Klávesové zkratky pro obrázky SmartArt v Office pro Windows

Tento článek vypisuje klávesové zkratky pro práci s obrázky SmartArt ve všech aplikacích Office. Mnoha uživatelům pomáhají klávesové zkratky pracovat efektivněji, protože mohou ponechat ruce na klávesnici a nemusí je kvůli provádění úkolů přemisťovat mezi myší a klávesnicí. Pro uživatele s omezenou pohyblivostí nebo zhoršeným zrakem jsou klávesové zkratky důležitou alternativou k používání myši.

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Poznámka: Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

Co chcete udělat?

Vložení obrázku SmartArt do dokumentu Office

  1. V aplikaci Microsoft Office, ve které chcete vložit obrázek, stiskněte klávesu Alt, potom klávesu V a následně klávesu M. Tím otevřete dialogové okno Zvolit obrázek SmartArt.

  2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte požadovaný typ obrázku.

  3. Stisknutím klávesy Tab přejděte do podokna úloh Rozložení.

  4. Pomocí kláves se šipkami vyberte požadované rozložení.

  5. Stisknutím klávesy Enter vložte vybrané rozložení.

Začátek stránky

Práce s obrazci v obrázku SmartArt

Akce

Klávesová zkratka

Výběr dalšího prvku v obrázku SmartArt.

TAB

Výběr předchozího prvku v obrázku SmartArt.

Shift+Tab

Výběr všech obrazců

Ctrl+A

Zrušení výběru zvoleného obrazce.

Esc

Posunutí zvoleného obrazce nahoru.

Šipka nahoru

Posunutí zvoleného obrazce dolů.

Šipka dolů

Posunutí zvoleného obrazce vlevo.

Šipka doleva

Posunutí zvoleného obrazce vpravo.

Šipka doprava

Úprava textu ve zvoleném obrazci.

Enter nebo F2, Esc pro opuštění obrazce

Odstranění vybraného obrazce.

Delete nebo Backspace

Vyjmutí vybraného obrazce.

Ctrl+X nebo Shift+Delete

Zkopírování vybraného obrazce.

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Začátek stránky

Přesunutí a změna velikosti obrazců v obrázku SmartArt

Akce

Klávesová zkratka

Zvětšení vybraného obrazce ve vodorovném směru.

Shift+Šipka doprava

Zmenšení vybraného obrazce ve svislém směru.

Shift+Šipka doleva

Zvětšení vybraného obrazce ve vodorovném směru.

Shift+Šipka nahoru

Zmenšení vybraného obrazce ve vodorovném směru.

Shift+Šipka dolů

Otočení vybraného obrazce doprava.

Alt+Šipka doprava

Otočení vybraného obrazce doleva.

Alt+Šipka doleva

Poznámky: 

  • Přesnější úpravy obrazců lze provést po stisknutí klávesy Ctrl spolu s některou z výše uvedených klávesových zkratek.

  • Uvedené klávesové zkratky fungují na vícenásobné výběry stejně jako kdybyste každý z nich vybrali zvlášť.

Začátek stránky

Práce s textem v obrázku SmartArt

Akce

Klávesová zkratka

Posun o jeden znak doleva.

Šipka doleva

Posun o jeden znak doprava.

Šipka doprava

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů.

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí o jeden odstavec nahoru.

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů.

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec řádku.

End

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí na konec textového pole.

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole.

Ctrl+Home

Vyjmout vybraný text.

Ctrl+X

Zkopírovat vybraný text.

Ctrl+C

Vložit vybraný text.

Ctrl+V

Přesunutí vybraného textu nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného textu dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Odstranění jednoho znaku vlevo.

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo.

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo.

Ctrl+Delete

Zvýšení úrovně vybraného textu.

Alt+Shift+Šipka doleva

Zkopírování vybraného textu.

Alt+Shift+Šipka doprava

Kontrola pravopisu (nedostupné v aplikaci Word)

F7


Začátek stránky

Použití formátování znaků

Akce

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Font

Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+Shift+P

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

CTRL+SHIFT+<

Změna velikosti vybraného textu (malá písmena, Všechna první velká, VELKÁ PÍSMENA).

SHIFT+F3

Vložení formátování na tučné písmo do vybraného textu.

Ctrl+B

Podtržení vybraného textu

Ctrl+U

Použití formátování kurzívou na vybraný text.

Ctrl+I

Použití formátu dolní index na vybraný text.

CTRL+Rovná se

Použití formátu horní index na vybraný text.

Ctrl+Shift+Symbol plus

Posunutí horního/dolního indexu nahoru.

CTRL+ALT+SHIFT+>

Posunutí horního/dolního indexu dolů.

CTRL+ALT+SHIFT+<

Odstranění veškerého formátování znaků z vybraného textu.

Shift+Ctrl+mezerník

Poznámka: Čtečka JAWS a program Předčítání ve Windows 8.1 neoznamují změny při opravách velikosti písma. Oba programy oznamují informace o opravách ve Windows 10.

Začátek stránky

Kopírování formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Zkopírování formátování vybraného textu.

Shift+Ctrl+C

Vložení formátování do vybraného textu.

Shift+Ctrl+V

Použití formátování odstavce

Akce

Klávesová zkratka

Zarovná odstavec na střed.

Ctrl+E

Zarovnání odstavce do bloku

Ctrl+J

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Sníží úroveň bodu odrážky.

Tab nebo Alt+Shift+Šipka doprava

Zvýší úroveň bodu odrážky.

Shift+Tab nebo Alt+Shift+Šipka doleva

Použití podokna Text

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Sloučení dvou řádků textu.

Delete na konci prvního řádku textu

Zobrazení místní nabídky.

Shift+F10

Přepínání mezi podoknem Text a kreslícím plátnem.

Ctrl+Shift+F2

Uzavření podokna Text.

Alt+F4

Přepnutí fokusu z podokna Textu na okraj obrázku SmartArt.

Esc

Otevřete téma nápovědy o obrázcích SmartArt. (Ukazatel by měl být v podokně Text.)

Ctrl+Shift+F1

Začátek stránky

Další informace

Funkce usnadnění v Office

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×