Marketing vašich produktů a služeb v Business Contact Manageru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete v pracovním prostoru Marketing vytvořit a spustit nejrůznější marketingové aktivity a sledovat jejich úspěšnost – buď jednotlivě, nebo v kombinaci jako součást vícekanálové marketingové kampaně.

Nástroje aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook umožňují vytvářet seznamy volání pro určité propagační akce, posílat zvoleným zákazníkům individuální e-mailové zprávy, vytvářet brožury a letáky pro reklamní poštu nebo vyvíjet vlastní marketingové aktivity.

Tento článek popisuje způsob vytvoření a použití marketingových aktivit založených na hromadných e-mailech a tisku reklamní pošty. Také tady najdete podrobné informace o tom, jak analyzovat úspěšnost marketingových činností a jak v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook používat sestavy a marketingové miniaplikace.

Informace o tom, jak vytvářet marketingové aktivity založené na seznamech volání, najdete v článku Vytvoření a použití seznamů volání v Business Contact Manageru.

V tomto článku

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity založené na hromadném e-mailu nebo tisku reklamní pošty

Plánování aktivity

Vytvoření marketingového obsahu v Outlooku, Wordu nebo Publisheru

Spuštění marketingové aktivity

Sledování a analýza marketingových aktivit

Začátek stránky

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity založené na hromadném e-mailu nebo tisku reklamní pošty

Marketingové aktivity jsou nutným předpokladem rozvoje vaší podnikatelské činnosti. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook usnadňuje vytváření e-mailových zpráv určených k hromadné distribuci, propagaci formou reklamní pošty i rozvoj dalších marketingových aktivit.

Vytvoření a spuštění marketingové aktivity představuje v zásadě třífázový proces, který se skládá z plánování aktivity, vytvoření jejího obsahu a jejího spuštění.

Začátek stránky

Plánování aktivity

Během fáze plánování vytvoříte záznam marketingové aktivity tím, že vyberete název aktivity a určíte, kteří klienti, obchodní kontakty a potenciální zákazníci představují cílovou skupinu.

Poznámka:  Seznam příjemců marketingové aktivity může obsahovat jenom jeden typ záznamů. Může například obsahovat klienty, ale nemůže obsahovat klienty i obchodní kontakty. Jeden seznam ale může obsahovat obchodní kontakty i potenciální zákazníky, protože záznam Potenciální zákazník je založený na typu záznamu Obchodní kontakt.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Marketing.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nový na jedno z těchto tlačítek:

  • Hromadný e-mail Ikona Hromadný e-mail

   • Klávesová zkratka:    Novou marketingovou aktivitu Hromadný e-mail můžete vytvořit stisknutím kláves ALT + NE (platí pro anglickou verzi).

  • Nové položky: Najeďte na Marketing a potom klikněte na Tisk reklamní pošty Ikona Tisk reklamní pošty nebo Jiná aktivita.

   • Klávesová zkratka:    Novou marketingovou aktivitu Tisk reklamní pošty můžete vytvořit stisknutím kláves ALT + NN (platí pro anglickou verzi).

 3. Do formuláře zadejte název marketingové aktivity.

 4. Pokud chcete, aby tato marketingová aktivita byla součástí marketingové kampaně, zadejte název kampaně do pole Kampaň nebo ho vyberte v seznamu. Pokud tato aktivita není součástí marketingové kampaně, nechte v poli výchozí text Aktuální aktivity.

 5. Pokud chcete zprávu poslat na e-mailovou adresu nebo adresu do zaměstnání, klikněte v části Seznam příjemců na některý z těchto typů zákazníků: Všichni klienti, Všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníci, Všechny obchodní kontakty nebo Všichni potenciální zákazníci.

  Nebo klikněte na jednu z následujících možností:

  • Složka výsledků hledání: Pokud chcete vytvořit vlastní seznam, vyberte složku výsledků hledání, která obsahuje předem filtrovaný seznam příjemců. Po výběru složky se pole přejmenuje na Vlastní seznam.

  • Existující marketingová aktivita: Vyberte seznam příjemců, který jste používali u předchozí aktivity.

  • Nový seznam: Otevřete dialogové okno Filtrovat obchodní kontakty a vyberte kritéria pro filtrování seznamu.

   K vytvoření marketingové aktivity můžete také použít jména v sestavě. Informace o této možnosti najdete v článku Použití sestav a grafů v Business Contact Manageru.

 6. Pokud chcete upravit vybraný seznam filtrováním, klikněte na Revidovat a filtrovat.

  Další informace o filtrování seznamu najdete v článku Filtrování záznamů v Business Contact Manageru.

 7. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Zobrazit na Podrobnosti. Otevře se stránka Podrobnosti o aktivitě.

 8. Pokud chcete, můžete vyplnit pole Kód kampaně, Rozpočtovaná cena, Datum zahájení, Datum ukončení a Komentář.

 9. Záznam uložíte kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít. Pokud budete chtít pokračovat, přejděte k následující části tohoto článku, Vytvoření marketingového obsahu.

  Až budete chtít aktivitu spustit, klikněte na Spustit. Nebo se můžete podívat na další část tohoto článku, Spuštění marketingové aktivity.

Začátek stránky

Vytvoření marketingového obsahu v Outlooku, Wordu nebo Publisheru

K vytvoření obsahu, který se bude distribuovat, můžete použít Outlook, Word nebo Publisher. Můžete vytvořit koncepty e-mailových zpráv, tištěných dopisů, letáků, brožur a dalších marketingových materiálů nebo jiných typů dokumentů a potom je propojit s aktivitou v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poté, co jste vytvořili záznam marketingové aktivity a vybrali příjemce (podle pokynů v části Plánování aktivity), můžete propojit obsah s aktivitou.

Obsah můžete vytvořit během plánování a vytváření záznamu marketingové aktivity, nebo ho můžete napřed vytvořit v Outlooku, Publisheru nebo Wordu a potom vytvořit záznam marketingové aktivity. Pokud jste obsah vytvořili předem, stačí v záznamu marketingové aktivity jenom vybrat soubor.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Marketing.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte nový záznam marketingové aktivity.

  • V pracovním prostoru klikněte na kartu Hromadný e-mail, Tisk reklamní pošty nebo Jiné marketingové aktivity a potom poklikáním záznam otevřete.

 3. Rozhodněte se, jestli pro aktivitu vytvoříte nový marketingový obsah nebo použijete obsah vytvořený dříve.

  Vytvoření nového souboru

  1. V okně marketingové aktivity klikněte na jeden z těchto zdrojů obsahu:

   • Editor aplikace Outlook

   • Hromadná korespondence aplikace Publisher

   • Hromadná korespondence aplikace Word

  2. Zvolená aplikace se otevře. Použijte ji k vytvoření zprávy, kterou můžete přizpůsobit pomocí funkce Hromadná korespondence.

  3. Pokud jste vybrali možnost Editor aplikace Outlook, klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Pokud jste vybrali možnost Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Hromadná korespondence aplikace Word, klikněte na tlačítko Vytvořit/procházet a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

  1. Vytvořte zprávu, leták nebo brožuru pro distribuci.

  Pokud chcete přizpůsobit marketingovou zprávu jednotlivým příjemcům, postupujte podle pokynů v podokně Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Word. Informace o použití funkce Hromadná korespondence najdete v nápovědě k aplikaci Publisher nebo Word.

  1. Uložte soubor a vraťte se do okna marketingové aktivity.

   Výchozí název souboru je stejný jako název aktivity (pokud soubor neuložíte pod jiným názvem).

  Výběr existujícího souboru

  1. V okně marketingové aktivity klikněte v části zdroje obsahu na tlačítko Vytvořit/procházet a potom klikněte na tlačítko Procházet.

  Po vytvoření nebo výběru souboru se do tlačítka přidá příkaz Upravit. Když aktivitu uložíte a potom znovu otevřete, přejmenuje se tlačítko na Upravit/procházet. Po kliknutí na tlačítko Upravit můžete vybraný soubor zrevidovat.

  1. Po provedení změn soubor uložte a potom se vraťte do okna marketingové aktivity.

   Po kliknutí na možnost Upravit seznam příjemců v podokně Hromadná korespondence aplikace Publisher nebo Word můžete změnit příjemce aktivity. Můžete je také změnit v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, pokud aktivita nebyla spuštěna.

 4. Vybraný soubor se objeví v poli Použít soubor.

 5. Pokud chcete spustit aktivitu později, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Jinak klikněte na Spustit a podívejte se na další část tohoto článku Spuštění marketingové aktivity.

  Pokud chcete sledovat výsledky marketingové aktivity, je nutné zaznamenat její název do pole Zahájil u každého záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti generovaného touto aktivitou. Výsledky aktivity si můžete prohlédnout v záznamu marketingové aktivity na stránce Sledování.

Začátek stránky

Spuštění marketingové aktivity

Až budete chtít některou z vytvořených marketingových aktivit spustit, stačí kliknout na tlačítko Spustit.

 1. Otevřete záznam aktivity.

  Postup:

  1. V pracovním prostoru Marketing klikněte na kartu Hromadný e-mail, Tisk reklamní pošty nebo Jiné marketingové aktivity podle toho, jaký typ aktivity chcete spustit.

  2. V podokně seznamu poklikáním otevřete konkrétní aktivitu.

   Pokud je seznam aktivit dlouhý, hledejte aktivitu pod názvem kampaně. Jestli jste aktivitu nepřiřadili k žádné kampani, bude uvedena pod položkou Aktuální aktivity. Aktivitu také můžete rychle najít tak, že zadáte její název do pole Hledat.

 2. Zkontrolujte jména v poli Seznam příjemců a přesvědčte se, jestli jste vybrali všechny klienty, obchodní kontakty a potenciální zákazníky, kteří mají vaši poštu dostat.

  Seznam příjemců můžete také zkontrolovat a aktualizovat v podokně Hromadná korespondence v aplikaci Publisher nebo Word.

 3. Klikněte na Spustit.

  Dokument se otevře v aplikaci, kterou jste použili k jeho vytvoření.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Pokud odesíláte hromadnou e-mailovou zprávu:

  Proveďte požadované změny dokumentu, jako je přizpůsobení zprávy pomocí funkce Hromadná korespondence. Když chcete zprávy odeslat, klikněte na pásu karet ve skupině Dokončit na Dokončit a sloučit a potom klikněte na Odeslat e-mailové zprávy.

  Pokud vytváříte publikaci pro reklamní poštu:

  Proveďte požadované změny dokumentu a potom pokračujte podle pokynů v okně, které vás povedou při tisku dokumentu, jeho sloučení do nové publikace nebo přidání do existující publikace.

Začátek stránky

Sledování a analýza marketingových aktivit

Při každém spuštění s marketingovou aktivitou, je důležité ke sledování výsledků. Minimálně je potřeba porozumět, pokud byla aktivity jmění čas nebo peníze.

Aby bylo možné sledovat výsledky marketingových aktivit, měli byste zaznamenávat, kteří klienti, obchodní kontakty, potenciální zákazníci a které příležitosti jsou výsledkem jednotlivých marketingových aktivit. Při vyplňování nových záznamů poznamenejte název marketingové aktivity do pole Zahájil.

V této části

Přidání názvu marketingové aktivity k záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti

Zobrazení výsledků marketingové aktivity

Odkud pocházejí čísla na stránce Sledování?

Analýza marketingové aktivity nebo kampaně

Zobrazení marketingové miniaplikace

Použití miniaplikací k analýze výsledků marketingových aktivit

Použití marketingových sestav

Začátek stránky

Přidání názvu marketingové aktivity k záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti

Pokud chcete účinně sledovat návratnost investic do marketingových aktivit, nezapomeňte zaznamenat rozpočtované a skutečné náklady na aktivitu.

Také je nutné přidat název aktivity ke každému záznamu klienta, obchodního kontaktu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti, kteří z této aktivity vzešli, do pole Zahájil. Celkové počty jednotlivých typů záznamů jsou uvedené v části Výsledky aktivity na stránce Sledování záznamu marketingové aktivity.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro klienty nebo obchodní kontakty: V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Správa kontaktů.

  • Pro potenciální zákazníky nebo příležitosti: V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Prodej.

 2. Klikněte na kartu obsahující požadovaný záznam.

 3. V podokně seznamu poklikejte na záznam klienta, obchodního kontaktu nebo potenciálního zákazníka a otevřete ho tak.

 4. V záznamu klikněte v části Informace o zdroji na Zahájil.

  Snímek obrazovky zobrazující oddílu informace o zdroji záznamu

 5. V dialogovém okně Vybrat klienta, obchodní kontakt nebo marketingovou aktivitu klikněte v části Typ položky na Všechny marketingové aktivity nebo klikněte na typ marketingové aktivity, která umožnila generování záznamu.

  Propojení s marketingovou aktivitou

 6. V části Název aktivity klikněte na název marketingové aktivity.

 7. V části Propojené záznamy klikněte na tlačítko Propojit s.

  Záznam se propojí s marketingovou aktivitou a zahrne se do celkových čísel zobrazených na stránce Sledování záznamu aktivity.

 8. Zavřete okno kliknutím na OK.

 9. Tento postup opakujte pro každého klienta, obchodní kontakt, potenciálního zákazníka nebo příležitost, kteří jsou výsledkem marketingové aktivity.

Začátek stránky

Zobrazení výsledků marketingové aktivity

Marketingové aktivity můžete sledovat několika způsoby. Můžete například použít stránku Sledování příslušné aktivity, zobrazit analytické nástroje a miniaplikace v pracovním prostoru Marketing nebo kontrolovat data v sestavách. Nejvíce podrobností o aktivitách poskytuje stránka Sledování. Na ní také můžete označovat aktivity jako uzavřené a ukládat informace o skutečných nákladech.

 1. Než otevřete stránku Sledování, otevřete marketingovou aktivitu.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazit na Sledování.

  Klávesová zkratka:    Stránku Sledování můžete otevřít stisknutím kláves ALT + H a následným stisknutím klávesy 03 (platí pro anglickou verzi).

 3. V části Informace o aktivitě můžete zadat skutečné náklady na aktivitu. Zaškrtnutím políčka označíte aktivitu jako uzavřenou.

 4. V části Výsledky aktivity můžete zobrazit počet nových příležitostí a kontaktů, které z aktivity vzešly. Kliknutím na Zobrazit sestavu vytvoříte podrobnou sestavu k informacím ve vybraném poli.

Začátek stránky

Odkud pocházejí čísla na stránce Sledování?

Údaje zobrazené na stránce Sledování se počítají automaticky na základě informací, které jste zadali o každé aktivitě:

 • Všichni klienti, obchodní kontakty, potenciální zákazníci a příležitosti, kteří nebo které mají v poli Zahájil uvedený název vybrané aktivity, se zahrnou do odpovídajícího počtu nových příležitostí, nových klientů a nových kontaktů.

 • Pokud je aktivitou seznam volání, aktualizuje se po uložení změn záznamu seznamu volání pole nových zápisů o telefonním hovoru.

 • Údaj v poli Očekávané výnosy se počítá na základě procenta pravděpodobnosti prodeje a hodnoty produktů a služeb u jednotlivých záznamů příležitostí propojených s aktivitou.

Začátek stránky

Analýza marketingové aktivity nebo kampaně

Seznam všech marketingových aktivit seřazený podle kampaní je k dispozici v pracovním prostoru Marketing na kartě Analýza.

Poznámka:  Podrobnosti se dají získat jenom o jednotlivých marketingových aktivitách. Není k dispozici funkce pro analýzu celé kampaně, která by zahrnovala všechny aktivity.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Marketing.

 2. V pracovním prostoru klikněte v podokně seznamu na kartu Analýza.

  Karta zobrazuje jednotlivé marketingové aktivity uspořádané podle kampaní. Aktivity, které nejsou propojené s žádnou kampaní, jsou zobrazené pod položkou Kampaň: Aktuální aktivity.

 3. Pokud chcete zobrazit podrobnosti o určité aktivitě, poklikejte na název aktivity a otevřete tak její záznam. Další informace najdete v článku Zobrazení výsledků marketingové aktivity.

  Poznámka:  Když je otevřená sestava, můžete pomocí marketingových tlačítek na pásu karet zahájit novou marketingovou aktivitu zaměřenou na kontakty vybrané v sestavě.

Začátek stránky

Zobrazení marketingové miniaplikace

Díky marketingovým miniaplikacím můžete získat rychlý přehled o úspěšnosti konkrétních marketingových aktivit nebo kampaní.

Abyste z miniaplikace získali nejlepší informace, musí být informace o marketingových aktivitách aktuální. Když vytvoříte nové záznamy o aktivitách a přiřadíte je ke kampaním, zobrazí se tyto údaje v miniaplikacích. Pokud potřebujete konkrétní údaje, jako je počet klientů, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků nebo příležitostí vzešlých z určité aktivity, je nutné u každého nového záznamu zadat název aktivity do pole Zahájil. Přesné finanční částky získáte, když na stránkách Podrobnosti a Sledování uvedete rozpočtované a skutečné náklady na každou aktivitu.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na Marketing.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Miniaplikace.

Klávesová zkratka:    Kartu Miniaplikace můžete zobrazit na pásu karet stisknutím kláves ALT + G (platí pro anglickou verzi).

 1. Ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na Marketing a potom klikněte na některou z těchto možností:

  • Analýza typu aktivity

  • Analýza kampaně

  • Porovnání kampaní

K aktualizaci informací v miniaplikaci dochází při každém uložení nových informací do příslušného záznamu.

Začátek stránky

Použití miniaplikací k analýze výsledků marketingových aktivit

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jsou k dispozici například tyto marketingové miniaplikace:

 • Analýza typu aktivity: Zobrazí vybrané výsledky pro všechny marketingové aktivity určitého typu (např. typu Hromadný e-mail).

 • Analýza kampaně: Zobrazí vybrané výsledky pro všechny marketingové aktivity v rámci jedné kampaně.

 • Porovnání kampaní: Zobrazí informace pro všechny marketingové kampaně.

Každou marketingovou miniaplikaci můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala jenom aktivity nebo kampaně, které chcete vidět, a počet příležitostí, klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků vzešlých z každé aktivity nebo kampaně, nebo i skutečné náklady, rozpočty a očekávané výnosy.

Poznámka:  Všechny nové záznamy vytvořené jako výsledek marketingové aktivity by měly mít v poli Zahájil zadaný název aktivity.

Další informace o používání miniaplikací najdete v článku Použití miniaplikací v Business Contact Manageru.

Začátek stránky

Použití marketingových sestav

Výsledky marketingových aktivit můžete v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook kontrolovat pomocí různých sestav. Tyto sestavy můžete vytisknout nebo exportovat do Excelu za účelem další analýzy.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici tyto sestavy:

 • Příležitosti podle marketingové aktivity

 • Obchodní kontakty podle marketingové aktivity

 • Klienti podle marketingové aktivity

 • Marketingové aktivity podle kampaně

 • Marketingové aktivity podle typu

Poznámka:  Pokud chcete, aby se v sestavách zobrazovaly nejnovější informace o marketingových aktivitách, musí všechny záznamy vytvořené jako výsledek marketingové aktivity obsahovat v poli Zahájil název marketingové aktivity.

Další informace o použití sestav a grafů najdete v článku Použití sestav a grafů v Business Contact Manageru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×