Klávesové zkratky pro použití s obrazci, WordArtem a textovými poli pro Word

Poznámka: Klávesové zkratky popsané v tomto článku se vztahují na americké rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Co chcete udělat

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Tiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt.

Výběr více obrazců

Stisknutí a podržení klávesy Ctrl a postupné kliknutí na požadované obrazce

Výběr více obrazců s textem

Stisknutí a podržení klávesy Shift a postupné kliknutí na požadované obrazce

Otevření podokna výběru

Alt+F10

Výběr položky s fokusem (v podokně výběru)

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem (v podokně výběru)

Shift+Enter

Úprava textu v textovém poli

F2 nebo ENTER po výběru textového pole

Úprava textu v obrazci

F2 nebo ENTER po výběru obrazce

Vyjmutí vybraného objektu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

Ctrl+V

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Otevření podokna výběru

Alt+F10

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

Šipka doleva

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

Šipka doprava

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Přidání dalšího objektu do výběru

Shift+Mezerník

Zrušení výběru položky s fokusem

Shift+Enter

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

Ctrl+Shift+S

Co chcete udělat

Klávesy

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr objektu (je-li vybrán objekt)

Stiskněte opakovaně klávesu TABULÁTOR nebo klávesy SHIFT+TABULÁTOR, dokud nevyberete požadovaný objekt.

Výběr více obrazců

Stisknutí a podržení ovládacího prvku při kliknutí na obrazce

Výběr více obrazců s textem

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte na obrazce.

Otevření podokna výběru

ALT + F10

Výběr položky s fokusem (v podokně výběru)

MEZERNÍK nebo ENTER

Zrušení výběru položky s fokusem (v podokně výběru)

SHIFT+ENTER

Úprava textu v textovém poli

F2 nebo ENTER po výběru textového pole

Úprava textu v obrazci

F2 nebo ENTER po výběru obrazce

Vyjmutí vybraného objektu

CTRL+X

Zkopírování vybraného objektu

CTRL+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu

CTRL+V

Zkopírování pouze formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení pouze formátování

CTRL+SHIFT+V

Provedení příkazu Vložit jinak

CTRL+ALT+V

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete kopírovat.

 2. Stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + C zkopírujte atributy obrazce.

 3. Stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB vyberte obrazec nebo objekt, na který chcete atributy zkopírovat.

 4. Stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+V.

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte <variabilní> objekt, klávesou ENTER nebo šipka vpravo Zobrazte vedlejší nabídku a pak vyberte Upravit.

Vložení objektu

 1. Stiskněte ALT, N a pak J.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte typ objektu a potom stisknutím klávesy ENTER vytvořte objekt.

  • Dvojím stisknutím klávesy šipka dolů vyberte kartu vytvořit ze souboru a zadejte název souboru, který chcete vložit, nebo soubor vyhledejte.

Vložení obrázku SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, N a M vyberte SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku SmartArt.

 3. Stiskněte klávesu TAB a pak stisknutím kláves se šipkami vyberte rozložení obrázku SmartArt, které chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení textového pole

 1. Postupně stiskněte klávesy ALT a V a pak stiskněte klávesu X.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadované textové pole a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Zadávání ukončíte delším stisknutím klávesy ESC. Nyní můžete pokračovat v úpravě dokumentu.

Vložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, v a W vyberte WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stiskněte klávesu ESC.

Výběr obrazce

Poznámka: Nachází-li se kurzor v textu, stiskněte klávesu ESC.

 • TAB (nebo SHIFT + TAB) můžete přesměrovat přes obrazce nebo objekty, dokud se na objektu nezobrazí úchyty, které chcete vybrat.

Klávesové zkratky pro použití v podokně výběru

Co chcete udělat

Klávesová zkratka

Otevření podokna výběru

ALT + F10

Přepínání fokusu mezi různými podokny

F6

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu na jednu položku nebo skupinu

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí fokusu z položky ve skupině na nadřazenou skupinu

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí fokusu ze skupiny na první položku v dané skupině

ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení skupiny s fokusem a všech podřízených skupin

* (pouze na numerické klávesnici)

Rozbalení skupiny s fokusem

+ (pouze na numerické klávesnici)

Sbalení skupiny s fokusem

- (pouze na numerické klávesnici)

Přesunutí fokusu na položku a její výběr

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr položky s fokusem

MEZERNÍK nebo ENTER

Přidání dalšího objektu do výběru

SHIFT+MEZERNÍK

Zrušení výběru položky s fokusem

SHIFT+ENTER

Zobrazení nebo skrytí položky s fokusem

CTRL+SHIFT+S

Úpravy bodů v obrazci

Poznámka: Klikněte na obrazec a stiskněte kombinaci kláves ALT + c + D + E.

 • Přidání bodu: podržte klávesu Ctrl a klikněte na obrys obrazce.

 • Odstranění bodu: podržte klávesu Ctrl a klikněte na bod.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako hladký bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Shift. Po přetažení se bod změní na hladký. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry stejné délky.

 • Pokud naopak chcete, aby se bod choval jako přímý bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Ctrl. Po přetažení se bod změní na přímý. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry různé délky.

 • Pokud chcete, aby se bod choval jako rohový bod, stiskněte při přetahování některého z úchytů, které jsou k němu připojené, klávesu Alt. Po přetažení se bod změní na rohový. Tento typ bodu propojuje dva segmenty čáry, z nichž jeden leží v jiném směru.

 • Pokud chcete zrušit změnu bodů a segmentů čar, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Esc.

Klávesové zkratky pro práci s obrázky SmartArt najdete v článku klávesové zkratky pro obrázky SmartArt.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×