Klávesové zkratky v OneNote

Ozdobná ikona. Obsah pro čtečky obrazovky

Tento článek je určený pro osoby s poruchami zraku, které produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma Přístupnosti Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory Microsoftu.

Mnoho uživatelů zjistí, že použití externí klávesnice s klávesovou zkratkou pro OneNote jim pomáhá pracovat efektivněji. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky a je důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Znaménko plus (+) v klávesové zkratkě znamená, že musíte stisknout více kláves najednou.

 • Znak čárky (,) v klávesové zkratkě znamená, že je potřeba stisknout více kláves v pořadí.

Tento článek obsahuje seznam klávesových zkratek pro OneNote pro Windows plochu.

Poznámka: Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vytvoření rychlé poznámky

Ctrl+Shift+M

Windows klávesa s logem+Alt+N

Ukotvte OneNote okno.

Ctrl+Alt+D

Vrácení předchozí akce zpět

Ctrl+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

Ctrl+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo.

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

Shift+F7

Zobrazení místní nabídky aktuálně zaměřeného objektu

Shift+F10

Akce navrhovaná na informačním panelu proveďte, když se zobrazí v horní části stránky.

Ctrl+Shift+W

Přehrání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání zvukového záznamu

Ctrl+Alt+S

Aktuální záznam zvuku přeskočte zpět o 10 sekund.

Ctrl+Alt+Y

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 10 sekund.

Ctrl+Alt+U

Začátek stránky

Formátování poznámek

Akce

Stiskněte

Zvýrazněte vybraný text.

Ctrl+Alt+H

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zkopírujte formátování vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+C

Vložte formátování do vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+V

Otevření hypertextového odkazu

Enter , když je na textu hypertextového odkazu

Použití nebo odebrání tučného formátování

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

Ctrl+I

Použití nebo odebrání formátování podtržení

Ctrl+U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+spojovník (-)

Použití nebo odebrání formátování horního indexu

Ctrl+Shift+znaménko rovná se (=)

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu

Ctrl+rovnítko (=)

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Použití nebo odebrání formátování číslovaných seznamu

Ctrl+lomítko (/)

Použití stylu Nadpis 1 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+6

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text (Použití stylu Normální.)

Ctrl + Shift + N

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Klávesa Tab, když je na začátku řádku

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Shift+Tab, když je na začátku řádku

Zarovnejte odstavec doleva.

Ctrl+L

Zarovnejte odstavec doprava.

Ctrl+R

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Pravá lomená závorka (>)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Levá lomená závorka (<)

Zobrazení nebo skrytí řádků pravidla na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Vložení položek na stránku

Akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

Alt+V, J1

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

Alt+V, Ý

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění OneNote režimu Vysoký kontrast).

Alt+Shift+P

Vložení obrázku ze souboru

Alt+V, F

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

Alt+V, F

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka: Ikona OneNote musí být aktivní na hlavním Windows panelu oznamovací oblast.

Klávesa s logem Windows+Shift+S

V OneNote 2007 a 2010 Windows klávesa s logem+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

Alt+znaménko rovná se (=)

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Klávesa Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Enter

Poznámka: Tabulku dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Enter.

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter, když je v buňce tabulky

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

V OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Vytvořte řádek nad aktuálním řádkem v tabulce.

Enter, když je kurzor na začátku libovolného řádku, s výjimkou prvního řádku

Vytvoření nové buňky

Klávesa Tab, když jste v poslední buňce tabulky

Odstraňte aktuální prázdný řádek v tabulce.

Odstranit a potom znovu odstranit, když je kurzor na začátku řádku

Začátek stránky

Výběr textu a objektů

Když chcete udělat toto

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Přechod na konec řádku

Shift+End

Vyberte celý řádek.

Shift+Šipka dolů, když je kurzor na začátku řádku

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Zrušit výběr osnovy nebo stránky

Esc

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí vybraných odstavců směrem dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník (-)

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+šipka vpravo

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, označte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité.

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Definice.

Ctrl+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Začátek stránky

Použití osnov

Akce

Stiskněte

Zobrazit až úroveň 1.

Alt+Shift+1

Rozbalení na úroveň 2

Alt+Shift+2

Rozbalte na úroveň 3.

Alt+Shift+3

Rozbalení na úroveň 4.

Alt+Shift+4

Rozbalení na úroveň 5

Alt+Shift+5

Rozbalení na úroveň 6

Alt+Shift+6

Rozbalení na úroveň 7.

Alt+Shift+7

Rozbalte na úroveň 8.

Alt+Shift+8

Rozbalte na úroveň 9.

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Rozbalte vybraný nadpis.

Alt+Shift+znaménko rovná se (=)

Sbalení vybraného nadpisu

Alt+Shift+Pomlčka (-)

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte nejdřív povolit jeden nebo více jazyků se zápisem zprava doleva v nástroji Microsoft Office Jazykové předvolby.

Akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

Ctrl+Šipka vlevo

Nastavení směru psaní zprava doleva

Ctrl+Šipka vpravo

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Začátek stránky

Práce se stránkami

Akce

Stiskněte

Povolte nebo zakažte zobrazení celé stránky.

F11

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vytvoření rychlé poznámky

Ctrl+Shift+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

Ctrl+Shift+Hvězdička (*)

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+levá hranatá závorka ([)

Snížení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+pravá hranatá závorka (])

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

Ctrl+Alt+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+Levá hranatá závorka ([)

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+Pravá hranatá závorka (])

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Shift+Alt+N

Výběr všech položek

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A

Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, stisknutím kombinace kláves Ctrl+A vyberte všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Posun karty vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přechod na název stránky

Ctrl+Shift+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor nahoru na aktuální stránce nebo rozbalte stránku nahoru.

Ctrl + Alt + Šipka nahoru

Přesuňte kurzor na aktuální stránce dolů nebo rozbalte stránku dolů.

Ctrl + Alt + Šipka dolů

Přesuňte kurzor doleva na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doleva.

Ctrl + Alt + Šipka vlevo

Přesuňte kurzor doprava na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doprava.

Ctrl + Alt + Šipka vpravo

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Přejděte na předchozí navštívenou stránku.

Alt+šipka vlevo

Pokud je to možné, přejděte na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Zvětšení

Alt+Ctrl+znaménko plus (na numerické klávesnici)

Alt+Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Zmenšení

Alt+Ctrl+znaménko minus (na numerické klávesnici)

Alt+Ctrl+Shift+Pomlčka (-)

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Během OneNote se poznámky automaticky ukládají při každé změně. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Stiskněte

Otevřete OneNote.

Windows klávesa s logem+Shift+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Otevření oddílu

Ctrl+Alt+Shift+O

Odeslat do OneNote nástroje.

Windows klávesa s logem+N

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page Down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Výběr aktuální karty stránky

Ctrl+Shift+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Přesunutí aktuálního oddílu

Ctrl+Shift+G, potom Shift+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

Ctrl+G, pomocí klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte poznámkový blok a stiskněte Enter.

Začátek stránky

Hledání v poznámkách

Akce

Stiskněte

Přesuňte se do vyhledávacího pole a prohledat všechny poznámkové bloky.

Ctrl+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Při hledání ve všech poznámkových blocích přejděte na vybraný výsledek a hledání zavřete.

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, klávesa Tab, mezerník

Otevřete podokno Výsledky hledání.

Alt+O po vyhledávání

Prohledat aktuální stránku

Ctrl+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Enter

F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Shift+F3

Zavřete hledání a vraťte se na stránku.

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+1

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+2

Vytvoření úkoluOutlook tento týden z vybrané poznámky

Ctrl+Shift+3

Vytvořte úkol Outlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+4

Vytvořte úkol bezOutlook z vybrané poznámky.

Ctrl+Shift+5

Otevřete vybraný Outlook úkol.

Ctrl+Shift+K

Označte vybraný Outlook jako dokončený.

Ctrl+Shift+9

Odstranění vybraného Outlook úkolu

Ctrl+Shift+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

Shift+F9

Synchronizujte změny ve všech sdílených poznámkových blocích.

F9

Označte aktuální stránku jako nepřečtenou.

Ctrl+Q

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro OneNote pro Windows 10.

Poznámky: 

 • Pokud znáte klávesové zkratky na počítači Windows, většina stejných kombinací kláves funguje i s OneNote pro Windows 10 kláves. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku platí speciálně pro OneNote pro Windows 10 aplikace.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Stiskněte

Umístěte fokus na aktuální oddíl.

Ctrl+Shift+G

Otevřete místní nabídku.

Shift+F10

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Na navigačním panelu přepněte do jiného poznámkového bloku.

Ctrl+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte Enter.

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Vytvořte novou stránku pod aktuální stránkou na stejné úrovni.

Ctrl+Alt+N

Vytvořte novou dílčí stránku pod aktuální stránkou.

Ctrl+Alt+Shift+N

Povolte nebo zakažte zobrazení celé stránky.

F11

Umístěte fokus na aktuální kartu stránky.

Ctrl+Alt+G

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A

Přeskočte na název stránky a vyberte ho.

Ctrl+Shift+T

Otevřete vyhledávací pole a prohledejte všechny aktuálně otevřené poznámkové bloky.

Ctrl+E

Začátek stránky

Navigace ve OneNotu pro Windows 10 pouze pomocí klávesnice

V tabulce níže najdete seznam klávesových zkratek, které můžete použít k navigaci v aplikaci OneNote pro Windows 10.

Akce

Stiskněte

Přechádte mezi panelem karet, navigačním podoknem a plátnem stránky.

F6

Přechod na pás karet z karty

Šipka dolů

Můžete se pohybovat mezi kartami na pásu karet nebo mezi možnostmi na pásu karet.

Klávesa Šipka doleva nebo Šipka doprava

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Přechod mezi položkami na hlavním řádku nabídek

Tab nebo Shift+Tab

Otevřete pás karet.

Alt

Otevřete kartu Domů na pásu karet.

Alt+Ů

Otevřete kartu Vložit pás karet.

Alt+V

Otevřete kartu Kreslení na pásu karet.

ALT+V

Otevřete kartu Zobrazení na pásu karet.

Alt+O

Začátek stránky

Psaní a úpravy poznámek

Akce

Stiskněte

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Vyjmutí vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo.

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Otevřete místní nabídku objektu v fokusu.

Shift+F10

Klávesa nabídky

Pokud se akce zobrazí v horní části stránky, proveďte akci navrženou na informačním panelu.

Ctrl+Shift+W

Vložte jméno autora a naposledy změněné časové razítko.

Ctrl+Shift+M

Začátek stránky

Formátování poznámek

Akce

Stiskněte

Zvýrazněte vybraný text.

Ctrl+Shift+H

Ctrl+Alt+H

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zkopírujte formátování vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+C

Vložte formátování do vybraného textu (Kopírovat formát).

Ctrl+Shift+V

Otevření hypertextového odkazu

Enter , když je na textu hypertextového odkazu

Použití nebo odebrání tučného formátování

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

Ctrl+I

Použití nebo odebrání formátování podtržení

Ctrl+U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+spojovník (-)

Použití nebo odebrání formátování horního indexu

Ctrl+Shift+znaménko rovná se (=)

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu

Ctrl+rovnítko (=)

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Použití nebo odebrání formátování číslovaných seznamu

Ctrl+lomítko (/)

Použití stylu Nadpis 1 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 u aktuální poznámky

Ctrl+Alt+6

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text (Použití stylu Normální.)

Ctrl + Shift + N

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Klávesa Tab, když je na začátku řádku

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Shift+Tab, když je na začátku řádku

Zarovnání vybraného odstavce doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Pravá lomená závorka (>)

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu.

Ctrl+Shift+Levá lomená závorka (<)

Zobrazení nebo skrytí řádků pravidla na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Akce

Stiskněte

Zkopírování výřezu obrazovky do schránky (vyžaduje Windows 10 Creators Update).

Klávesa s logem Windows+Shift+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spusťte matematickou rovnici nebo převeďte vybraný text na matematickou rovnici.

Alt+znaménko rovná se (=)

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Klávesa Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Enter

Poznámka: Tabulku dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Enter.

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter, když je v buňce tabulky

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvořte řádek nad aktuálním řádkem v tabulce.

Enter, když je kurzor na začátku libovolného řádku, s výjimkou prvního řádku

Vytvoření nové buňky

Klávesa Tab, když jste v poslední buňce tabulky

Odstraňte aktuální prázdný řádek v tabulce.

Odstranit a potom znovu odstranit, když je kurzor na začátku řádku

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Přechod na konec řádku

Shift+End

Přeskočte na název stránky a vyberte ho.

Ctrl+Shift+T

Zrušení výběru osnovy nebo stránky

Esc

Přesunutí aktuálního nebo vybraného odstavce nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Přesunutí aktuálního nebo vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník (-)

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Přechod na předchozí navštívenou stránku

Alt+šipka vlevo

Pokud je to možné, přejděte na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Vytvoření nového zvukového záznamu

Ctrl+Alt+A

Přehrání vybraného zvukového záznamu

Ctrl+Alt+P

Zastavení přehrávání zvukového záznamu

Ctrl+Alt+S

Aktuální záznam zvuku přeskočte zpět o 10 sekund.

Ctrl+Alt+Y

Přeskočte aktuální záznam zvuku zpět o 5 minut.

Ctrl+Alt+T

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 10 sekund.

Ctrl+Alt+U

Přeskočte aktuální záznam zvuku dopředu o 5 minut.

Ctrl+Alt+I

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, označte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité.

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Definice.

Ctrl+5

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Zvýraznit.

Ctrl+6

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Kontakt.

Ctrl+7

Použití nebo vymazání značky Adresa

Ctrl+8

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí Telefon Číslo.

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Začátek stránky

Použití osnov

Akce

Stiskněte

Zobrazit až úroveň 1.

Alt+Shift+1

Rozbalení na úroveň 2

Alt+Shift+2

Rozbalte na úroveň 3.

Alt+Shift+3

Rozbalení na úroveň 4.

Alt+Shift+4

Rozbalení na úroveň 5

Alt+Shift+5

Rozbalení na úroveň 6

Alt+Shift+6

Rozbalení na úroveň 7.

Alt+Shift+7

Rozbalte na úroveň 8.

Alt+Shift+8

Rozbalte na úroveň 9.

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka: Pokud chcete změnit směr psaní v poznámkách, musíte nejdřív povolit jeden nebo více jazyků se zápisem zprava doleva v nástroji Microsoft Office Jazykové předvolby.

Akce

Stiskněte

Nastavte směr psaní zleva doprava.

Ctrl+Šipka vlevo

Nastavte směr psaní zprava doleva.

Ctrl+Šipka vpravo

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Klávesa Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Začátek stránky

Práce se stránkami

Akce

Stiskněte

Povolte nebo zakažte zobrazení celé stránky.

F11

Otevřete nové OneNote okno.

Ctrl+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

Ctrl+Shift+Hvězdička (*)

Přepněte zobrazení Kontrola přístupnosti.

Ctrl+Shift+F

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+levá hranatá závorka ([)

Snížení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+pravá hranatá závorka (])

Vytvořte novou stránku na stejné úrovni pod aktuální stránkou.

Ctrl+Alt+N

Vytvořte novou dílčí stránku pod aktuální stránkou.

Ctrl+Alt+Shift+N

Výběr všech položek

Ctrl + A

Pokud chcete výběr rozbalit, stiskněte znovu kombinaci kláves Ctrl+A.

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Alt+G

Posun karty vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+šipka nahoru

Posun karty vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na název stránky.

Ctrl+Shift+T

Posuňte se nahoru na aktuální stránce.

Page Up

Posuňte se dolů na aktuální stránce.

Page Down

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Vraťte se na poslední navštívenou stránku.

Alt+šipka vlevo

Přejděte dopředu na další navštívenou stránku.

Alt+šipka vpravo

Zvětšení

Ctrl+Alt+znaménko plus (+ na numerické klávesnici)

Ctrl+Alt+Shift+znaménko plus (+)

Zmenšení

Ctrl+Alt+znaménko minus (– na numerické klávesnici)

Ctrl+Alt+Shift+Pomlčka (-)

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Během OneNote se poznámky automaticky ukládají při každé změně. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Stiskněte

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page Down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Na navigačním panelu přepněte do jiného poznámkového bloku.

Ctrl+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu Enter.

Otevřete místní nabídku pro aktuální oddíl.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Začátek stránky

Hledat v poznámkách

Akce

Stiskněte

Otevřete vyhledávací pole a prohledejte všechny aktuálně otevřené poznámkové bloky.

Ctrl+E nebo Ctrl+F

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Při hledání ve všech poznámkových blocích přejděte na vybraný výsledek.

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, klávesa Tab, klávesa Tab, šipka dolů

Zavřete hledání a vraťte se na stránku.

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Akce

Stiskněte

Otevřete podokno Sdílet.

Ctrl+Shift+E

Synchronizujte aktuální poznámkový blok.

Ctrl+S

Shift+F9

Synchronizace všech poznámkových bloků

F9

Označte aktuální stránku jako přečtenou nebo nepřečtenou.

Ctrl+Q

Začátek stránky

Ochrana poznámek

Akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro OneNote pro Mac.

Poznámky: 

 • Nastavení v některých verzích macOS a některých aplikacích můžou být v konfliktu s klávesovou zkratkou a operacemi funkčních kláves v Office pro Mac. Informace o změně přiřazení kláves pro klávesovou zkratku najdete v nápovědě k Macu pro vaši verzi macOS, vaší utility nebo v tématu Konflikty zkratek.

 • Pokud tady nenajdete klávesovou zkratku, která vyhovuje vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní klávesovou zkratku. Pokyny najdete v tématu Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office pro Mac.

 • Mnoho klávesových zkratek, které používají klávesu Ctrl na klávesnici Windows, také pracuje s klávesou Control v OneNote pro Mac. Ale ne všechny.

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte Command+F a zadejte hledaný text.

Pokud chcete používat klávesnici na pásu karet co nejlépe, povolte klávesnici pro přístup ke všem ovládacím prvkům.

 1. Pokud chcete otevřít předvolby systému,stiskněte PŘÍKAZmezerník, zadejte předvolby systémua stiskněte Return.

 2. Pokud chcete přejít na Klávesnice Nastavení, zadejte klávesnici a stiskněte Return.

 3. Na kartě Zástupci stiskněte kombinaci kláves Control+F7 a změňte nastavení Úplný přístup pomocí klávesnice z textových polí a seznamů jenom na Všechny ovládací prvky.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce jsou uvedené nejčastěji používané klávesové zkratky v OneNote pro Mac.

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové stránky.

PŘÍKAZ+N

Vrácení předchozí akce zpět

PŘÍKAZ+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

PŘÍKAZ+Y

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

PŘÍKAZ+C

Vložení obsahu ze schránky.

PŘÍKAZ+V

Otevření poznámkového bloku

PŘÍKAZ+O

Zadejte režim celé obrazovky.

PŘÍKAZ+Control+F

Zavřete aktuální poznámkový blok.

PŘÍKAZ+Shift+W

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

PŘÍKAZ+S

Synchronizace všech poznámkových bloků

PŘÍKAZ+Shift+S

Výběr všech položek na aktuální stránce

PŘÍKAZ+A

Pokud chcete obor výběru rozšířit, stiskněte PŘÍKAZ+A.

Výběr nadpisu stránky

PŘÍKAZ+Shift+T

Zvětšení odsazení odstavce

Klávesa Tab, když je na konci řádku

PŘÍKAZ+pravá hranatá závorka (])

Zmenšení odsazení odstavce

Shift+Tab, když je na konci řádku

PŘÍKAZ+levá hranatá závorka ([)

Zvětšení

PŘÍKAZ+znaménko plus (+)

Zmenšení

PŘÍKAZ+znaménko minus (-)

Resetujte zvětšení lupy.

PŘÍKAZ+0

Sbalení rozbalené osnovy

Control+Shift+znaménko plus (+)

Rozbalení sbalené osnovy

Control+Shift+znaménko minus (-)

Otevřete vybraný odkaz.

Shift+Return

Zkopírujte vybrané formátování.

PŘÍKAZ+Option+C

Vložte zkopírované formátování.

PŘÍKAZ+Option+V

Najděte text na stránce.

PŘÍKAZ+F

Najděte text ve všech otevřených poznámkových blocích.

PŘÍKAZ+Option+F

Zahájení diktování

Fn, Fn

Začátek stránky

Navigace na stránkách

Akce

Stiskněte

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Option+šipka vpravo

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ+Šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ+Šipka vpravo

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

PŘÍKAZ+Šipka nahoru

Option+šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

PŘÍKAZ+Šipka dolů

Option+šipka dolů

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

PAGE DOWN

Přejděte na začátek aktuální stránky.

Command+Šipka nahoru

Přejděte na konec aktuální stránky.

Command+Šipka dolů

Přesuňte kurzor nahoru na aktuální stránce nebo rozbalte stránku nahoru.

PŘÍKAZ+Option+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor na aktuální stránce dolů nebo rozbalte stránku dolů.

PŘÍKAZ+Option+Šipka dolů

Přesuňte kurzor doleva na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doleva.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vlevo

Přesuňte kurzor doprava na aktuální stránce nebo rozbalte stránku doprava.

PŘÍKAZ+Option+Šipka vpravo

Začátek stránky

Úprava textu a grafiky

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

PŘÍKAZ+X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

PŘÍKAZ+C

Vložení obsahu ze schránky.

PŘÍKAZ+V

Zkopírujte vybrané formátování.

PŘÍKAZ+Option+C

Vložte zkopírované formátování.

PŘÍKAZ+Option+V

Začněte vytvářet seznam s odrážkami.

Hvězdička (*), mezerník

Poznámka: Pokud chcete do textu vložit jednu odrážku, stiskněte Option+8.

Začněte vytvářet čísloovaný seznam.

Zadejte 1. a stiskněte mezerník.

PŘÍKAZ+Lomítko (/)

Zvýšení úrovně (zvětšit odsazení) položky ze seznamu.

PŘÍKAZ+pravá hranatá závorka (])

Snížení úrovně (zmenšit odsazení) položky ze seznamu.

PŘÍKAZ+levá hranatá závorka ([)

Použijte formátování horního indexu.

PŘÍKAZ+Shift+Option+Rovnítek (=)

Použití formátování dolního indexu

PŘÍKAZ+Option+Rovnítek (=)

Vložení konce řádku

Shift+Return

Vložení aktuálního data

PŘÍKAZ+D

Vložení aktuálního data a času

PŘÍKAZ+Shift+D

Vložení rovnic (nebo převedení vybraného textu na matematickou rovnici)

Control+Equal (=)

Vybraný text můžete vyhledat pomocí inteligentního vyhledávání podokno úloh.

PŘÍKAZ+Control+Option+L

Vložení emoji

PŘÍKAZ+Control+mezerník

Odstraňte znak nalevo od kurzoru.

Delete

Odstraňte znak napravo od kurzoru.

Fn+Delete

Odstraňte slovo nalevo od kurzoru.

Option+Delete

Odstraňte slovo napravo od kurzoru.

Fn+Option+Delete

Option+Del

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

PŘÍKAZ+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraných odstavců dolů

PŘÍKAZ+Shift+Šipka dolů

Zmenšení odsazení odstavce

PŘÍKAZ+Shift+Šipka vlevo

Přesunutí vybraného obrázku nebo objektu nahoru

PŘÍKAZ+Option+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného obrázku nebo objektu dolů

PŘÍKAZ+Option+Šipka dolů

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Klávesa Tab po zadání nového řádku textu

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Klávesa Tab

Vytvořte další řádek tabulky.

Vrátit, když je na konci buňky tabulky.

Poznámka: Tabulku dokončíte opakovaným stisknutím klávesy Return.

Vytvořte sloupec tabulky napravo od aktuálního sloupce.

PŘÍKAZ+Option+R

Vytvořte sloupec tabulky nalevo od aktuálního sloupce.

PŘÍKAZ+Option+E

Vytvořte řádek tabulky pod aktuálním řádkem.

PŘÍKAZ+Return

Ve stejné buňce vytvořte další odstavec.

Option+Return

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Akce

Klávesová zkratka

Přechod mezi oddíly poznámkového bloku

PŘÍKAZ+Shift+Otevírací složená závorka ({) nebo Závěrečná složená závorka (})

Přechod mezi stránkami oddílu

 1. Začněte s kurzorem na nějaké stránce.

 2. Stisknutím PŘÍKAZ+Control+G přesuňte fokus na seznam stránek.

 3. Stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte předchozí nebo další stránku v oddílu nebo PŘÍKAZ+Page Up nebo Page Down.

Otevření jiných poznámkových bloků nebo vytvoření nových

PŘÍKAZ+O

Zobrazení seznamu otevřených poznámkových bloků

Control+G

Vytvoření nové stránky poznámkového bloku

PŘÍKAZ+N

Otevřete předvolby OneNote aplikace.

PŘÍKAZ+Čárka (;)

Přesuňte stránku na jiné místo.

PŘÍKAZ+Shift+M

Zkopírujte stránku do jiného umístění.

PŘÍKAZ+Shift+C

Přesunutí nebo zkopírování stránky do posledního vybraného oddílu

PŘÍKAZ+Option+T

Přepnutí do režimu na celou obrazovku

PŘÍKAZ+Control+F

Synchronizace tohoto poznámkového bloku

PŘÍKAZ+S

Synchronizace všech poznámkových bloků

PŘÍKAZ+Shift+S

Přesunutí fokusu klávesnice do seznamu stránek

PŘÍKAZ+Control+G

Přesuňte fokus klávesnice do seznamu oddílu.

Control+Shift+G

Začátek stránky

Viz také

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro OneNote pro web.

Poznámky: 

 • Pokud chcete rychle najít zástupce v tomto článku, můžete použít Vyhledávání. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F a zadejte hledaný text.

 • Při použití OneNote pro web doporučujeme používat Microsoft Edge webový prohlížeč. Protože OneNote pro web ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) se taky vztahují na webový prohlížeč – ne na OneNote pro web.

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office pro web mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

V tomto tématu

Navigace na pásu karet a podoknech v zobrazení pro čtení

Akce

Stiskněte

Přechod z navigace v poznámkovém bloku na pole prohlížeče

Shift+F6

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesa Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Posuňte se na stránce nahoru nebo dolů.

Page Up nebo Page Down

Page forward through the notebook (in Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

Page backward through the notebook (in Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

Přejděte na první stránku v oddílu.

Alt+Page Up

Přejděte na poslední stránku v oddílu.

Alt+Page Down

Rozbalí vybraný oddíl.

Enter , když je v oddílu

Začátek stránky

Navigace na pásu karet a podoknech v zobrazení pro úpravy

Akce

Stiskněte

Otevření určité stránky

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud se nedosáhnete seznamu stránek, a pak stisknutím klávesy Tab přesuňte fokus na jiné stránky. Stisknutím klávesy Enter vyberte stránku.

Aktivace jiné karty pásu karet

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud se nedosáhnete na pás karet, a pak se pomocí klávesy Tab přesuňte mezi karty pásu karet, a stisknutím klávesy Enter ji vyberte.

Přechod mezi příkazy na pásu karet

Klávesa Tab, když je na pásu karet

Aktivace vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Stránka vpřed v poznámkovém bloku v Internet Exploreru

Ctrl+Page Down

Page backward through the notebook, in Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

Přejděte na první stránku v oddílu.

Alt+Page Up

Přejděte na poslední stránku v oddílu.

Alt+Page Down

Přesunutí aktuální stránky nahoru nebo dolů

Alt+Shift+Nahoru

Šipka dolů

Začátek stránky

Navigace na stránkách

Akce

Stiskněte

Přesuňte kurzor z oblasti nadpisu do textu stránky.

Klávesa Tab

Enter

Přesuňte kurzor o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesuňte kurzor o jeden odstavec dolů.

Ctrl+Šipka dolů

Přesuňte kurzor na začátek řádku.

Home

Přesuňte kurzor na konec řádku.

End

Přesuňte kurzor na začátek textu stránky.

Ctrl+Home

Přesuňte kurzor na konec stránky.

Ctrl+End

Přesuňte kurzor do oblasti nadpisu.

Page Up nebo Ctrl+A, Ctrl+A, Tab, dokud není vybraný název

Začátek stránky

Výběr textu a obrázků

Akce

Stiskněte

Vyberte text.

Shift+klávesy se šipkami

Vyberte slovo vpravo.

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Vyberte slovo vlevo.

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Vyberte od aktuální pozice po začátek odstavce.

Shift+Home

Výběr z aktuální pozice na konec odstavce

Shift+End

Vyberte aktuální pozici až po začátek osnovy.

Shift+Ctrl+Home

Vyberte aktuální pozici až po konec osnovy.

Shift+Ctrl+End

Rozbalte výběr.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+A rozbalíte výběr na celý odstavec, osnovu a stránku.

Začátek stránky

Úpravy obsahu

Akce

Stiskněte

Vyjmutí vybraného obsahu do schránky

Ctrl + X

Zkopírujte vybraný obsah do schránky.

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vrácení předchozí akce zpět

Ctrl+Z

Pokud je to možné, můžete předchozí akci znovu provést.

Ctrl+Y

Přechod na další chybně napsané slovo

Alt+F7

Vytvořte novou osnovu.

Ctrl+Shift+F

Přechod z jednoho obrysu do druhého

Ctrl+A, Ctrl+A, klávesa Tab

Synchronizujte poznámkový blok.

Poznámka: Když je aplikace OneNote pro web spuštěná, ukládají se poznámky při každé změně automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s tabulkami

Akce

Stiskněte

Vytvoření nové buňky

Klávesa Tab, když jste v poslední buňce tabulky

Vložení řádku pod aktuální řádek

Ctrl+Enter, když je v buňce tabulky

Poznámka: Pokud je vybrána buňka, sloupec nebo řádek, vztahuje se zarovnání na obsah vybraných buněk. Jestliže je vybrána tabulka, vztahuje se zarovnání na tabulku, ale nemá vliv na zarovnání obsahu buněk.

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Stiskněte

Použití formátu tučného písma

Ctrl+B

Použití formátování kurzívou

CTRL+I

Použití formátu podtržení

CTRL+U

Vytvoření seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka (.)

Vytvoření číslování seznamu

Ctrl+lomítko (/)

Ctrl+Shift+O

Zarovnejte odstavec doleva.

Ctrl+L

Zarovnejte odstavec doprava.

Ctrl+R

Zamykate odstavec na střed.

Ctrl+E

Zvětšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Zmenšení odsazení odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Začátek stránky

Značky poznámek

Akce

Stiskněte

Použijte, označte nebo zrušte zaškrtnutí To Do značky.

Ctrl+1

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Důležité.

Ctrl+2

Použití nebo vymazání značky Otázka

Ctrl+3

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zapamatovat si pro pozdější použití značky.

Ctrl+4

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Definice.

Ctrl+5

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Zvýraznit.

Ctrl+6

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí značky Kontakt.

Ctrl+7

Použití nebo vymazání značky Adresa

Ctrl+8

Použijte nebo zrušte zaškrtnutí Telefon Číslo.

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Začátek stránky

Viz taky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a procházení OneNote

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×