Jak spolu fungují typy záznamů v Business Contact Manageru

Ústředním bodem pro uspořádání informací v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou záznamy Klient a Obchodní kontakt, protože ukládají kontaktní informace o osobách, se kterými obchodujete. Většina ostatních typů záznamů s nimi musí být propojená.

Tento článek obsahuje seznam typů záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a označuje záznamy, které můžete nebo musíte propojit s dalšími typy záznamů.

Informace o tom, jak propojit záznamy, najdete v článku o příslušném typu záznamu.

V tomto článku

Typy záznamů

Proč propojovat záznamy

Typy záznamů

Schéma záznamů v Business Contact Manageru a jak se dají propojit

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje následující typy záznamů:

 • Klient   : Klient je firma nebo organizace, se kterou obchodujete. Pokud poskytujete služby klientovi, jako je například ordinace nebo zubní ordinace, může být klient také Zákazník.

  Další informace o záznamech Klient najdete v tématu Ukládání informací o klientech v aplikaci Business Contact Manager.

 • Obchodní kontakt   : Obchodní kontakt je osoba ve firmě nebo organizaci, se kterou obchodujete. Obchodní kontakt se dá propojit s klientem, ale není to nutné.

  Další informace o obchodních kontaktech najdete v tématu Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager.

 • Potenciální zákazník   : Potenciální zákazník je osoba, která má potenciálně zájem o koupi produktů nebo služeb, které nabízí vaše firma. U potenciálních zákazníků si můžou prodejci obvykle udělat představu o tom, jestli se z nich můžou stát platící zákazníci.

  Potenciální zákazník je typ záznamu obchodního kontaktu, protože formulář Potenciální zákazník je založený na úpravě formuláře Obchodní kontakt. Informace o tom, jak vytvořit vlastní typ záznamu, najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

  Další informace o potenciálních zákaznících najdete v tématu Správa potenciálních zákazníků nebo zájemců v Business Contact Manageru.

 • Příležitost   : Příležitost je záznam potenciálního prodeje vašich produktů nebo služeb klientovi nebo obchodnímu kontaktu. Každá příležitost obsahuje seznam produktů nebo služeb, o které mají vaši zákazníci zájem. Záznamy příležitostí je nutné propojit s typem záznamu Klient nebo Obchodní kontakt.

  Další informace o záznamech příležitostí najdete v tématu Sledování potenciálních prodejních příležitostí v Business Contact Manageru.

 • Marketingová aktivita   : Marketingová aktivita, jako jsou například seznam volání nebo cílené e-maily, umožňuje plánování a sledování komunikačních aktivit k dosažení obchodního výsledku, jako je například zvýšení podílu na trhu, uvedení nového produktu nebo udržení zákazníků. Marketingové aktivity stojí samostatně, ale je možné je propojit s různými typy záznamů pro účely sledování záznamů a výnosů, které příslušná marketingová aktivita generovala.

  Další informace o záznamech marketingových aktivit najdete v tématu Marketing pro vaše produkty a služby v Business Contact Manageru.

 • Obchodní projekt   : Obchodní projekt představuje jeden projekt, jako je zorganizování prodejní konference nebo vytvoření zahradnického projektu pro zákazníka. Obchodní projekt se obvykle skládá ze série úkolů, které vám pomůžou dosáhnout stanoveného cíle.

  Obchodní projekty musí být propojené s typem záznamu Klient nebo Obchodní kontakt.

  Další informace o obchodních projektech najdete v tématu Práce s obchodními projekty v Business Contact Manageru.

 • Úkol projektu   : Úkol projektu je pracovní položka, která je součástí obchodního projektu.

  Další informace o záznamech úkolů projektu najdete v tématu Použití úkolů projektu v Business Contact Manageru.

 • Položky historie komunikace   : Položka historie komunikace, třeba e-mailová zpráva, soubor nebo zápis o telefonním hovoru, vám umožní sledovat komunikační aktivity s jednotlivými klienty nebo obchodními kontakty.

  Položky historie komunikace musí být propojené s klientem nebo obchodním kontaktem.

  Další informace o položkách historie komunikace najdete v tématu Sledování komunikace se zákazníky v Business Contact Manageru.

Poznámka: Můžete vytvořit vlastní typy záznamů založené na záznamech typu Klient nebo Obchodní kontakt. Další informace o přizpůsobení záznamů najdete v tématu Vytvoření a přizpůsobení typů záznamů a seznamů.

Začátek stránky

Proč propojovat záznamy

Záznamy aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook propojte a vytvořte tak mezi nimi vztahy a získejte jednoduchý přístup k souvisejícím informacím.

Většina typů záznamů, s výjimkou marketingových aktivit a úkolů projektu, musí být propojená s klientem nebo obchodním kontaktem. Znamená to, že než budete moct uložit záznam, je potřeba vybrat klienta nebo obchodní kontakt pro propojení.

Historie komunikace záznamů klienta a obchodního kontaktu obsahuje seznam historie komunikace všech záznamů, které jsou s nimi propojené.

V následující tabulce je vidět, jaké položky se dají propojit s jednotlivými typy záznamů.

Typ záznamu

Záznamy a položky, které je možné propojit

Klient    

(může stát samostatně)

 • Více obchodních kontaktů

 • Položky historie komunikace

  • Příležitost

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Obchodní projekt

  • Úkol

  • Soubor

   Poznámka: Úkoly projektu jsou zahrnuté v historii komunikace záznamu klienta, ale není možné je přímo propojit se záznamem klienta. Úkoly projektu jsou uvedené, protože záznam klienta dědí úkoly projektu propojených obchodních projektů.

Obchodní kontakt nebo potenciální zákazník    

(může stát samostatně)

 • (Nadřazený) klient. Propojení s klientem je nepovinné.

 • Položky historie komunikace

  • Příležitost

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Obchodní projekt

  • Soubor

  • Úkol v Outlooku

  • Událost

   Poznámka: Úkoly projektu jsou zahrnuté v historii komunikace záznamu obchodního kontaktu, ale není možné je přímo propojit se záznamem obchodního kontaktu. Úkoly projektu jsou uvedené, protože záznam obchodního kontaktu dědí úkoly projektu propojených obchodních projektů.

Příležitost    

(je nutné propojení s typem záznamu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • (Nadřazený) typ záznamu Klient nebo Obchodní kontakt

 • Položky historie komunikace

  • E-mailová zpráva

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Soubor

  • Úkol v Outlooku

  • Událost

Obchodní projekt    

(je nutné propojení s typem záznamu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • (Nadřazený) typ záznamu Klient nebo Obchodní kontakt

 • Položky historie komunikace

  • Obchodní poznámka

  • Zápis o telefonním hovoru

  • Soubor

  • Úkol v Outlooku

  • Událost

Úkol projektu    

(je nutné propojení s obchodním projektem)

 • (Nadřazený) obchodní projekt

Marketingová aktivita    

(samostatně)

 • Může být spojená s marketingovou kampaní.

 • Může být spojená s klientem, obchodním kontaktem, potenciální příležitostí, se záznamy pro sledování na základě výběru názvu marketingové aktivity v poli Zahájil u záznamů klienta a obchodního kontaktu.

Položky historie komunikace    

(je nutné propojení s typem záznamu Klient nebo Obchodní kontakt)

 • Příležitost

 • E-mailová zpráva

 • Obchodní poznámka

 • Zápis o telefonním hovoru

 • Obchodní projekt

 • Úkol

 • Soubor

 • (Nadřazený) typ záznamu Klient nebo Obchodní kontakt

 • Příležitost

 • Obchodní projekt

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×