LOGLINREGRESE (funkce)

V regresní analýze vypočítá funkce LOGLINREGRESE exponenciální křivku odpovídající vašim datům a vrátí matici hodnot, která popisuje křivku. Vzhledem k tomu, že tato funkce vrací matici hodnot, musí být zadána jako maticový vzorec.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoft 365, stačí zadat vzorec do levého horního okraje oblasti výstupu a pak ho pomocí klávesy ENTER potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast, potom vložíte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kláves Ctrl+Shift+Enter. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Popis

Rovnice pro tuto křivku je následující:

y = b*m^x

nebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

pokud existuje více hodnot x, kde závislá hodnota y je funkcí nezávislých hodnot x. Hodnoty m jsou hodnoty základu odpovídající jednotlivým hodnotám exponentu x a hodnota b je konstanta. Důležité je, že hodnoty y, x, a m mohou být vektory. Matice, kterou funkce LOGLINREGRESE vrátí, je ve tvaru {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOGLINREGRESE(pole_y, [pole_x], [b], [stat])

Syntaxe funkce LOGLINREGRESE má následující argumenty:

 • tedy    Povinný argument. Množina hodnot y daných výrazem y = b*m^x.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

 • known_x    Nepovinný argument. Jedná se o volitelnou množinu hodnot x, které mohou být známé ve vztahu y = b*m^x.

  • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Použijete-li více nezávislých proměnných, potom pole_y musí být oblast buněk o výšce jednoho řádku a šířce jednoho sloupce (která také reprezentuje vektor).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • +    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli se má parametr b (absolutní člen) počítat, nebo jestli se má rovnat 1.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • V případě, že argument b má hodnotu NEPRAVDA, uvažuje se, že b = 1, a hodnoty m se upraví tak, aby platilo y = m^x.

 • měn    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, zda chcete zjistit další regresní statistiky.

  • Pokud stat je PRAVDA, vrátí funkce LOGLINREGRESE další regresní statistiky, takže výsledná matice má tvar {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Je-li hodnota stat NEPRAVDA nebo není-li uvedena, vrátí funkce LOGLINREGRESE pouze koeficienty m a konstantu b.

Další informace o doplňujících regresních statistikách najdete v tématu LOGLINREGRESE (funkce).

 • Další graf dat se podobá exponenciální křivce, tím lepší je vypočítaná čára. Funkce LOGLINREGRESE podobně jako funkce LINREGRESE vrátí matici hodnot, které popisují vztah mezi hodnotami, ale funkce LINREGRESE začleňuje do dat přímku. Funkce LOGLINREGRESE odpovídá exponenciální křivce. Další informace najdete v článku LINREGRESE.

 • Pokud máte pouze jednu nezávislou proměnnou x, můžete hodnoty y-intercept (b) (průsečík s osou y) získat přímo pomocí vzorců:

  Průsečík s osou Y (b)
  : INDEX (LOGLINREGRESE (known_y, known_x), 2)

  Rovnici y = b*m^x lze použít k předpovědi budoucích hodnot y, ale aplikace Microsoft Excel obsahuje pro tento účel vhodnější funkci LOGLINTREND. Další informace získáte v nápovědě k funkci LOGLINTREND.

 • Zadáváte-li jako argument maticovou konstantu (například pole_x), oddělujte hodnoty v řádku středníky a jednotlivé řádky symboly svislé čáry (|). Oddělovače se mohou lišit podle místního nastavení.

 • Je třeba si uvědomit, že odhady hodnot y mimo oblast hodnot pozorování y (extrapolace) nemusí být příliš spolehlivé.

Příklad 1 – funkce LOGLINREGRESE

Pokud chcete, aby aplikace Excel správně fungovala, musíte do něj zadat maticový vzorec. Po zadání vzorce stiskněte ENTER , pokud máte aktuální předplatné Microsoft 365. jinak stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + ENTER. Pokud není vzorec zadán jako maticový vzorec, je jediným výsledkem číslo 1,4633.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×