LINTREND (funkce)

Funkce TREND vrací hodnoty lineárního trendu. Proádá přímku (metodou nejmenších čtverců) k known_y a known_x hodnot. Funkce TREND vrátí hodnoty y podél této čáry pro matici hodnot new_x zadáte.

Pomocí funkce TREND můžete předpovědět výkon výnosů za měsíce 13–17, pokud máte skutečné hodnoty pro měsíce 1–12.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365,můžete vzorec zadat do levé horní buňky výstupní oblasti (v tomto příkladu je to buňka E16) a stisknutím klávesy ENTER potvrďte vzorec jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast (E16:E20), zadáte vzorec do levé horní buňky výstupní oblasti (E16) a potvrdíte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

=TREND(known_y;[known_x];[new_x];[b])

Syntaxe funkce LINTREND obsahuje následující argumenty.

Argument

Popis

Pole_y:   

Povinný

Sada hodnot y znají ve vztahu y = mx + b

 • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretován jako samostatná proměnná.

 • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

Pole_x:   

Nepovinný

Volitelná sada hodnot x znají ve vztahu y = mx + b

 • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Pokud se používá více proměnných, known_y argumenty vektor (to znamená oblast s výškou jednoho řádku nebo šířkou jednoho sloupce).

 • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

new_x uživatele   

Nepovinný

Nové hodnoty x, pro které má funkce TREND vrátit odpovídající hodnoty y

 • New_x musí obsahovat sloupec (nebo řádek) pro každou nezávislou proměnnou, stejně known_x to dělá. Pokud se known_y nachází v jednom sloupci, known_x oblasti y a new_x musí mít stejný počet sloupců. Pokud known_y nachází v jednom řádku, known_x oblasti y a new_x musí mít stejný počet řádků.

 • Vynecháme-li argument nová_x, předpokládá se, že je stejný jako pole_x.

 • Nezadáte-li argumenty pole_x a nová_x, automaticky se za ně dosadí matice {1,2,3,...}, která má stejné rozměry jako oblast pole_y.

B:   

Nepovinný

Logická hodnota, která určuje, jestli se má parametr b (nebo jestli se má rovnat 0)

 • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

 • Je-li hodnota argumentu b NEPRAVDA, za parametr b se automaticky dosadí nula a teoretický vztah se zredukuje na tvar y = mx.

 • Informace o způsobu, jakým aplikace Microsoft Excel přizpůsobuje čáru datům, naleznete v tématu FUNKCE LINEST.

 • Při přizpůsobení polynomické křivky můžete využít trend regrese se stejnou proměnnou umocněnou různými mocnostmi. Předpokládejme například, že sloupec A obsahuje hodnoty y a sloupec B obsahuje hodnoty x. Do sloupce C můžete zadat x^2, x^3 ve sloupci D a tak dál a potom regresní sloupce B až D proti sloupci A.

 • Pokud nemáte aktuální verzi Microsoftu 365,je nutné vzorce, které vrací matice, zadat jako maticové vzorce pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+Enter.Potom stačí stisknout Enter.

 • Pokud zadáváte jako argument matici (například pronová_x), oddělte hodnoty ve stejném řádku středníky a k oddělení řádků použijte svislé čáry ( | ).

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×