Klávesové zkratky pro Skype pro firmy pro Android

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci Skype pro firmy pro Android lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. V tomto tématu jsou uvedeny klávesové zkratky dostupné pro Skype pro firmy pro Android.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uveden znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uveden čárka (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Zde jsou uvedeny nejpoužívanější klávesové zkratky pro Skype pro firmy pro Android. Pomocí těchto zkratek můžete procházet aplikaci jen s pomocí klávesnice.

Akce

Stisknout

Přesouvání mezi oblastmi nebo jednotlivými ovládacími prvky na obrazovce, v seznamu nebo na kartě kontaktu

Klávesa Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad)

Pohyb mezi položkami v nabídce nebo na bočním panelu

Šipka dolů nebo Šipka nahoru

Pohyb v seznamu, např. kontaktů, z jedné položky na druhou

Klávesy se šipkami

Výběr položky

Enter

Ukončení nabídky nebo režimu

Esc nebo Backspace

Aktivace a použití čtečky obrazovky TalkBack

Skype pro firmy pro Android funguje s integrovanou čtečkou obrazovky TalkBack. Když je čtečka Android TalkBack zapnutá, uslyšíte hlasitý popis všeho, čeho se na svém zařízení dotknete, co vyberete nebo aktivujete. Zahrnuje to příkazy, umístění, alternativní texty a obsah obrazovek a nabídek Skypu pro firmy.

Zapnutí čtečky TalkBack

 1. Na domovské obrazovce svého mobilního zařízení klepněte na Nastavení.

 2. Klepněte na Přístupnost.

 3. Klepněte na TalkBack.

 4. Posuňte přepínač do polohy Zapnuto.

 5. Klepněte na OK.

Navigace pomocí čtečky TalkBack za použití gest

Stisknout

Vypnutí čtečky TalkBack

 1. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na domovské obrazovce přesuňte fokus na tlačítko Nastavení a poklepejte na něj.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte „Přístupnost“, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Přístupnost přesuňte fokus na příkaz TalkBack, který je tu většinou jako první. Uslyšíte, že čtečka TalkBack je zapnutá. Poklepejte na displej.

 5. Posuňte se na přepínač Zapnuto a klepněte. Uslyšíte upozornění, že se chystáte zastavit funkci TalkBack.

 6. Přesuňte se na tlačítko OK a klepněte.

Další informace a přehled o uživatelském rozhraní Skypu pro firmy pro Android, použití gest, použití dalších klávesových zkratek s funkcí TalkBack a nastavení předvoleb funkce TalkBack najdete v části Začínáme s používáním funkce TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android. Podrobné informace o práci s funkcí TalkBack, včetně klávesových zkratek, najdete na stránce Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

Navigace na hlavní obrazovce

Akce

Stisknout

Otevření obrazovky Schůzky nebo Kontakty z úvodní obrazovky

Fokus přesuňte na možnost Zobrazit seznam schůzek stisknutím klávesy Tab nebo některé z kláves šipek a následným stisknutím klávesy Enter.

Otevření obrazovky Kontakty z úvodní obrazovky

Pomocí klávesy Tab přesuňte fokus na tlačítko Zobrazit seznam schůzek, pomocí klávesy se šipkou vpravo přesuňte fokus na tlačítko Zobrazit kontakty a obrazovku správy kontaktů a stiskněte klávesu Enter.

Otevření posledních konverzací z úvodní obrazovky

Pomocí klávesy se šipkou nahoru nebo dolů přesuňte fokus na jméno kontaktu a konverzaci v části Poslední konverzace a stiskněte klávesu Enter.

Práce s kontakty

Akce

Stisknout

Vyhledání osoby v adresáři společnosti na úvodní obrazovce

Fokus přesuňte na pole Hledat v podnikovém adresáři stisknutím klávesy Tab nebo některé z kláves se šipkami a následným stisknutím klávesy Enter. Na obrazovce Hledat lidi přesuňte pomocí klávesy Tab fokus na pole Hledat lidi. Zadejte jméno osoby, kterou hledáte. Osobu vyberte stisknutím a podržením klávesy se šipkou dolů, dokud neuslyšíte její jméno. Kartu kontaktu osoby otevřete stisknutím klávesy Enter.

Otevření karty kontaktu z obrazovky Kontakty

Chcete-li přesunout fokus na kontakt, stiskněte klávesu Tab nebo některé z kláves se šipkami a následně stiskněte klávesu Enter.

Zadávání příkazů během hovoru nebo konverzace

Akce

Stisknout

Zahájení videohovoru, hlasového hovoru nebo konverzace z karty kontaktu

Pomocí klávesy Tab přesuňte fokus na tlačítko Videohovor, Hlasový hovor nebo Chat a stiskněte klávesu Enter.

Přidržení hlasové konverzace

Pomocí klávesy Tab přesuňte fokus na tlačítko Další možnosti a stiskněte klávesu Enter. Když je fokus na příkazu Přidržet, stiskněte Enter.

Pokračování hlasové konverzace, která je přidržená

Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na možnost Pokračovat a stiskněte klávesu Enter.

Spuštění nebo zastavení videa během hovoru nebo schůzky

Ctrl+Shift+Enter

Ukončení hlasového hovoru nebo videohovoru

Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na možnost Ukončit hovor a stiskněte klávesu Enter.

Zavření obrazovek a Skypu pro firmy pro Android

Akce

Stisknout

Zavření karty kontaktu nebo jiné obrazovky a otevření předchozí obrazovky

Klávesa Esc nebo Backspace

Přepnutí ze Skypu pro firmy na úvodní obrazovku Androidu

Esc

Odhlášení z hlavní obrazovky Skypu pro firmy pro Android

Stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab přesuňte fokus na možnost Zobrazit nabídku nastavení profilu a stiskněte klávesu Enter. Stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na možnost Odhlásit a stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Začínáme s používáním funkce TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×