Kopírování a vkládání v Office pro web

Kvůli omezením technologie webového prohlížeče, kopírování a vkládání textu v Microsoft Office pro web se liší od kopírování a vkládání textu v desktopových aplikacích Office. V tomto článku najdete postup pro kopírování a vkládání ve všech Office pro web ch aplikacích.

Kterou aplikaci používáte?

Word pro web

PowerPoint pro web

OneNote pro web

Excel pro web

Word pro web

Kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli zobrazujete, kontrolujete nebo upravujete wordový dokument v prohlížeči a jestli vkládáte obsah z vnějšku Word pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření dokumentu v zobrazení pro čtení můžete přetažením myši (nikoli dvojitým kliknutím) vybírat text po řádcích. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac) pak text zkopírujete. Obsah schránky můžete vložit mimo dokument. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Poznámka: Při prohlížení dokumentu v zobrazení pro čtení se dá vybrat nejmíň jeden řádek textu. Pokud chcete vybrat slova nebo fráze, klikněte na Upravit v prohlížeči.

Chcete-li text vložit do dokumentu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Revize nebo úpravy v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v dokumentu vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu nebo obrázku stejně jako v aplikaci Word pro klientské počítače. Text nebo obrázek můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V. Na okrajích Chrome, Firefox a Chromu můžete také použít CTRL + SHIFT + V a ⌘ + Shift + V k vložení pouze textu (vloží text bez formátování zdroje).

Poznámky: 

 • Pokud používáte Firefox a chcete používat příkazy Kopírovat, Vyjmouta Vložit na pásu karet Word pro web, musíte povolit používání schránky pomocí JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

 • Na webu Chrome můžete nainstalovat rozšíření pro Office – povolit kopírování a vkládání, které vám umožní vyjmout, kopírovat a vložit ho pomocí myši na všechny aplikace Office Online.

Vkládání z vnějších Word pro web

Když vložíte text z vnějškuWord pro web, máte 2 možnosti, jak vložit text: Zachovat zdrojové formátovánía Vložit jenom text. Ve výchozím nastavení vložit (zachovat pramen) se text vloží do dokumentu s počtem původních vlastností formátování, které se dají zkopírovat. Pokud je to možné, zachovají se charakteristiky textu, například tučné písmo, kurzíva nebo určitá velikost nebo barva. V závislosti na zdroji zkopírovaného obsahu nemusí být určité aspekty formátování vloženy podle očekávání. V tomto případě můžete tyto vlastnosti formátování použít pomocí nástrojů pro formátování vWord pro web.

Pokud chcete Vložit jenom text, zachovají se text a slova, ale formátování se bude shodovat s řádkem dokumentu, kam obsah vložíte. K vložení pouze textu lze přistupovat pomocí pásu karet a místní nabídky (když používáte jakoukoli verzi Edge nebo s příponou "Povolit kopírování a vložení"), a to přes Ctrl + Shift + V (Chrome, Firefox a Edge na bázi Chromu) nebo kliknutím na vložit desetinnou čárku po standardním vložení a výběru možnosti Vložit jenom text.

Obrázky , které kopírujete z webu, můžete vložit do dokumentu, ale někdyWord pro web nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných dokumentů nebo aplikací. Pokud je obrázek v jiném dokumentu nebo programu, který se doWord pro web nevkládá, uložte ho na počítač a pak přejděte na vložení > Obrázek vWord pro web.

Tabulky a seznamy    by se měly vložit co nejblíže k původnímu formátování, pokud se nezadají jenom jako text. Někdy se některé vlastnosti tabulky, jako je styl ohraničení a stínování buněk, nevloží správně, obzvláště pokud nejsou barvy a styly dostupné vWord pro web. V těchto případech můžete vložit obrázek tabulky pomocí snímku obrazovky nebo upravit vloženou tabulku a zvolit další barvy/styly. Někdy budou seznamy vloženy se změněným odsazením. Tento problém můžete vyřešit pomocí tlačítka číslovat a Zvětšit odsazení (kartaDomů ), abyste dosáhli požadovaného výsledku.

Odkaz     Hypertextové odkazy by měly být ve výchozím nastavení vložené jako odkazy. Pokud vložíte odkaz a zůstane jako prostý text, můžete propojení obnovit takto:

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

PowerPoint pro web

V prezentaci můžete text vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu stejně jako v aplikaci PowerPoint pro klientské počítače. Text můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V.

Poznámky: 

 • Text nelze kopírovat ani vyjímat v zobrazení pro čtení nebo během spuštěné prezentace. Chcete-li text zkopírovat nebo vyjmout, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

 • Pokud používáte Firefox a chcete používat příkazy Kopírovat, Vyjmouta Vložit na pásu karet PowerPoint pro web, musíte povolit používání schránky pomocí JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

Začátek stránky

OneNote pro web

Kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli se v prohlížeči zobrazuje nebo upravujete a jestli vkládáte text z oblasti mimo Microsoft OneNote pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Při otevření poznámkového bloku v zobrazení pro čtení můžete text vybírat stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Stisknutím kombinace kláves CTRL+C (Windows) nebo ⌘+C (Mac) pak text zkopírujete. Obsah schránky můžete vložit mimo poznámkový blok. V takovém případě je text do nového umístění vložen bez formátování, jako je například tučné písmo, kurzíva nebo konkrétní barva. Toto formátování můžete v novém umístění znovu nastavit.

Chcete-li obsah schránky vložit do poznámkového bloku, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

V zobrazení pro úpravy můžete text a obrázky v poznámkovém bloku vyjímat, kopírovat a vkládat výběrem textu či obrázku stejně jako v aplikaci OneNote pro klientské počítače. Text nebo obrázek můžete stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírovat, CTRL+X vyjmout nebo CTRL+V vložit (Windows); v počítačích Mac stiskněte kombinaci kláves ⌘+C, ⌘+X nebo ⌘+V.

Poznámka: Pokud používáte prohlížeč Firefox a chcete používat příkazy Kopírovat, Vyjmouta Vložit na pásu karet OneNote pro web, musíte povolit používání schránky pomocí JavaScriptu. Pokud tak nechcete učinit, můžete používat klávesové zkratky -C, -X a -V.

Vkládání z vnějšíchOneNote pro web

Když vložíte text z vnějšku OneNote pro web je text vložený do poznámkového bloku jako prostý text. Jinak řečeno se vlastnosti textu, jako je tučné písmo, kurzíva nebo určitá velikost nebo barva, nezachovají a musíte je znovu použít v OneNote pro web.

Obrázky, které kopírujete z webu, můžete vložit do poznámkového bloku, ale OneNote pro web nepodporuje vkládání obrázků zkopírovaných z jiných poznámkových bloků nebo programů. Pokud máte obrázek v jiném poznámkovém bloku nebo programu, který chcete použít v OneNote pro web, uložte ho na svůj počítač a pak přejděte na vložení > Obrázek do OneNote pro web.

Tabulky a seznamy    Když vložíte text formátovaný mimo OneNote pro web jako řádky a sloupce nebo jako podřízené položky v seznamu, nezobrazí se ve vloženém textu tabulka nebo hierarchická struktura. Nejlepším postupem je vkládat takové položky po jednotlivých buňkách. Nebo při vkládání seznamu odeberte formátování čísla a pak ho znovu použijte v OneNote pro web, použijte tlačítka pro číslování a zvětšení (kartaDomů ), abyste dosáhli požadovaného výsledku.

Hypertextové odkazy:    Hypertextové odkazy se vkládají jako statický text. Pokud chcete odkaz obnovit, postupujte takto:

 1. Vyberte text.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Odkaz.

 3. Do pole Adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. V poli Zobrazovaný text ponechejte uvedený text a klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Excel pro web

Kopírování a vkládání se liší podle toho, jestli se v prohlížeči zobrazuje nebo upravujete a jestli vkládáte text z vnějšku Excel pro web.

Prohlížení v prohlížeči

Když poprvé otevřete sešit v prohlížeči, můžete vybrat buňky stejně jako v aplikaci Excel Desktop. Pokud chcete obsah buněk zkopírovat, můžete kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat Kopírovat, kliknout na položku domovskáSchránka > > Kopírovatnebo stisknout kombinaci kláves Ctrl + c (Windows) nebo ⌘ + c (Mac). Obsah schránky můžete vložit mimo sešit. Chcete-li obsah schránky vložit do sešitu, klikněte na příkaz Upravit v prohlížeči.

Úprava v prohlížeči

Excel pro web podporuje kopírování a vkládání pomocí klávesových zkratek a příkazů na pásu karet. Obsah, který můžete zkopírovat a vložit, závisí na cíli vložení.

V jednom sešitu otevřeném v prohlížeči můžete kopírovat a vkládat cokoli, s výjimkou následujícího nepodporovaného obsahu:

 • Průřezy

 • Kontingenční tabulky

 • Kontingenční grafy

Mezi různými sešity otevřenými v prohlížeči je následující obsah nepodporovaný:

 • Grafy

 • Smíšené oblasti (obrazce a text)

 • Pojmenované oblasti

 • Minigraf v aplikaci Excel Web Access

 • Průřezy

 • Kontingenční tabulky

 • Kontingenční grafy

Když vložíte tabulková data, zachová se struktura řádků a sloupců v buňkách v Excel pro web.

Když kopírujete obsah Excel pro web a vložíte ho do jiné aplikace, formátování se zachová, když ho druhá aplikace podporuje.

Vkládání z vnějších Excel pro web

Při vkládání textu z Excel pro web vnějšího okraje pomocí funkce Edge nebo Chrome zůstává jeho formátování a hypertextové odkazy zachovány, dokud nestisknete kombinaci kláves CTRL + SHIFT + V, abyste ho vložili jako prostý text.

Pokud Váš prohlížeč nemá okraje ani chrom, vkládá se při vkládání textu z vnějšku Excel pro web je vždycky vložený jako prostý text. V takových prohlížečích se hypertextové odkazy vloží jako statický text. Pokud chcete odkaz po vložení obnovit, postupujte takto:

 1. Vyberte daný text.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Do pole adresa zadejte webovou adresu (URL) odkazu.

 4. Do pole Zobrazovaný text zadejte text odkazu a pak klikněte na tlačítko Vložit.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×