Kontrola pravopisu a gramatiky v Office pro Mac

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Aplikace Office pro Mac automaticky kontrolují potenciální pravopisné a gramatické chyby při psaní. Pokud byste s kontrolou pravopisu a gramatiky raději počkali, až budete mít dokument napsaný, můžete automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky vypnout nebo je můžete zkontrolovat najednou.

Poznámka: Informace o kontrole pravopisu a gramatiky v Office pro Windows najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v Office.

Word

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky při psaní

Word automaticky hledá a označí potenciální pravopisné chyby červenou vlnovkou.

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Word také hledá a označí potenciální gramatické chyby zelenou vlnovkou.

Gramatická chyba označená zelenou vlnovkou

Tip: Pokud nejsou označené pravopisné nebo gramatické chyby, možná budete muset zapnout automatickou kontrolu pravopisu a gramatiky, která je vysvětlená v dalším postupu.

Když uvidíte pravopisnou nebo gramatickou chybu, podržte stisknutou klávesu Control a klikněte na dané slovo nebo slovní spojení a pak zvolte některou z možností.

Gramatická chyba a místní nabídka s možnostmi pro opravu chyby

Pokud Word nesprávně označil slovo jako špatně napsané a Vy ho chcete přidat do slovníku, aby ho Word správně rozpoznal, přečtěte si téma Přidání nebo úprava slov ve slovníku kontroly pravopisu .

 1. V nabídce Word klikněte na Předvolby > Pravopis a gramatika.

 2. V dialogovém okně Pravopis a gramatika v části Kontrola pravopisu zaškrtněte políčko Kontrolovat pravopis při psaní.

 3. V části Gramatika zaškrtněte políčko Automatická kontrola gramatiky nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

 4. Zavřete dialogové okno, aby se změny uložily.

 1. Na kartě Revize klikněte na tlačítko Pravopis a gramatika.

 2. Když Word najde potenciální chybu, otevře se dialogové okno Pravopis a gramatika. Pravopisné chyby se zobrazí jako červený text a gramatické chyby jako zelený text.

 3. Pokud chcete chybu opravit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Zadejte do pole opravu a klikněte na Změnit.

  • V části Návrhy klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Změnit.

  Pokud chcete chybu přeskočit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Když chcete přeskočit jenom tuto instanci chyby, klikněte na Přeskočit.

  • Když chcete přeskakovat všechny instance této chyby, klikněte na Přeskakovat.

  • Když se jedná o gramatickou chybu a chcete tuto instanci chyby přeskočit a přejít na další chybu, klikněte na Další věta.

  Pokud chcete, aby se některé slovo s údajně chybným pravopisem přeskakovalo ve všech dokumentech, klikněte na Přidat a přidejte si ho do slovníku. Tento postup funguje jenom u slov. Vlastní gramatika se do slovníku přidat nedá.

 4. Když chybu opravíte nebo přeskočíte, Word přejde na další. Až Word dokončí kontrolu dokumentu, zobrazí zprávu, že kontrola pravopisu a gramatiky je hotová.

 5. Kliknutím na OK se vrátíte do dokumentu.

Seznam ignorovaných slov a gramatických jevů můžete vymazat (resetovat), aby Word kontroloval pravopisné a gramatické jevy, které měl dříve přeskakovat.

Poznámka: Když seznam ignorovaných slov a gramatických jevů resetujete, vymaže se jenom pro aktuálně otevřený dokument. Pravopisných a gramatických jevů v jiných dokumentech, o kterých jste Wordu řekli, že je má přeskakovat, se to netýká.

 1. Otevřete dokument, který je třeba zkontrolovat.

 2. V nabídce nástroje přejděte na Pravopis a gramatikaa klikněte na resetovat ignorovaná slova a gramatiku.

  Když chcete vymazat seznamy slov a gramatických jevů, které Word přeskakuje, klikněte na Resetovat přeskakovaná slova a gramatické jevy.

  Word zobrazí upozornění na operaci resetování kontroly pravopisu a gramatiky.

  Když chcete, aby Word zkontroloval pravopisné a gramatické jevy, které měl předtím přeskakovat, klikněte na Ano.
 3. Klikněte na Ano, aby operace pokračovala.

 4. Klikněte na kartu Revize a potom kliknutím na Pravopis a gramatika spusťte kontrolu pravopisu a gramatiky.

Outlook

Automatická kontrola pravopisu a gramatiky při psaní

Ve výchozím nastavení Outlook kontroluje pravopisné chyby při psaní. Outlook označuje možné pravopisné chyby přerušovaným červeným podtržením a gramatické chyby přerušovanou zelenou čarou.

Pravopisná chyby označená přerušovaným červeným podtržením

 1. Když uvidíte slovo s přerušovaným podtržením, podržte stisknutou klávesu Control, klikněte na dané slovo nebo slovní spojení a pak zvolte některou z možností.

  Pravopisná chyba s nabídkou s možnostmi pro opravu chyby

 2. V místní nabídce udělejte jednu z těchto věcí:

  • Klikněte na některý z návrhů v horní části místní nabídky.

  • Klikněte na Přeskočit a ignorujte tak jednu instanci daného slova.

  • Klikněte na Přidat do slovníku a přidejte tak toto slovo do slovníku kontroly pravopisu.

Po otevření e-mailové zprávy:

 • Pokud chcete, aby Outlook opravil pravopisné chyby automaticky, klikněte v nabídce Outlooku na Předvolby. V části osobní nastavení klikněte na Pravopis a gramatika . Klikněte na políčko vedle možnosti kontrolovatPravopis při psaní.

 • Pokud chcete zapnout nebo vypnout automatickou kontrolu gramatiky, klikněte v nabídce Outlooku na Předvolby. V části osobní nastavení klikněte na Pravopis a gramatika . Zaškrtněte políčko vedle možnosti Kontrolovat gramatiku při psaní.

Kontrola pravopisu v rámci předplatného typu

Všechny problémy s pravopisem a gramatikou můžete opravit zároveň, jakmile budete hotovi s psaním zprávy nebo jiné položky.

 1. V nabídce Úpravy přejděte na Pravopis a gramatikaa potom klikněte na Pravopis a gramatika...

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • V seznamu návrhů klikněte na slovo, které chcete použít, nebo do políčka nahoře zadejte nový pravopis a pak klikněte na Zaměnit.

  • Přeskočte toto slovo a přejděte na další chybně napsané slovo kliknutím na Ignorovat.

  • Kliknutím na Přidat přidejte slovo do slovníku kontroly pravopisu.

Tip: Klávesová zkratka pro přeskočení na další pravopisnou nebo gramatickou chybu je PŘÍKAZ +;.

PowerPoint

V PowerPointu můžete zkontrolovat pravopis, ale nemůžete zkontrolovat gramatiku.

Automatická kontrola pravopisu při psaní

PowerPoint automaticky hledá a označí potenciální pravopisné chyby podtržením červenou vlnovkou:

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Tip: Pokud nejsou pravopisné chyby označené, možná budete muset zapnout automatickou kontrolu pravopisu, která je vysvětlena v dalším postupu.

Když se zobrazí pravopisná chyba, stiskněte CTRL a klikněte nebo klikněte pravým tlačítkem nebo frázi a zvolte jednu z navrhovaných možností.

 1. V nabídce PowerPoint klikněte na Předvolby > Pravopis.

 2. V dialogovém okně Pravopis zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka kontrolovat pravopis při psaní .

 1. Na kartě Revize klikněte na Pravopis.

 2. Pokud PowerPoint najde potenciální chybu, otevře se podokno Pravopis a zobrazí se pravopisné chyby.

 3. Pokud chcete chybu opravit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Opravte chybu na snímku.

  • Klikněte na jedno z navrhovaných slov v podokně Kontrola pravopisu a pak klikněte na změnit.

  Pokud chcete chybu přeskočit, udělejte některou z těchto věcí:

  • Když chcete přeskočit jenom tuto instanci chyby, klikněte na Přeskočit.

  • Když chcete přeskakovat všechny instance této chyby, klikněte na Přeskakovat.

  • Kliknutím na Přidat přeskočíte chybně napsané slovo ve všech dokumentech a přidáte ho do slovníku.

 4. Po opravě, ignorování nebo přeskočení chyby se PowerPoint přesune na další. Když PowerPoint dokončí kontrolu prezentace, zobrazí se zpráva, že kontrola pravopisu je hotová.

 5. Kliknutím na OK se vrátíte do prezentace.

Excel

Můžete zkontrolovat pravopis v Excel, ale nemůžete zkontrolovat gramatiku.

Kontrola pravopisu v celém dokumentu

 1. Na kartě Revize klikněte na Pravopis.

  Poznámka: Dialogové okno Pravopis se neotevře, pokud nejsou zjištěny žádné pravopisné chyby nebo pokud slovo, které se pokoušíte přidat, už ve slovníku existuje.

 2. Proveďte některou z následujících akcí.

  Akce

  Akce

  Změna slova

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change.

  Změna všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu

  V části Suggestions klikněte na slovo, které chcete použít, a potom klikněte na Change All.

  Přeskočení tohoto slova a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Přeskočit jednou.

  Přeskočení všech výskytů tohoto slova v tomto dokumentu a přechod na další chybně napsané slovo

  Klikněte na Ignore All.

Viz taky

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×