KDYŽ (funkce)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Vrátí určitou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Funkce KDYŽ se používá při testování podmínek hodnot a vzorců.

Syntaxe

KDYŽ(podmínka;ano;ne)

Podmínka:     je libovolná hodnota nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA. Například [čtvrtletí1]=100 je logický výraz. Pokud má hodnota v jednom řádku sloupce [čtvrtletí1] hodnotu 100, je tento výraz vyhodnocen jako PRAVDA. V opačném případě je vyhodnocen jako NEPRAVDA. Tento argument může používat jakýkoli porovnávací výpočtový operátor.

Ano     je hodnota, která je vrácena, jestliže hodnota argumentu podmínka je PRAVDA. Je-li tento argument například textový řetězec V rámci rozpočtu a argument podmínka je vyhodnocen jako PRAVDA, zobrazí funkce KDYŽ text V rámci rozpočtu. Pokud je argument podmínka PRAVDA a argument ano je prázdný, vrátí tento argument hodnotu 0 (nula). V případě, že chcete zobrazit slovo PRAVDA, použijte pro tento argument logickou hodnotu PRAVDA. Argument ano může být další vzorec.

Ne     je hodnota, která je vrácena, jestliže hodnota argumentu podmínka je NEPRAVDA. Je-li tento argument například textový řetězec "Rozpočet překročen" a argument podmínka je vyhodnocen jako NEPRAVDA, zobrazí funkce KDYŽ text "Rozpočet překročen". Pokud je argument podmínka NEPRAVDA a argument ne je vynechán (za argumentem ano nenásleduje čárka), je vrácena logická hodnota NEPRAVDA. Je-li argument podmínka NEPRAVDA a argument ne je prázdný (za argumentem ano následuje čárka a uzavírací závorka), je vrácena hodnota 0 (nula). Argumentem ne může být další vzorec.

Poznámky

  • Při vytváření složitějších testů může být do sebe vnořeno jako argumenty ano a ne až sedm funkcí KDYŽ. Viz poslední z následujících příkladů.

  • Jsou-li uvedeny argumenty ano a ne, vrátí funkce KDYŽ jejich hodnotu.

  • Je-li některý argument funkce KDYŽ matice, je při provádění funkce KDYŽ vyhodnocen každý její prvek.

Sada příkladů 1

C ol1

Sl2

Sloupec3

Výdaje

Vzorec

Popis (výsledek)

500

=KDYŽ([Výdaje]<=100;"V rámci rozpočtu";"Rozpočet překročen")

Pokud je hodnota menší nebo rovna 100, zobrazí funkce text V rámci rozpočtu. V opačném případě zobrazí text Rozpočet překročen. (V rámci rozpočtu)

23

45

89

500

=KDYŽ([Výdaje]=100;SUM([Sloupec1];[Sloupec2];[Sloupec3]);"")

Pokud je hodnota rovna 100, je vrácen součet uvedených tří hodnot. V opačném případě je vrácen prázdný řetězec (""). ()

Sada příkladů 2

Skutečné_výdaje

Předpokládané_výdaje

Vzorec

Popis (výsledek)

1500

900

=KDYŽ([Skutečné_výdaje]>[Předpokládané_výdaje];"Rozpočet překročen";"OK")

Ověří, zda hodnota v prvním řádku překračuje rozpočet. (Rozpočet překročen)

5000

900

=KDYŽ([Skutečné_výdaje]>[Předpokládané_výdaje];"Rozpočet překročen";"OK")

Ověří, zda hodnota v prvním řádku překračuje rozpočet. (OK)

Sada příkladů 3

Skóre

Vzorec

Popis (výsledek)

45

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno prvnímu skóre. (F)

90

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno druhému skóre. (A)

78

=KDYŽ([skóre]>89;"A";KDYŽ([skóre]>79;"B";KDYŽ([skóre]>69;"C";KDYŽ([skóre]>59;"D";"F"))))

Přiřadí písmeno třetímu skóre. (C)

V předcházejícím příkladu je druhá funkce KDYŽ zároveň argumentem ne první funkce KDYŽ. Podobně třetí funkce KDYŽ je argumentem ne druhé funkce KDYŽ. Pokud první podmínka ([skóre]>89) bude PRAVDA, vrátí se hodnota "A". Jestliže bude první podmínka NEPRAVDA, vyhodnotí se druhá funkce KDYŽ atd.

Písmena jsou přiřazována k číslům pomocí následujícího klíče (předpokládá se pouze výskyt celých čísel).

Skóre

Známka

Větší než 89

A

80–89

B

70–79

C

60–69

D

Menší než 60

F

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×