Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Klávesové zkratky webové aplikace Word Web App

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na klávesnici USA. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Chcete-li toto téma vytisknout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Chcete-li v tomto tématu vyhledávat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte klávesu ENTER.

Klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Word Online

Klávesové zkratky v Word Online se hodně podobají klávesové zkratky v aplikaci Microsoft Word. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou pro nejčastější úlohy v Word Online. Seznam klávesových zkratek v Microsoft Word 2010 najdete v tématu klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Word.

Zobrazení pro čtení

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení, jehož obsah lze za účelem usnadnění číst pomocí softwaru pro čtení obrazovky nebo vybírat pomocí klávesnice (vyžaduje program pro čtení souborů PDF)

Stisknutím klávesy TAB přejít na příkaz Generovat přístupnější zobrazení (nové okno), ENTER

Vyhledání textu

CTRL+F nebo F3

Skrytí podokna hledání

ESC

Přepnutí na ovládací prvek Lupa

CTRL+Z

Přepnutí na ovládací prvek Číslo stránky

CTRL+G

Přechod na určitou stránku

Zadat číslo stránky (v ovládacím prvku Číslo stránky)

Tisk

CTRL+P

Zobrazení pro úpravy

Akce

Klávesová zkratka

Přepnutí mezi pásem karet a obsahem dokumentu

CTRL+F6

Přesun z úprav dokumentu na kartu Domů

CTRL+[

Přesun z úprav dokumentu na poslední použité příkazy z pásu karet

CTRL+]

Aktivace jiné karty na pásu karet

TABULÁTOR, ENTER

Přesun mezi příkazy na pásu karet

TAB

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

ENTER

Sbalení nebo rozbalení pásu karet

CTRL+F3

Přesunutí kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek řádku

HOME

Konec řádku

END

Začátek stránky

CTRL+HOME

Konec stránky

CTRL+END

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

SHIFT+CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

SHIFT+CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Na začátek odstavce

SHIFT+HOME

Na konec odstavce

SHIFT+END

Na začátek dokumentu

SHIFT+CTRL+HOME

Na konec dokumentu

SHIFT+CTRL+END

Na celý dokument

CTRL+A

Úpravy obsahu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí

CTRL+X

Kopírování

CTRL+C

Vložení

CTRL+V

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zpět

CTRL+Z

Znovu

CTRL+Y

Přesunutí z chybně napsaného slova na další

ALT+F7

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Tučné

CTRL+B

Kurzíva

CTRL+I

Podtržení

CTRL+U

Seznam s odrážkami

CTRL+TEČKA

Zarovnání doleva

CTRL+L

Zarovnání doprava

CTRL+R

Zarovnání na střed

CTRL+E

Ekvivalenty kláves systémů Windows a Mac

Klávesa

Modifikátor

Windows

Mac

BACKSPACE

ALT

Zpět po slovech

End

ALT

Přesunutí IP do dolní části dokumentu nebo osnovy

ENTER

ALT

Vlastnosti stránky v aplikaci Internet Explorer

TAB

CTRL + ALT

Přepínač úkolu

Home

ALT

Přejděte na domovskou stránku

Přesunutí IP do horní části dokumentu nebo osnovy

Left

ALT

Přejděte zpět v aplikaci Internet Explorer

Přejděte vlevo po slovech

Page Down

ALT

Přesunutí IP do dolní části dokumentu

PageUp

ALT

Přesunutí IP do horní části dokumentu

Vpravo

ALT

Přechod vpřed v aplikaci Internet Explorer

Přejděte vpravo po slovech

TAB

ALT

Přepínání mezi aplikacemi

Smyčka usnadnění přístupu (slouží k přesunutí fokusu mezi prohlížečem uživatelského rozhraní a prvky stránky)

Dolů

ALT SHIFT

Posunutí aktuální stránky dolů o jednu pozici v navigačním podokně

V IP klikne na konec odstavce

ENTER

ALT SHIFT

Celá obrazovka v aplikaci Internet Explorer

TAB

CTRL ALT SHIFT

Přepínač úkolu

Left

ALT SHIFT

Zmenšit odsazení

Výběr vlevo po slovech

Vpravo

ALT SHIFT

Zvětšit odsazení

Výběr vlevo po slovech

TAB

ALT SHIFT

Přepínání mezi aplikacemi

Smyčka usnadnění přístupu (slouží k přesunutí fokusu mezi prohlížečem uživatelského rozhraní a prvky stránky)

Nahoru

ALT SHIFT

Posunutí aktuální stránky dolů o jednu pozici v navigačním podokně

V IP klikne na konec odstavce

BACKSPACE

CMD

Zpět po slovech

DELETE

CMD

Odstranit tak, že aplikace word

Dolů

CMD

IP dolů po odstavcích

End

CMD

Přesunutí IP do dolní části dokumentu nebo osnovy

Home

CMD

Přejděte do horní části dokumentu nebo osnovy (v Safari na Mac, takto přejdete na domovskou stránku prohlížeče)

Left

CMD

Přesunutí IP na začátek řádku (ve Firefoxu na Mac otevře prohlížeč zpátky na předchozí stránku)

Vpravo

CMD

Přesunutí IP na konec řádku (ve Firefoxu na Mac otevře prohlížeč vpřed)

TAB

CMD

Přepínač úloh (jako Windows Alt-Tab)

Nahoru

CMD

IP nahoru po odstavcích

ESC

CMD ALT

Správce úloh (vyšší ukončení aplikací)

Home

CMD ALT

V Safari na Mac tento navgiates na domovskou stránku prohlížeče

Left

CMD ALT

V prohlížeči Chrome na Mac to přechází mezi kartami prohlížeče

DELETE

CMD SHIFT

Iin Firefox na Mac to smazání mezipaměti prohlížeče

Dolů

CMD SHIFT

Výběr dolů po odstavcích

End

CMD SHIFT

Výběr textu do dolní části dokumentu nebo stránky

Home

CMD SHIFT

Výběr textu do horní části dokumentu nebo stránky (v Safari na Mac, takto přejdete na domovskou stránku prohlížeče)

Left

CMD SHIFT

Výběr textu do začátku řádku

Vpravo

CMD SHIFT

Výběr textu do konce řádku

TAB

CMD SHIFT

Přepínač úloh (jako Windows Alt-Tab)

Nahoru

CMD SHIFT

Výběr nahoru po odstavcích

ESC

CTRL SHIFT

Správce úloh

Vpravo

CTRL SHIFT

Výběr vpravo po slovech

Dolů

CTRL

IP dolů po odstavcích

Přesunutí IP na konec řádku

Left

CTRL SHIFT

Výběr vlevo po slovech

ESC

CTRL

Otevřete úvodní nabídka/úvodní obrazovka

DELETE

CTRL + ALT

Nabídku otevřít zamykací obrazovky.

Left

CTRL

Přesunutí IP vlevo po slovech

Slouží k zobrazení řídicího panelu s widgety

Page Down

CTRL

v prohlížečích Firefox a Chrome na Mac této kombinace kláves vymění mezi otevřenými záložkami

PageUp

CTRL

v prohlížečích Firefox a Chrome na Mac této kombinace kláves vymění mezi otevřenými záložkami

End

CTRL

Přesunutí IP na konec dokumentu nebo osnovy

TAB

CTRL

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

CTRL

IP nahoru po odstavcích

Přesunutí na začátek řádku IP

BACKSPACE

CTRL + ALT

Zpět po slovech

Smazání dopisem

Home

CTRL

Přesunutí IP na začátek dokumentu nebo osnovy

Dolů

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posouvání stránky

End

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje na konec stránky

Home

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje do horní části stránky

Page Down

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posouvání

PageUp

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje nahoru

Vpravo

CTRL

Přesunutí IP vlevo po slovech

Nahoru

CTRL + ALT

v aplikaci Internet Explorer to posouvání stránky

BACKSPACE

CTRL ALT SHIFT

Zpět po slovech

Smazání dopisem

End

CTRL ALT SHIFT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje na konec stránky

Home

CTRL ALT SHIFT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje do horní části stránky

Page Down

CTRL ALT SHIFT

v aplikaci Internet Explorer to posouvání

PageUp

CTRL ALT SHIFT

v aplikaci Internet Explorer to posunuje nahoru

ESC

ALT

Minimalizace okna

Dolů

CTRL SHIFT

Výběr dolů po odstavcích

Výběr textu do konce řádku

ESC

ALT SHIFT

Minimalizace okna

Home

CTRL SHIFT

Výběr nahoru po odstavcích

Výběr textu do začátku řádku

Insert

Žádný

Do režimu přepisování

TAB

CTRL SHIFT

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

CTRL SHIFT

Výběr nahoru po odstavcích

Výběr textu do začátku řádku

BACKSPACE

Žádné

Smazání dopisem

Smazání dopisem

DELETE

Žádné

Odstranit tak, že písmeno

Odstranit tak, že písmeno

Šipka dolů

Žádný

IP dolů po řádcích

IP dolů po řádcích

End

Žádný

Přesunutí IP na konec řádku

Přesunutí IP na konec řádku

ENTER

Žádné

Vložení nového řádku

Vložení nového řádku

BACKSPACE

CTRL

Zpět po slovech

Home

Žádný

Přesunutí na začátek řádku IP

V Safari a Chrome to slouží k přesunutí k IP na začátek odstavce

Šipka doleva

Žádný

Přesunutí IP zanechané písmeno

Přesunutí IP zanechané písmeno

Page Down

Žádný

Přesunutí IP o jednu obrazovku dolů

Přesunutí IP o jednu obrazovku dolů

PageUp

Žádný

Přesunutí IP o jednu obrazovku nahoru

Přesunutí IP o jednu obrazovku nahoru

Šipka doprava

Žádný

Přesunutí o písmeno IP doprava

Přesunutí o písmeno IP doprava

TAB

Žádné

Odsazení nebo přejít na další buňku tabulky

Zvětšení odsazení, přejít na další buňku tabulky nebo vložení tabulky

Šipka nahoru

Žádný

Přesunutí IP o jeden řádek nahoru

Přesunutí IP o jeden řádek nahoru

BACKSPACE

SHIFT

Smazání dopisem

Smazání dopisem

Dolů

SHIFT

Výběr dolů po řádcích

Výběr dolů po řádcích

End

SHIFT

Výběr textu do konce řádku

Výběr textu do konce řádku

ENTER

SHIFT

Vložení měkkého zalomení řádku

Vložení měkkého zalomení řádku

Home

SHIFT

Výběr textu do začátku řádku

Výběr textu do začátku řádku

Left

SHIFT

Výběr vlevo po jednotlivých písmeno

Výběr vlevo po jednotlivých písmeno

Vpravo

SHIFT

Výběr vpravo po jednotlivých písmeno

Výběr vpravo po jednotlivých písmeno

TAB

SHIFT

Zmenšení odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Zmenšení odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Nahoru

SHIFT

Výběr nahoru po řádcích

Výběr nahoru po řádcích

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×