Makro je řada příkazů, které můžete použít k automatizaci opakovaného úkolu a můžete je spustit, když budete muset úkol provést. Tento článek obsahuje informace o rizicích, která jsou při práci s makremi spojená, a dozvíte se, jak povolit nebo zakázat makra v Centru zabezpečení.

Upozornění: Makra v souboru Office povolit, pokud si nejste jistí, co tato makra dělají. Neočekávaná makra mohou představovat významné bezpečnostní riziko. K zobrazení nebo úpravám souboru nemusíte zapnout makra. pouze v případě, že chcete, aby makro poskytovalo funkce.

Pokud hledáte informace o vytváření maker, přečtěte si prosím článek Rychlý start: Vytvoření makra.

Pokud hledáte informace o používání maker na počítači s Windows S, podívejte se na blok podezřelých maker v Office na Windows 10 S.

Makra automatizují často prováděné činnosti a šetří čas strávený psaním na klávesnici a ovládáním myši. Spousta maker je vytvořených ve Visual Basicu for Applications (VBA) a píšou je vývojáři softwaru. Některá makra ale můžou představovat potenciální riziko pro zabezpečení. Makra často používají lidé se zlým úmyslem k tiché instalaci malwaru, jako je virus, na počítač nebo do sítě vaší organizace.

Povolení maker po zobrazení panelu zpráv

Po otevření souboru, který obsahuje makra, se zobrazí žlutý panel zpráv s ikonou štítu a tlačítkem Povolit obsah. Pokud víte, že makro nebo makra pocházejí ze spolehlivého zdroje, postupujte podle těchto pokynů:

Následující obrázek je příkladem panelu zpráv, který se zobrazí, pokud jsou v souboru makra.

Panel zpráv s výstrahou zabezpečení týkající se maker

Povolení maker jenom pro aktuální relaci

Podle následujících pokynů můžete povolit makra na dobu, kdy je soubor otevřený. Po zavření souboru a jeho novém otevření se varování zobrazí znovu.

Poznámka: Tento proces funguje jenom v případě, že jste otevřeli soubor, který obsahuje makra.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Upozornění zabezpečení klikněte na tlačítko Povolit obsah.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení systému Microsoft Office klikněte pro každé makro na možnost Povolit obsah pro tuto relaci.

 5. Klikněte na OK.

Změna nastavení makra v Centru zabezpečení

Nastavení maker jsou umístěna v Centru zabezpečení. Pokud ale vaše zařízení spravuje vaše práce nebo škola, může správce systému uživatelům zabránit v změně nastavení.

Důležité informace: Změníte-li nastavení maker v Centru zabezpečení, změní se pouze pro aktuálně používanou aplikaci Office. Nastavení maker se nezmění pro všechny aplikace Office.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Centrum zabezpečení a potom na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V Centru zabezpečení klikněte na položku Nastavení maker.

  Oblast Nastavení maker v Centru zabezpečení

 5. Vyberte, co chcete, a klikněte na OK.

Poznámka: Možnosti se mírně liší v Excel, budeme je hned volat.

 • Zakázat všechna makra bez oznámení:     Makra a výstrahy zabezpečení týkající se maker jsou zakázané.

  V Excel je tato možnost zakázat makra jazyka VBA bez oznámení a platí jenom pro makra jazyka VBA.

 • Zakázat všechna makra s oznámením:     Makra jsou zakázaná, ale při zjištění makra se zobrazí výstraha zabezpečení. Makra se dají povolovat jednotlivě.

  V Excel tato možnost je Zakázat makra jazyka VBA s oznámením a platí jenom pro makra jazyka VBA.

 • Zakázat všechna makra kromě digitálně podepsaných maker:     Makra jsou zakázaná a výstrahy zabezpečení se zobrazí, pokud jsou k dispozici nepodepsaná makra. Pokud je ale makro digitálně podepsané důvěryhodným vydavatelem, makro se právě spustí. Pokud je makro podepsané vydavatelem, u kterých jste ještě nepověřili důvěryhodnost, máte možnost podepsané makro povolit a důvěřovat vydavateli.

  V Excel je tato možnost Zakázat makra jazyka VBA s výjimkou digitálně podepsaných maker a platí jenom pro makra jazyka VBA.

 • Povolení všech maker (nedoporučuje se, může běžet potenciálně nebezpečný kód)     Všechna makra se schová bez potvrzení. Díky tomuto nastavení bude váš počítač zranitelný vůči škodlivému kódu.

  V Excel je tato možnost povolit makra jazyka VBA (nedoporučuje se, může se spustit potenciálně nebezpečný kód) a platí jenom pro makra jazyka VBA.

 • Excel také zaškrtávací políčko povolit makraExcel 4.0, pokud jsou povolená makra jazyka VBA. Pokud zaškrtnete toto políčko, všechna výše uvedená nastavení maker jazyka VBA se budou vztahovat i na Excel 4.0 (XLM).

  Pokud toto políčko není zaškrtnuté, jsou makra XLM bez oznámení zakázaná.

 • Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA     Nepovolte nebo povolte programový přístup k jazyk Visual Basic for Application (VBA) z klienta automatizace. Tato možnost zabezpečení je pro kód napsaný pro automatizaci Office a manipulaci s prostředím a objektový model jazyka VBA. Jedná se o nastavení pro uživatele a pro každou aplikaci a ve výchozím nastavení zamítá přístup, což brání neoprávněným programům v vytváření škodlivého kódu pro vlastní replikaci. Aby klienti automatizace přistupovat k objektovému modelu jazyka VBA, musí uživatel s kódem udělit přístup. Přístup se dá povolit zaškrtnutím políčka.

  Poznámka: V Microsoft Publisheru a Accessu není možnost Důvěřovat přístupu k objektovému modelu projektu VBA dostupná.

Viz také

Změna nastavení zabezpečení maker v Excelu

Jak může malware infikovat váš počítač

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×