Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce GROWTH.  v Microsoft Excel.

Popis

Vypočte hodnotu odhadu exponenciálního růstu na základě existujících dat. Funkce LOGLINTREND vrátí hodnoty y pro množinu hodnot x, které určíte, na základě existujících hodnot x a y. Funkci LOGLINTREND můžete také použít k úpravě exponenciální křivky na základě existujících hodnot x a y.

Syntaxe

LOGLINTREND(pole_y;[pole_x];[nová_x];[b])

Syntaxe funkce LOGLINTREND má následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Množina hodnot y daných výrazem y = b*m^x.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném sloupci, je každý sloupec oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je oblast pole_y v jediném řádku, je každý řádek oblasti pole_x interpretovaný jako samostatná proměnná.

  • Pokud je některý z čísel v known_y 0 nebo záporný, vrátí funkce GROWTH hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pole_x:    Nepovinný argument. Volitelná množina hodnot x daných výrazem y = b*m^x.

  • Argument pole_x může obsahovat jednu či více množin proměnných. Pokud použijete jen jednu proměnnou, pak pole_y a pole_x mohou být oblasti libovolného tvaru, musí mít pouze shodné rozměry. Pokud se používá více než jedna proměnná, known_y musí být vektor (to znamená oblast s výškou jednoho řádku nebo šířkou jednoho sloupce).

  • Pokud vynecháte argument pole_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...}, která je stejně velká jako pole_y.

 • Nová_x:    Nepovinný argument. Nové hodnoty x, pro které má funkce LOGLINTREND vypočítat odpovídající hodnoty y.

  • New_x musí obsahovat sloupec (nebo řádek) pro každou nezávislou proměnnou, stejně known_x to dělá. Takže pokud known_y je v jednom sloupci, known_x a new_x musí mít stejný počet sloupců. Pokud known_y je v jednom řádku, known_x a new_x musí mít stejný počet řádků.

  • Pokud vynecháte argument nová_x, předpokládá se, že je shodný s argumentem pole_x.

  • Pokud vynecháte jak pole_x, tak nová_x, předpokládá se, že jde o matici {1;2;3;...} o stejném rozměru jako argument pole_y.

 • B:    Nepovinný argument. Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli se má parametr b (absolutní člen) počítat, nebo jestli se má rovnat 1.

  • Pokud má argument b hodnotu PRAVDA nebo není uveden, počítá se konstanta b běžným způsobem.

  • Pokud má argument b hodnotu NEPRAVDA, uvažuje se konstanta b = 1 a hodnoty m se upraví, aby platilo y = m^x.

Poznámky

 • Vzorec, který vrací matici, musí být zadaný jako maticový vzorec, jakmile je vybraný správný počet buněk.

 • Pokud zadáváte jako argument matici (například pronová_x), oddělte hodnoty ve stejném řádku středníky a k oddělení řádků použijte svislé čáry ( | ).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Měsíc

Jednotky

Vzorec (odpovídající jednotky)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Měsíc

Vzorec (předpovídané jednotky)

Vzorec použitý v sadě C2:C7 nahoře

17

320 197

=LOGLINTREND(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Vzorec použitý v sadě B9:B10 nahoře

=LOGLINTREND(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×