Možnosti vložení

Ve výchozím nastavení se při kopírování (nebo vyjímání) a vkládání v Excelu všechno ve zdrojové buňce nebo oblasti (data, formátování, vzorce, validace) vloží do cílových buněk. Tohle se stane, když stisknutím CTRL + V vložíte. Protože to nemusí být to, co potřebujete, máte v závislosti na tom, co jste zkopírovali, mnoho dalších možností vložení.

Můžete například chtít vložit obsah buňky, ale ne formátování. Nebo chcete vložit vložená data z řádků do sloupců. Nebo možná budete muset místo samotného vzorce vložit výsledek vzorce.

Důležité informace: Když kopírujete a vkládáte vzorce, možná budete muset opravit odkazy na buňky. Při vyjímání a vkládání vzorců se ale nemění.

Úchyt

Možnosti nabídky Vložit (na pásu karet)

Vyberte Domů, vyberte ikonu schránky (Vložit) a vyberte požadovanou možnost vložení. Pokud chcete například vložit jenom formátování zkopírované buňky, vyberte formátování tlačítko Vložit formát . Následující tabulka uvádí možnosti dostupné v nabídce Vložit:

Ikona

Název možnosti

Co je vloženo

Vložení obsahu buněk

Vložit

Veškerý obsah buňky

Ikona vložení hodnoty se zachováním šířky sloupců zdroje

Ponechat šířky sloupců zdroje

Obsah kopírovaných buněk společně s jejich šířkou sloupců

Vložení kopírované hodnoty záměnou sloupců a řádků

Transponovat

Při vkládání obsahu kopírovaných buněk změní orientaci. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Obrázek tlačítka

Vzorce

Vzorce, bez formátování nebo komentářů

Obrázek tlačítka

Hodnoty

Výsledky vzorců, bez formátování nebo komentářů

tlačítko Vložit formát

Formátování

Jenom formátování kopírovaných buněk

Vložení hodnot se zdrojovým formátováním

Hodnoty a formátování zdroje

Hodnoty a formátování z kopírovaných buněk

Možnost Vložit propojení

Vložit propojení

Odkaz na zdrojové buňky místo obsahu kopírovaných buněk

Vložení kopírovaného obrázku

Obrázek

Zkopírovaný obrázek

Vložení propojeného obrázku

Propojený obrázek

Zkopírovaný obrázek společně s odkazem na původní buňky (pokud provedete změny u původních buněk, tyto změny se promítnou i ve vloženém obrázku)

Vložit jinak

Pokud chcete použít možnosti v okně Vložit jinak, vyberte Domů, vyberte ikonu schránky (Vložit)  a vyberte Vložit jinak.

Klávesová zkratka: Stiskněte Ctrl+Alt+V.

Dialog Vložit jinak

V okně Vložit jinak vyberte atribut, který chcete vložit.

Poznámka: V závislosti na typu dat, která jste zkopírovali, a na vybrané možnosti Vložit se některé další možnosti můžou zobrazit zašedle.

Možnost vložení

Akce

Všechny

Vloží veškerý obsah buněk a formátování kopírovaných dat.

Vzorce

Vloží pouze vzorce kopírovaných dat zadané v řádku vzorců.

Hodnoty

Vloží jenom hodnoty kopírovaných dat, jak jsou zobrazené v buňkách.

Formáty

Vloží jenom formátování buněk kopírovaných dat.

Komentáře a poznámky

Vloží do zkopírované buňky pouze komentáře a poznámky.

Ověření

Vloží pravidla ověření dat pro zkopírované buňky do oblasti pro vložení.

Použít zdrojový motiv u všech

Vloží veškerý obsah buněk do formátování motivu dokumentu použitého u kopírovaných dat.

Vše kromě ohraničení

Vloží veškerý obsah buněk a formátování použité na zkopírovanou buňku kromě ohraničení.

Šířky sloupců

Vloží šířku jednoho kopírovaného sloupce nebo oblasti sloupců do jiného sloupce nebo oblasti sloupců.

Vzorce a formáty čísla

Vloží jenom vzorce a všechny možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Hodnoty a formáty čísla

Vloží jenom hodnoty a možnosti formátování čísel z kopírovaných buněk.

Všechna sloučení podmíněných formátů

Vloží z kopírovaných buněk možnosti obsah a podmíněné formátování.

Můžete také zadat matematickou operaci, která se použije na zkopírovaná data.

Operace

Akce

Žádné

Určuje, že se u kopírovaných dat nemá použít žádná Matematická operace.

Přidat

Přidá zkopírovaná data do dat v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Odečíst

Odečte zkopírovaná data z dat v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Násobení

Vynásobí zkopírovaná data daty v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Dělení

Rozdělí zkopírovaná data na data v cílové buňce nebo oblasti buněk.

Další možnosti

Akce

Vynechat prázdné

Když zaškrtnete toto políčko, neměňte hodnoty v oblasti pro vložení, když se objeví prázdné buňky v oblasti kopírování.

Transponovat

Po zaškrtnutí tohoto políčka se změní sloupce kopírovaných dat do řádků a naopak.

Vložit propojení

Kliknutím vytvoříte odkaz na zkopírované buňky.

Ověření a oprava odkazů na buňky ve vloženém vzorci

Poznámka: Odkazy na buňky se automaticky upravují, když vyjmete (ne zkopírujete) a vložíte vzorce.

Po vložení zkopírovaného vzorce byste měli ověřit, že všechny odkazy na buňky jsou v novém umístění správné. Odkazy na buňky se mohly změnit na základě typu odkazu (absolutní, relativní nebo smíšená) použitá ve vzorci.

Vzorec z buňky A1 kopírovaný o dvě buňky dolů a doprava
 

Pokud například zkopírujete vzorec do buňky a1 a vložíte do něj dvě buňky dolů a vpravo (C3), odkazy na buňky ve vloženém vzorci se změní takto:

Tento odkaz:

Změní se na:

$A$1 (absolutní sloupec a absolutní řádek)

$A$1

A$1 (relativní sloupec a absolutní řádek)

C$1

$A1 (absolutní sloupec a relativní řádek)

$A3

A1 (relativní sloupec a relativní řádek)

C3


Pokud odkazy na buňky ve vzorci neobsahují požadovaný výsledek, zkuste přejít na různé typy odkazů:

  1. Vyberte buňku obsahující vzorec.

  2. V řádku vzorců Obrázek tlačítka vyberte odkaz, který chcete změnit.

  3. Stisknutím klávesy F4 přepněte mezi referenčními kombinacemi a vyberte požadovanou možnost.

Další informace o odkazech na buňky najdete v tématu Přehled vzorců.

Když kopírujete Excel pro web, můžete vybrat možnosti vložení do cílových buněk.

Vyberte Domů, vyberte ikonu schránky, vyberte Vložita vyberte požadovanou možnost vložení. Pokud chcete například vložit jenom formátování zkopírované buňky, vyberte Vložit formátování tlačítko Vložit formát . Následující tabulka uvádí možnosti dostupné v nabídce Vložit:

Ikona

Název možnosti

Co je vloženo

Vložení obsahu buněk

Vložit

Veškerý obsah buňky

Obrázek tlačítka

Paste Formulas

Vzorce bez formátování

Obrázek tlačítka

Paste Values

Výsledek vzorce bez formátování

tlačítko Vložit formát

Vložení formátování

Jenom formátování kopírovaných buněk

Vložení kopírované hodnoty záměnou sloupců a řádků

Vložit a Transponovat

Veškerý obsah buněk, ale při vkládání se přeorientuje obsah. Data v řádcích se vloží do sloupců a naopak.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×