Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MINA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí minimální hodnotu v seznamu argumentů.

Syntaxe

MINA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntaxe funkce MINA má následující argumenty:

  • Hodnota1; hodnota2; ...:    Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 255 čísel, mezi kterými chcete najít minimální hodnotu.

Poznámky

  • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

  • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

  • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

  • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

  • Jestliže argumenty neobsahují žádné hodnoty, vrátí funkce MINA hodnotu 0.

  • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci MIN.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

NEPRAVDA

0,2

0,5

0,4

0,8

Vzorec

Popis

Výsledek

=MINA(A2:A6)

Nejmenší z čísel v oblasti A2:A6. Protože hodnota NEPRAVDA je vyhodnocena jako 0, je nejmenší.

0

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×