Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Klávesové zkratky pro Microsoft Teams

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci Microsoft Teams ve Windows lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek alternativou k používání myši a je pro ně také snazší než používání dotykové obrazovky. V tomto tématu uvádíme klávesové zkratky pro Microsoft Teams ve Windows nebo webovou aplikaci za použití počítače PC.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • Seznam klávesových zkratek můžete snadno otevřít přímo z aplikace Microsoft Teams. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+E a přejděte do pole Vyhledávání, napiště /keys a pak stiskněte Enter.

V tomto tématu

Obecné

Požadovaná akce

V desktopové aplikaci stiskněte

Ve webové aplikaci stiskněte

Zobrazení klávesových zkratek

Ctrl+tečka (.)

Ctrl+tečka (.)

Přejít na Hledání

Ctrl+E

Ctrl+E

Zobrazit příkazy

Ctrl+lomítko (/)

Ctrl+lomítko (/)

Přejítna

Ctrl+G

Ctrl+Shift+G

Zahájit nový chat

Ctrl+N

Levý Alt+N

Otevřít Nastavení

Ctrl+čárka (,)

Ctrl+čárka (,)

Otevře nápovědu.

F1

Ctrl+F1

Zavřít

Esc

Esc

Zvětšení

Ctrl+znamenénko rovná se (=)

Žádná zkratka

Zmenšení

Ctrl+znaménko minus (-)

Žádná zkratka

Zobrazení klávesových zkratek

K klávesovým zkratkám se můžete dostat několika způsoby přímo z aplikace. Níže uvedené metody platí pro desktopové i webové aplikace.

 • Stiskněte kombinaci kláves CTRL + tečka (.).

 • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+E a přejděte do pole Vyhledávání, napiště /keys a pak stiskněte Enter.

 • V pravém horním rohu vyberte tlačítko profil s vašimi iniciálami a pak vyberte klávesové zkratky.

 • Pokud chcete přejít k klávesové zkratce pomocí čtečky obrazovky, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nastavení profilu, aplikace a další, a stiskněte ENTER. Opakovaně stiskněte klávesu šipka dolů, dokud neuslyšíte "klávesové zkratky", a pak stiskněte ENTER.

Navigace

Poznámka: Pokud v desktopové aplikaci Microsoft Teams používáte výchozí konfiguraci panelu aplikací, použijte příkazy v tabulce níže. Pokud jste změnili pořadí aplikací, závisí příkaz na sekvenčním pořadí aplikace na panelu aplikace. Pokud jste třeba přesunuli Kalendář na horní okraj panelu aplikací, otevřete ho stisknutím kombinace kláves Ctrl+1, ne Ctrl+4.

Akce

V desktopové aplikaci stiskněte

Ve webové aplikaci stiskněte

Otevřít aktivitu

Ctrl+1

Ctrl+Shift+1

Otevřít chat

Ctrl+2

Ctrl+Shift+2

Otevřít aplikaci Teams

Ctrl+3

Ctrl+Shift+3

Otevřít Kalendář

Ctrl+4

Ctrl+Shift+4

Otevřít hovory

Ctrl+5

Ctrl+Shift+5

Otevřít soubory

Ctrl+6

Ctrl+Shift+6

Přejít na předchozí položku seznamu

Levý Alt+šipka nahoru

Levý Alt+šipka nahoru

Přejít na další položku seznamu

Levý Alt+šipka dolů

Levý Alt+šipka dolů

Přesunout vybraný tým nahoru

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Žádná zkratka

Přesunout vybraný tým dolů

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Žádná zkratka

Přejít na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+F6

Ctrl+Shift+F6

Přejít na další oddíl

Ctrl+F6

Ctrl+F6

Zasílání zpráv

Akce

V desktopové aplikaci stiskněte

Ve webové aplikaci stiskněte

Zahájit novou konverzaci

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

Přejít do pole pro psaní zprávy

Alt+Shift+C

Alt+Shift+C

Rozbalit pole pro psaní zpráv

Ctrl+Shift+X

Ctrl+Shift+X

Odeslat (rozbalené okno pro psaní zpráv)

Ctrl+Enter

Ctrl+Enter

Připojit soubor

Ctrl+O

Ctrl+Shift+O

Zahájit nový řádek

Shift+Enter

Shift+Enter

Odpověď na vlákno

Alt+Shift+R

Alt+Shift+R

Označit jako důležité

Ctrl+Shift+I

Ctrl+Shift+I

Schůzky a hovory

Akce

V desktopové aplikaci stiskněte

Ve webové aplikaci stiskněte

Přijmout videohovor

Ctrl+Shift+A

Ctrl+Shift+A

Přijmout zvukový hovor

Ctrl+Shift+S

Ctrl+Shift+S

Odmítnout hovor

Ctrl+Shift+D

Ctrl+Shift+D

Zahájit hlasový hovor

Ctrl+Shift+C

Ctrl+Shift+C

Zahájit videohovor

Ctrl+Shift+U

Ctrl+Shift+U

Přepnout ztlumení

Ctrl+Shift+M

Ctrl+Shift+M

Přepnout video

Ctrl+Shift+O

Žádná zkratka

Filtrovat aktuální seznam

Ctrl+Shift+F

Ctrl+Shift+F

Přejít na lištu nástrojů pro sdílení

Ctrl+Shift+Mezerník

Ctrl+Shift+Mezerník

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

V tomto tématu je zobrazen seznam klávesových zkratek pro Microsoft Teams na Macu.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • V aplikaci Microsoft Teams na Macu můžete otevřít seznam klávesových zkratek. Stisknutím kombinace kláves Command+E přesuňte fokus do vyhledávacího pole v horní části obrazovky, zadejte /keys a stiskněte Return. Seznam zavřete stisknutím klávesy Esc.

V tomto tématu

Obecné

Akce

Mac

Web

Zobrazení klávesových zkratek

Command+tečka (.)

Command+tečka (.)

Přejít na Hledání

Command+E

Command+E

Zobrazit příkazy

Command+lomítko (/)

Command+lomítko (/)

Přejítna

Command+G

Command+Shift+G

Zahájit nový chat

Command+N

Option+N

Otevřít Nastavení

Command+čárka (,)

Command+Shift+čárka (,)

Otevře nápovědu.

F1

Command+F1

Zavřít

Esc

Esc

Zvětšení

Command+znaménko rovná se (=)

Žádná zkratka

Zmenšení

Command+znaménko minus (-)

Žádná zkratka

Návrat do výchozího náhledu

Command+0

Žádná zkratka

Zobrazení klávesových zkratek

K klávesovým zkratkám se můžete dostat několika způsoby přímo z aplikace. Níže uvedené metody platí pro desktopové i webové aplikace.

 • Stiskněte Command + tečka (.).

 • Stisknutím Command + E přejděte do pole Hledat , napište /Keysa stiskněte Return.

 • V pravém horním rohu vyberte tlačítko profil s vašimi iniciálami a pak vyberte klávesové zkratky.

 • Pokud chcete přejít k klávesové zkratce pomocí čtečky obrazovky, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že se jedná o nastavení profilu, aplikace a další, a pak stiskněte Return. Opakovaně stiskněte klávesy Control + Option + šipka dolů, dokud neuslyšíte "klávesové zkratky", a pak stiskněte Return.

Navigace

Poznámka: Pokud v aplikaci Microsoft Teams na Macu používáte výchozí konfiguraci panelu aplikací, použijte příkazy v tabulce níže. Pokud jste změnili pořadí aplikací, závisí příkaz na sekvenčním pořadí aplikace na panelu aplikace. Pokud jste třeba přesunuli Kalendář na horní okraj panelu aplikací, otevřete ho stisknutím kombinace kláves Command+1, ne Command+4.

Akce

Mac

Web

Otevřít aktivitu

Command+1

Command+Shift+1

Otevřít chat

Command+2

Command+Shift+2

Otevřít aplikaci Teams

Command+3

Command+Shift+3

Otevřít Kalendář

Command+4

Command+Shift+4

Otevřít hovory

Command+5

Command+Shift+5

Otevřít soubory

Command+6

Command+Shift+6

Přejít na předchozí položku seznamu

Levý Option+šipka nahoru

Levý Option+šipka nahoru

Přejít na další položku seznamu

Levý Option+šipka dolů

Levý Option+šipka dolů

Přesunout vybraný tým nahoru

Command+Shift+šipka nahoru

Žádná zkratka

Přesunout vybraný tým dolů

Command+Shift+šipka dolů

Žádná zkratka

Přejít na předchozí oddíl

Command+Shift+F6

Command+Shift+F6

Přechod na další oddíl

Command+F6

Command+F6

Zasílání zpráv

Akce

Mac

Web

Zahájit novou konverzaci

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Přejít do pole pro psaní zprávy

Option+Shift+C

Option+Shift+C

Rozbalit pole pro psaní zpráv

Command+Shift+X

Command+Shift+X

Odeslat (rozbalené okno pro psaní zpráv)

Command+Enter

Command+Enter

Přiložit soubor

Command+O

Command+Shift+O

Zahájit nový řádek

Shift+Enter

Shift+Enter

Odpověď na vlákno

Option+Shift+R

Option+Shift+R

Schůzky a hovory

Akce

Mac

Web

Přijmout videohovor

Command+Shift+A

Command+Shift+A

Přijmout zvukový hovor

Command+Shift+S

Command+Shift+S

Odmítnout hovor

Command+Shift+D

Command+Shift+D

Zahájit hlasový hovor

Command+Shift+C

Command+Shift+C

Zahájit videohovor

Command+Shift+U

Command+Shift+U

Přepnout ztlumení

Command+Shift+M

Command+Shift+M

Přepnout video

Command+Shift+O

Žádná zkratka

Přepnout celou obrazovku

Command+Shift+F

Command+Shift+F

Přejít na lištu nástrojů pro sdílení

Command+Shift+Mezerník

Command+Shift+Mezerník

Viz také

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Microsoft Teams

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×