Jak zpřesnit kritéria hledání a zlepšit vyhledávání v Outlooku

Do vyhledávacího pole nad seznamem zpráv v Outlooku můžete zadat celou řadu slovních spojení. Kromě hledání různých slov a slovních spojení můžete pomocí určitých operátorů, interpunkce a klíčových slov výsledky hledání upřesnit.

Nejzákladnějším způsobem hledání je zadání slova nebo slovního spojení.

POZNÁMKA: Při vyhledávání používá Outlook shodu se začátkem hledaných slov. Pokud tedy do vyhledávacího pole zadáte plav, vrátí Outlook zprávy obsahující plav, Plav, plavba a plavidlo, ale ne splav nebo průplav. Při vyhledávání se považují za součást slova také čísla, která jsou se slovy spojená (bez mezery mezi slovem a číslem). Při hledání „365“ se NENAJDOU zprávy, které obsahují „Office365“.

Základy hledání

  • Když do vyhledávacího pole něco zadáte, vyhledává Outlook zadané slovo nebo slovní spojení v e-mailových zprávách a mnoha typech příloh. Pokud například hledáte "projekt" (s uvozovkami nebo bez), vrátí Outlook všechny zprávy, které obsahují slovo projekt, projekty, projektor, projektování atd. kdekoli ve jménu odesílatele, předmětu, textu zprávy nebo přílohách.

  • Když zadáte nějakou e-mailovou adresu, třeba chery.parsons64@yahoo.com, vrátí Outlook všechny e-mailové zprávy obsahující tuto e-mailovou adresu kdekoli v předmětu, textu zprávy nebo mnoha typech příloh, stejně jako zprávy z této e-mailové adresy. Pokud chcete výsledky hledání omezit na e-maily z této e-mailové adresy, zadejte do vyhledávacího pole from:cheryl.parsons64@yahoo.com.

Použití předdefinovaných vyhledávacích filtrů Outlooku

Outlook vám nabízí celou řadu předdefinovaných vyhledávacích filtrů. Tyto předdefinované filtry použijete tak, že kliknete do vyhledávacího pole. Na základě svých předvoleb můžete použít Rozšířené vyhledávání tak, že kliknete na tlačítko filtrování na pravé straně vyhledávacího pole. Pás karet Outlooku se také změní tak, aby zobrazil kartu hledání a pomocí libovolné možnosti ve skupině Upřesnit můžete upřesnit výsledky hledání.

Vyhledávací pole můžete najít v horní části obrazovky, ať už používáte zjednodušený pás karet, nebo klasický pás karet.

Použití vyhledávacího pole v horní části obrazovky se zjednodušeným pásem karet

Použití vyhledávacího pole v horní části obrazovky se klasickým pásem karet

Použití rozšířeného vyhledávání v Outlooku

Referenční tabulky pro hledání

Následující tabulka ukazuje několik užitečných příkladů hledání. Kromě těchto příkladů můžete hledání upřesnit také pomocí operátorů AND, NOT, OR, <, >, = a dalších. Operátory musí být napsané velkými písmeny.

Napište toto

...abyste našli toto:

bob

Položky obsahující bob, bobbinbobby, BOBBY, BoBby nebo jinou kombinaci velkých a malých písmen. Okamžité hledání nerozlišuje velká a malá písmena. NENAJDOU se tak položky, které obsahují abcBOBdef nebo 123bob.

bob moore

Položky obsahující bob, včetně všech variant uvedených na předchozím řádku, nebo moore, včetně všech dalších slov, které obsahují moore, ale ne nutně v tomto pořadí.

bobby AND moore

Položky obsahující bobby a moore, ale ne nutně v tomto pořadí. Operátory jako AND, NOT a OR musí být napsané velkými písmeny.

bobby NOT moore

Položky obsahující bobby, včetně všech variant uvedených na prvním řádku, ale ne moore.

bobby OR moore

Položky obsahující bobby, včetně všech variant uvedených na prvním řádku, moore nebo obě tato slova.

"bob"

Položky obsahující přesnou frázi bob a ne její varianty, například bobby nebo bobbin. Pokud chcete najít přesný řetězec, musíte použít uvozovky.

from:"bobby moore"

Položky od odesílatele bobby moore. Když použijete uvozovky, budou výsledky hledání odpovídat přesné frázi uzavřené v uvozovkách.

Můžete také zadat : a pak prvních několik písmen jména kontaktu a Outlook vám navrhne seznam kontaktů, ze kterého můžete vybírat.

from:"bobby moore" about:"status report"

Položky od odesílatele bobby moore, u kterých se v předmětu, těle nebo obsahu příloh vyskytuje status report. Když použijete uvozovky, budou výsledky hledání odpovídat přesné frázi uzavřené v uvozovkách.

hasattachment:yes

Položky, které mají přílohy. Stejné výsledky získáte použitím syntaxe hasattachment:true.

attachments:presentation.pptx

Položky, které mají přílohy s názvem presentation.pptx nebo jejichž příloha obsahuje text presentation.pptx.

subject:"bobby moore"

Položky, jejichž předmět obsahuje frázi bobby moore.

cc:"bobby moore"

Položky, které mají zobrazovaný název bobby moore v poli Kopie.

cc:bobbymoore@contoso.com

Položky, které mají e-mailovou adresu bobbymoore@contoso.com v poli Kopie.

bcc:bobby

Položky, které mají bobby v poli Skrytá.

category:prodej

Položky s názvem kategorie, která obsahuje slovo prodej. Například „Kategorie Prodej“, „Prodeje“ nebo „Prodejna“.

messagesize:<10 KB

Položky, jejichž velikost je menší než 10 kilobajtů. Všimněte si, že je použitý relační operátor „menší než“ (<).

messagesize:>5 MB

Položky, jejichž velikost je větší než 5 megabajtů. Všimněte si, že je použitý relační operátor „větší než“ (>).

received:=1.1.2016

Položky, které přišly 1. 1. 2016. Všimněte si, že je použitý relační operátor „rovná se“ (=).

Poznámka: Tlačítko Přijato na pásu karet jsme v Rozšířeném vyhledávání nahradili výběrem data. Uživatelé můžou nadále do hlavního vyhledávací pole zadávat data ručně.

received:yesterday

Položky, které přišly včera. Okamžité hledání rozpozná taky tyto datové hodnoty:

  • Relativní data:    třeba today, tomorrow, yesterday

  • Víceslovná relativní data:    třeba this week, next month, last week, past month, coming year

  • Dny:     Sunday, Monday ... Saturday

  • Měsíce:     January, February ... December

received:last week

Položky, které přišly v posledním týdnu. Upozorňujeme, že pokud tento dotaz spustíte znova za měsíc, dostanete jiné výsledky, protože je to časově relativní dotaz.

due:last week

Položky, které se mají zpracovat k danému termínu.

messagesize:tiny

Položky, jejichž velikost je menší než 10 kilobajtů.

messagesize:small

Položky, jejichž velikost je mezi 10 a 25 kilobajty.

messagesize:medium

Položky, jejichž velikost je mezi 25 a 100 kilobajty.

messagesize:large

Položky, jejichž velikost je mezi 100 a 500 kilobajty.

messagesize:verylarge

Položky, jejichž velikost je mezi 500 kilobajty a 1 megabajtem.

followupflag:follow up

Položky s příznakem Zpracovat.

messagesize:enormous

Položky, jejichž velikost je větší než 5 megabajtů.

hasflag:true

Položky, které mají nastavený příznak pro zpracování.

from:bobby (received:7.1.2017 OR received:8.1.2017)

Položky od odesílatele bobby, které přišly 1. 7. 2017 nebo 1. 8. 2017. Povšimněte si použití závorek k seskupení dat.

received>=1.10.2016 AND received<=5.10.2016

Položky, které přišly mezi 1. 10. 2016 a 5. 10. 2016. 
Poznámka: Pro rozsahy přijatých položek nepoužívejte dvojtečku. 

received>1.10.2016 AND received<5.10.2016

Položky, které přišly po 1. 10. 2016, ale před 5. 10. 2016.
Poznámka: Pro rozsahy přijatých položek nepoužívejte dvojtečku. 

sent: yesterday

Vrátí všechny položky odeslané včera (kýmkoli). Toto hledání vrátí položky, které jste vy poslali jiným lidem a které jiní uživatelé poslali vám.

to:bobby

Položky, které jste odeslali adresátovi bobby (při hledání ve složce Odeslaná pošta).

read:no

Položky, které jste ještě nečetli. Stejné výsledky získáte použitím syntaxe read:false.

subject:status received:May

Položky přijaté od kohokoli během května (libovolného roku), u kterých předmět obsahuje status.

Hledání v kalendáři

Následující hledání vrátí správné výsledky jenom při spuštění ze složky Kalendář.

Napište toto

...abyste našli toto:

startdate:next week subject:status

 Položky kalendáře pro příští týden, jejichž předmět obsahuje slovo status.

is:recurring

Položky kalendáře, které jsou opakované.

organizer:bobby

Položky kalendáře, u kterých je organizátorem bobby.

Hledání v kontaktech

Následující hledání vrátí správné výsledky jenom při spuštění ze složky Kontakty.

Napište toto

...abyste našli toto:

firstname:bobby

Kontakty, které obsahují bobby v poli Jméno.

lastname:moore

Kontakty, které obsahují moore v poli Příjmení.

nickname:bobby

Kontakty, které obsahují bobby v poli Přezdívka.

jobtitle:physician

Kontakty, které obsahují physician v poli Pracovní pozice.

businessphone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Telefon do zaměstnání.

homephone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Telefon domů.

mobilephone:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Mobilní telefon.

businessfax:555-0100

Kontakty, které obsahují 555-0100 v poli Fax do zaměstnání.

businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 v poli Adresa do zaměstnání. Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 v poli Adresa domů. Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

businesscity:buffalo

Kontakty, které obsahují buffalo v poli Město (zaměstnání).

businesspostalcode:98052

Kontakty, které obsahují 98052 v poli PSČ (zaměstnání).

street:(4567 Main St)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St v poli Ulice (zaměstnání). Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

homestreet:(4567 Main St)

Kontakty, které obsahují 4567 Main St v poli Ulice (dom.). Všimněte si použití závorek k uzavření adresy.

birthday:6/4/1960

Kontakty, které obsahují 6/4/1960 v poli Datum narození.

webpage:www.contoso.com

Kontakty, které obsahují URL www.contoso.com v poli Adresa webové stránky.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×