Klávesové zkratky a usnadnění v Power View na SharePointu

Tento článek shrnuje klávesové zkratky a další funkce usnadnění Power View na SharePoint Serveru, což je funkce doplňku SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services pro Microsoft SharePoint Server 2010 a 2013.

Power View má dvě verze: Power View v Excelu 2013 a Power View na SharePointu 2013. Klávesové zkratky v tomto tématu platí jenom pro Power View na SharePointu 2013. 

Poznámky: Nástroj Power View podporuje:

 • Většinu programů pro čtení obsahu obrazovky od jiných výrobců

 • Vysoký kontrast

V tomto článku

Celková navigace

Tato část popisuje klávesy, pomocí kterých se lze přesouvat mezi prohlížečem a nástrojem Power View ve službě SharePoint, mezi různými částmi nástroje Power View a mezi objekty v zobrazení. Obecně platí, že přidáním klávesy SHIFT obrátíte směr postupu v řadě.

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus z prohlížeče na nástroj Power View

TAB (SHIFT+TAB)

Přesunout fokus v nástroji Power View na další komponentu prostředí Power View (například z pásu karet na seznam polí, do zobrazení nebo naopak)

CTRL+F6 (SHIFT+CTRL+F6)

Přesunout fokus v zobrazení na další (nebo předchozí) položku sestavy

TAB (SHIFT+TAB)

Přesouvání mezi položkami v zobrazení pomocí tabulátoru také přesouvá fokus z obsahu mimo položku sestavy na součásti položky (například na buňky v tabulce, řady v grafu nebo jeden malý násobek), poté na možnost řazení a poté na tlačítko zobrazení u položek sestavy, které je podporují.

Přesouvejte se pomocí klávesy TAB, dokud nebude fokus zaměřen na vybranou část, a poté stiskněte klávesu ENTER nebo MEZERNÍK.

Navigace na pásu karet

Karty na pásu karet

Kdykoli pás karet získá fokus, ve výchozím nastavení jej získá také aktuálně aktivní karta na pásu karet.

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus na další kartu na pásu karet (například z karty Domů na kartu Rozložení stránky)

ŠIPKA VPRAVO

Přesunout fokus na předchozí kartu na pásu karet (například z karty Domů na kartu Soubor)

ŠIPKA VLEVO

Obsah karty na pásu karet

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus na první ovládací prvek na aktuální kartě na pásu karet

ŠIPKA DOLŮ nebo TAB

Přesunout fokus z ovládacích prvků na aktuální kartě na pásu karet zpět na kartu samotnou

ŠIPKA NAHORU

Ovládací prvky na pásu karet

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus na další ovládací prvek na aktuální kartě na pásu karet

ŠIPKA VPRAVO nebo TAB

Přesunout fokus na předchozí ovládací prvek na aktuální kartě na pásu karet

ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+TAB

Skupiny na pásu karet

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus na další (nebo předchozí) skupinu ovládacích prvků na aktuální kartě na pásu karet

CTRL+ŠIPKA VPRAVO (CTRL+ŠIPKA VLEVO)

Poznámka:  Navigace na skupinu ovládacích prvků nastaví fokus na první ovládací prvek ve skupině.

Klávesové zkratky pásu karet

Klávesová kombinace CTRL+F8 zobrazí klávesové zkratky pásu karet bez ohledu na to, která komponenta nebo ovládací prvek má aktuálně fokus. Klávesové zkratky pásu karet se také zobrazí automaticky, kdykoli pás karet získá klávesový fokus.

Akce

Klávesová operace

Vypnout nebo zapnout klávesové zkratky pásu karet

CTRL+F8

Další klávesy pro navigaci na pásu karet

Akce

Klávesová operace

Provést výchozí akci dané skupiny ovládacích prvků bez ohledu na to, který ovládací prvek má fokus

ENTER

Provést akci ovládacího prvku, který má fokus

MEZERNÍK

Navigace v zobrazeních

Akce

Klávesová operace

Přesunout fokus na předchozí zobrazení

ŠIPKA NAHORU nebo PAGE UP

Přesunout fokus na další zobrazení

ŠIPKA DOLŮ nebo klávesa PAGE DOWN

Přesunout fokus na první zobrazení

HOME

Přesunout fokus na poslední zobrazení

END

Nové zobrazení

CTRL+M

Odstranit zobrazení (fokus na panelu zobrazení)

DEL

Vytvořit duplicitní zobrazení

CTRL+SHIFT+M

Změnit uspořádání zobrazení: Přesunout vybrané zobrazení nahoru nebo dolů

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo DOLŮ

Navigovat nebo vybrat zobrazení (fokus na panelu zobrazení)

ŠIPKA NAHORU nebo DOLŮ

Navigace v seznamu polí

Akce

Klávesová operace

Obecné

Navigovat do nebo ze seznamu polí

CTRL+F6 (SHIFT+CTRL+F6)

Navigovat mezi seznamem polí a oblastmi polí

TAB (SHIFT+TAB)

Část Pole seznamu polí

Přesunout k předchozí nebo následující tabulce či poli

Šipky nahoru a dolů

Přesunout k první nebo poslední tabulce či poli

HOME a END

Rozbalit či sbalit tabulku

ŠIPKY VLEVO a VPRAVO

Vybrat nebo zrušit výběr pole

MEZERNÍK

Přidat či odebrat všechna výchozí pole tabulky

MEZERNÍK

Zobrazit rozevírací nabídku

Shift+Enter

Část Rozložení seznamu polí

Přesunout k předchozímu nebo následujícímu poli v oblasti pole

ŠIPKY NAHORU a DOLŮ

Přesunout vybrané pole na předchozí nebo následující pozici v části Rozložení

CTRL+ŠIPKA NAHORU, CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Odebrat pole

SHIFT+ENTER

Navigace v tabulce a matici

Akce

Klávesová operace

Vložit tabulku nebo matici

TAB a pak ENTER

Změna velikosti tabulky nebo matice

CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami

Přesunout fokus o jednu buňku nahoru nebo dolů (napříč všemi buňkami ve všech oblastech)

ŠIPKA NAHORU nebo DOLŮ

Přesunout fokus o jednu buňku vpravo nebo vlevo (napříč všemi buňkami ve všech oblastech)

ŠIPKY VLEVO a VPRAVO

Přesunout fokus a zobrazení na první buňku v následujícím řádku (pro všechny oblasti matice)

HOME

Přesunout fokus a zobrazení na poslední buňku v následujícím řádku (pro všechny oblasti matice)

END

Navigace v grafu

Akce

Klávesová operace

Vyberte v zobrazení graf a listujte jeho částmi v následujícím pořadí:

 1. Oblast grafu

 2. Legenda

 3. Řadit podle pole

 4. Řadit ve vzestupném či sestupném pořadí

 5. Filtr

 6. Vlastní okno

TAB

Když má fokus určitá část oblasti grafu v rámci grafu, listujte daty, které graf obsahuje, v následujícím pořadí:

 1. Oblast grafu

 2. Jedna úplná řada datových bodů (datové bloky pro sloupec nebo pruhové grafy)

 3. Všechny datové body v dané řadě

 4. Další úplná řada datových bodů

 5. Všechny datové body v dané řadě

ŠIPKA VLEVO nebo VPRAVO

Když má fokus určitá část oblasti grafu v rámci grafu, listujte daty, které graf obsahuje, v následujícím pořadí:

 1. Oblast grafu

 2. Jednotlivá úplná řada datových bodů

ŠIPKA NAHORU nebo DOLŮ

Změna velikosti grafu

CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami

Vybrat nebo zrušit výběr datového bodu (jedno kliknutí)

MEZERNÍK nebo ENTER

Posunout nahoru k další sadě datových bodů

PAGE UP

Posunout dolů k další sadě datových bodů

PAGE DOWN

Posunout vlevo k další sadě datových bodů

CTRL+PAGE UP

Posunout vpravo k další sadě datových bodů

CTRL+PAGE DOWN

Přesunout fokus na první sadu datových bodů (svislá osa)

HOME

Přesunout fokus na poslední sadu datových bodů (svislá osa)

END

Přesunout fokus na první sadu datových bodů (vodorovná osa)

CTRL+HOME

Přesunout fokus na poslední sadu datových bodů (vodorovná osa)

CTRL+END

Přiblížení osy* (vždy o 25 %, zarovnáno na střed)

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Oddálení osy

CTRL+ŠIPKA DOLŮ nebo CTRL+ŠIPKA VLEVO

* Osu lze přiblížit, pouze pokud je souvislá (například rok nebo datum). Na pásu karet lze osu změnit na souvislou. Na kontextové kartě Nástroje grafu klikněte na kartě Rozložení na položku Typ a poté na možnost Souvislá.

Další informace

Power View: procházení, vizualizace a prezentace dat

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×