwaru (" vy ") trvalou, celosvětovou nebo nevýhradní, neodvolatelný (podléhající ustanovením ukončení níže), a to v rámci všech nezbytných tvrzení, aby prováděl, používal, prodával, nabídl prodej, import a jinak přenos softwaru. Za účelem předcházení pochybnostem se v právech na Facebooku neuděluje žádná licence v případě patentových nároků, které byly porušovány (i) změnami softwaru, který vám nebo kteroukoli třetí stranou nebo (II) softwaru v kombinaci s jakýmkoli softwarem nebo jinou technologií. Licence, která byla udělována, bude ukončena. automaticky a bez ohledu na to, jestli vy (nebo kterákoli z vašich poboček, firemních poboček nebo poskytovatelů) přímo nebo nepřímo zahájíte nebo zadáte přímý finanční zájem, a to v případě jakéhokoliv patentového tvrzení: (i) vůči Facebooku nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností nebo podnikových dceřiných společností (II) na jakékoli straně, pokud takový patentový výraz vznikne zcela nebo zčásti od , technologií, produktů nebo služeb z Facebooku nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo podnikových dceřiných společností nebo (III) na jakoukoli stranu, která se týká softwaru. Bez ohledu na to, co je uvedeno, pokud se na Facebooku nebo některé z jejích dceřiných společností nebo podnikových poboček přisoudí soudní řízení s patentovým porušením, které jste v prvním stupni, a odpovíte tím, že v tomto řízení vůči této straně napíšete patent protiprávního protiprávního jednání vůči této straně, která nesouvisí s tímto protinávrhem "Potřebnou pohledávkou" je nárok na patent ve vlastnictví společnosti Facebook, který je nezbytně rušen softwarem samotného. "Patentová žaloba" je jakákoli soudní nebo jiná žaloba alleging, nepřímé nebo dílčí protiprávní jednání nebo podněty k porušení jakéhokoli patentu, včetně křížové deklarace nebo protinávrhu. Dodatečným poskytnutím softwaru patentové práva verze 2 "se rozumí software pro reakci, který je distribuován v Facebooku, Inc. Facebook, Inc. (" Facebook ") tímto uděluje každému příjemci softwaru (" vy ") trvalou, celosvětovou nebo nevýhradní, neodvolatelný (podléhající ustanovením ukončení níže), a to v rámci všech nezbytných tvrzení, aby prováděl, používal, prodával, nabídl prodej, import a jinak přenos softwaru. Za účelem předcházení pochybnostem se v právech na Facebooku neuděluje žádná licence v případě patentových nároků, které byly porušovány (i) změnami softwaru, který vám nebo kteroukoli třetí stranou nebo (II) softwaru v kombinaci s jakýmkoli softwarem nebo jinou technologií. Licence, která byla udělována, bude ukončena. automaticky a bez ohledu na to, jestli vy (nebo kterákoli z vašich poboček, firemních poboček nebo poskytovatelů) přímo nebo nepřímo zahájíte nebo zadáte přímý finanční zájem, a to v případě jakéhokoliv patentového tvrzení: (i) vůči Facebooku nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností nebo podnikových dceřiných společností (II) na jakékoli straně, pokud takový patentový výraz vznikne zcela nebo zčásti od , technologií, produktů nebo služeb z Facebooku nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo podnikových dceřiných společností nebo (III) na jakoukoli stranu, která se týká softwaru. Bez ohledu na to, co je uvedeno, pokud se na Facebooku nebo některé z jejích dceřiných společností nebo podnikových poboček přisoudí soudní řízení s patentovým porušením, které jste v prvním stupni, a odpovíte tím, že v tomto řízení vůči této straně napíšete patent protiprávního protiprávního jednání vůči této straně, která nesouvisí s tímto protinávrhem "Potřebnou pohledávkou" je nárok na patent ve vlastnictví společnosti Facebook, který je nezbytně rušen softwarem samotného. "Patentová žaloba" je jakákoli soudní nebo jiná žaloba alleging, nepřímé nebo dílčí protiprávní jednání nebo podněty k porušení jakéhokoli patentu, včetně křížové deklarace nebo protinávrhu.

 • lodash-ES v 4.17.4 licence MIT (https://lodash.com/Custom-Builds) Copyright js Foundation a další přispěvatelé <https://js.Foundation/> založené na Underscore.js, autorských právech Jeremy Ashkenas, DocumentCloud a vyšetřovacích hlášení & editory <http://underscorejs.org/> tento software je tvořen dobrovolnými příspěvky prováděnými mnoha uživateli. Přesný přehled příspěvků najdete v historii revizí dostupnou na adrese https://GitHub.com/lodash/lodash. Následující licence se vztahuje na všechny části tohoto softwaru, kromě informací uvedených níže: = = = = = pro uživatele, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), se zdarma zabývají softwarem bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. = = = = = Copyright a související práva pro ukázkový kód se odchýlit prostřednictvím CC0. Ukázkový kód je definován jako veškerý zdrojový kód zobrazený v prose. CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ node_modules = = = = = = = = = = = = = = = = = Doporučujeme si je přečíst, protože se jejich podmínky můžou lišit od výše uvedených podmínek.

 • objekt – přiřazení v 4.1.1 licence MIT (https://GitHub.com/sindresorhus/Object-Assign) licence MIT Copyright (MIT) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (sindresorhus.com) se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Office-UI-Fabric-RE5.8.2 (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme) Fabric (https://github.com/OfficeDev/office-ui-fabric-react#readme) Fabric Oprávnění k licencování MIT se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), abyste mohli pracovat v softwaru bez omezení, bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN * STEJNĚ JAKO * BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÉHO ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Poznámka: použití písem a ikon, na které odkazuje Fabric UI, se řídí podmínkami uvedenými v http://aka.MS/Fabric-assets-License. Licenční smlouva Microsoft Fabric Asset License Agreement vám děkujeme za váš zájem o vývoj pro Office a další koncové body Microsoft 365. Tato smlouva je mezi vámi ("vývojář") a Microsoft Corporation ("Microsoft") a řídí se použitím prostředků infrastruktury (definovaných níže) ("smlouva"). Stažením prostředků infrastruktury ze sítě CDN zastupujete a zaručujete Microsoftu, že máte oprávnění přijmout tuto smlouvu jménem sebe, společnosti a/nebo jiného subjektu. 1. Licence a pokyny pro materiály pro Fabric Udělení licence. Společnost Microsoft uděluje vývojářům nevýhradní, nevýlučnou, nepřevoditelnou a nepřevoditelnou licenci na používání prostředků infrastruktury výhradně pro účely vývoje pro Office a další koncové body Microsoft 365 včetně, ale ne jen, doplňků pro Office, webových částí SharePointu, aplikací SharePoint a vlastníchMicrosoft 365 aplikací. Za účelem předcházení pochybnostem nepoužívejte prostředky infrastruktury k marketingovým účelům. "Prostředky infrastruktury" rozumějí Segoe rodina písem umístěná na https://dev.Office.com/Fabric#/styles/typography; (2) ikony Office umístěné na https://dev.Office.com/Fabric#/styles/icons; a (3) Microsoft ochranné známky, symboly, značky atd., které se nacházejí na http://dev.Office.com/Fabric#/styles/brand-icons ("ochranné známky"). Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena. Vývojář možná nebude používat ochranné známky v názvu žádného produktu, služby ani jakýmkoli způsobem, který by mohl způsobit nejasnost, jestli produkt nebo služba pro vývojáře jsou produkty společnosti Microsoft, a Microsoft může tuto licenci kdykoli odvolat. b. Pokyny pro branding Licence na licencování v části 1 (a) se vztahuje na vývojáře vyhovující pokynům pro branding umístěným na http://dev.office.com/Modules/DevOffice.Fabric/dist/files/OfficeBrandGuide_16Sep2016.pdf. c. Vlastnictví partnerského obsahu. Vývojář potvrdí výhradní vlastnictví prostředků infrastruktury Fabric a všechny související dobré vůle a společnost Microsoft zachovává veškeré práva, tituly a zájmy prostředků infrastruktury. Vývojář nebude používat prostředky infrastruktury jakýmkoli způsobem, který bude zmenšovat nebo jinak poškodit zájmění Microsoftu v majetku infrastruktury. Vývojář souhlasí s tím, že ihned po obdržení písemného oznámení od Microsoftu opraví všechna zaplněná nepoužitá aktiva prostředků infrastruktury. 2. Zastoupení a záruky. Společnost Microsoft představuje a zaručuje, že má pro tuto licenci oprávnění k udělení licence. 3. Různé a. Příslušnost/výběr zákona. Smlouva se bude řídit zákony státu Washington a strany se dohodnou výlučně o této dohodě a místu ve federálních soudních státech, které sedí v zemi krále. Pokud nenásleduje žádné soudní pravomoci pro federální záležitosti, strany souhlasí s výhradní pravomocí a s otázkou ve skupině výbor pro krále, Washington. b. Poplatky za právní zastoupení Pokud společnost Microsoft nebo partner používá právní zástupce k vynucování jakýchkoli práv vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude se tato smluvní strana oprávněna obnovit rozumné poplatky, náklady a další výdaje, včetně nákladů a poplatků vzniklých při opravném prostředku nebo v úpadku nebo podobné akci. c. Úplnost smlouvy. Tato smlouva představuje celou dohodu mezi stranami ohledně jejího předmětu. Nahrazuje všechny předchozí smlouvy, komunikace a zastoupení mezi stranami, které se týkají jeho předmětu.

 • výkon – Now (2.1.0) licence MIT (https://GitHub.com/meryn/Performance-Now) Copyright (c) 2013 Braveg1rl oprávnění se uděluje všem lidem, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • licence na styl předpony v 2.0.1 (https://GitHub.com/mattdesl/prefix-Style) licence MIT (MIT) Copyright ((c), 2014 DesLauriers oprávnění se uděluje všem lidem, kteří si vyjímají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), bez omezení v softwaru. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • 0.11.10 (Process v) licence MIT (https://GitHub.com/shtylman/Node-Process#readme) (licence MIT): Copyright (c) 2013 Roman shtylman <mailto:shtylman@gmail.com> oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, NA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • 7.3.1 (Promise v) licence MIT (https://GitHub.com/then/Promise#readme) Copyright (c) 2014 Forbes Lindesay oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Prop – typy v 15.6.0 licencování MIT (https://Facebook.GitHub.IO/React/) licencování MIT (c) 2013-prezentovat, Facebook, Inc. oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • RAF v 3.4.0 licence MIT (https://GitHub.com/chrisdickinson/RAF#readme) Copyright (c) 2017 novák Dickinson <mailto:Chris@neversaw.us> oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • reakce na 15.6.2 (https://Facebook.GitHub.IO/React/) licence MIT Copyright (c) 2013-prezentovat, Facebook, Inc. oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • reakce – vlastní-posuvníky v licenci MIT (https://GitHub.com/Malte-Wessel/React-Custom-ScrollBars) licence MIT (MIT) Copyright ((c)) 2015 reakce – vlastní-posuvníky se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • reakce-DOM. v 15.6.1 BSD-3-License (https://Facebook.GitHub.IO/React/) Copyright (c) 2013-prezentovat, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena. Změna distribuce a použití ve zdrojovém a binárním formuláři, se zapnutým nebo bez úprav, je povolená, pokud jsou splněné následující podmínky: * Redistribuce zdrojového kódu musí mít výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk. * Přerozdělení v binárním formátu musí předávat výše uvedené oznámení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující zřeknutí se záruk v dokumentaci nebo jiných materiálech, které jsou součástí distribuce. * U produktů odvozených od tohoto softwaru, bez předchozího písemného svolení, se nedají použít ani název Facebooku ani jména jeho přispěvatelů. TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTORŮM AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELŮM "TAK, JAK JSOU" A VŠECHNY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE JEN, MLČKY VYPLÝVAJÍ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. MAJITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ NEMAJÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLARY NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA NÁHRADNÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY; ZTRÁTA POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKŮ; NEBO ZARUŠOVÁNÍ SPOLEČNOSTI) ZPŮSOBENÁ I JAKOUKOLIV TEORETICKOU ODPOVĚDNOSTÍ, AŤ UŽ VE SMLOUVĚ, V PŘÍSNÉM RUČENÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI NEBO JINAK) VZNIKLÁ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE TO MOŽNÉ. Dodatečným poskytnutím softwaru patentové práva verze 2 "se rozumí software pro reakci, který je distribuován v Facebooku, Inc. Facebook, Inc. (" Facebook ") tímto uděluje každému příjemci softwaru (" vy ") trvalou, celosvětovou nebo nevýhradní, neodvolatelný (podléhající ustanovením ukončení níže), a to v rámci všech nezbytných tvrzení, aby prováděl, používal, prodával, nabídl prodej, import a jinak přenos softwaru. Za účelem předcházení pochybnostem se v právech na Facebooku neuděluje žádná licence v případě patentových nároků, které byly porušovány (i) změnami softwaru, který vám nebo kteroukoli třetí stranou nebo (II) softwaru v kombinaci s jakýmkoli softwarem nebo jinou technologií. Licence, která byla udělována, bude ukončena. automaticky a bez ohledu na to, jestli vy (nebo kterákoli z vašich poboček, firemních poboček nebo poskytovatelů) přímo nebo nepřímo zahájíte nebo zadáte přímý finanční zájem, a to v případě jakéhokoliv patentového tvrzení: (i) vůči Facebooku nebo kterékoliv z jejích dceřiných společností nebo podnikových dceřiných společností (II) na jakékoli straně, pokud takový patentový výraz vznikne zcela nebo zčásti od , technologií, produktů nebo služeb z Facebooku nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo podnikových dceřiných společností nebo (III) na jakoukoli stranu, která se týká softwaru. Bez ohledu na to, co je uvedeno, pokud se na Facebooku nebo některé z jejích dceřiných společností nebo podnikových poboček přisoudí soudní řízení s patentovým porušením, které jste v prvním stupni, a odpovíte tím, že v tomto řízení vůči této straně napíšete patent protiprávního protiprávního jednání vůči této straně, která nesouvisí s tímto protinávrhem "Potřebnou pohledávkou" je nárok na patent ve vlastnictví společnosti Facebook, který je nezbytně rušen softwarem samotného. "Patentová žaloba" je jakákoli soudní nebo jiná žaloba alleging, nepřímé nebo dílčí protiprávní jednání nebo podněty k porušení jakéhokoli patentu, včetně křížové deklarace nebo protinávrhu.

 • reakci – Redux v 5.0.6 licence MIT (https://GitHub.com/gaearon/React-Redux): Copyright (MIT) Copyright (c) 2015-současných Abramov oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Redux v 3.7.2 licence MIT (http://redux.js. org/) licence MIT (MIT) Copyright (c) 2015 – současných Abramov oprávnění se uděluje, bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Redux – 2.2.0 licence MIT (https://GitHub.com/gaearon/Redux-thunk): licence MIT Copyright (MIT) Copyright (c) 2015 Dan Abramov oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Regenerator – runtime verze (0.10.3) licence MIT License Copyright (c) 2014-prezentovat, Facebook, Inc. oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • Změna velikosti-pozorovatele – 1.4.2 v licenci MIT (https://GitHub.com/que-etc/Resize-Observer-polyfill) licence MIT (MIT) Copyright (c) 2016 Denis RUL oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("" software ""), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "" TAK, JAK JE "", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ NEOMEZENÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • 1.0.4 (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme) licence MIT () s přiřazeným symbolem (https://github.com/blesh/symbol-observable#readme) licence MIT (MIT) Copyright (c) Sindre Sorhus <sindresorhus@gmail.com> (Sindresorhus.com) Copyright (c) Ben Lesh <Ben@benlesh.com> oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • na-Camel-Case v 1.0.0 licence MIT (https://GitHub.com/ianstormtaylor/to-Camel-Case): práva na ochranu MIT (MIT) Copyright (c) 2016, Ian, Taylor oprávnění se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • na-No-Case v 1.0.2 licence MIT (https://GitHub.com/ianstormtaylor/to-No-Case#readme): licence MIT Copyright (MIT) Copyright (c) 2016, Ianá Taylor oprávnění se uděluje, bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • na Spaces-Case v 1.0.0 licence MIT (https://GitHub.com/ianstormtaylor/to-Space-Case): licence MIT (MIT) Copyright (c) 2016, Ian Taylor oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • tslib v 1.8.0 Apache-2,0 (http://typescriptlang.org/) Copyright (c) Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Licencováno v rámci licence Apache, verze 2,0 (The "licence"); Tento soubor nesmíte používat Kromě dodržování licence. Kopii licence můžete získat na adrese http://www.Apache.org/licenses/License-2.0 , pokud to není vyžadováno platným zákonem nebo se dohodli, že software distribuovaný v rámci licence je distribuován na "as", bez záruk a podmínek jakéhokoliv druhu, ať výslovně nebo implicitně předpokládaných. Podívejte se na licenci pro specifický jazyk, který řídí oprávnění a omezení v rámci licence.

 • UA-parser – js v 0.7.17 licencování MIT (http://GitHub.com/faisalman/UA-parser-js) Copyright (c) 2012-2016 Faisal Salman <<Fyzlman@gmail.com>> oprávnění se uděluje všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • licence (UUID) 3.3.2 licencování MIT (https://GitHub.com/kelektiv/Node-UUID#readme) licence MIT (MIT) Copyright ((c), 2010-2016 Robert Kieffer a další oprávnění přispěvatelé se uděluje bezplatně všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • licence Webpack v 3.8.1 MIT License (https://GitHub.com/Webpack/Webpack) Copyright js Foundation a další oprávnění přispěvatelé se poskytují zdarma všem osobám, které získají kopii tohoto softwaru a souvisejících souborů dokumentace ("software"), k řešení softwaru bez omezení. bez omezení práva používat, kopírovat, upravovat, sloučit, publikovat, distribuovat, sublicencovat a/nebo prodávat kopie softwaru a umožnit osobám, kterým je software poskytnut, za předpokladu, že jsou uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávněních se zahrnou do všech kopií nebo podstatných částí softwaru. SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, NA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×