Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrací upravenou vnitřní míru výnosnosti série peněžních toků. Funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI zohledňuje jak náklady na investici, tak úrok z reinvestic peněžních prostředků.

Syntaxe

MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(hodnoty;finance;investice)

Syntaxe funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI obsahuje následující argumenty.

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo odkaz na buňky, které obsahují čísla, pro která chcete vypočítat vnitřní míru výnosnosti. Tato čísla reprezentují sérii plateb (záporné hodnoty) a příjmů (kladné hodnoty), jež jsou prováděny periodicky.

  • Hodnoty musí obsahovat nejméně jednu kladnou a jednu zápornou hodnotu, aby bylo možno vypočítat upravenou vnitřní míru výnosnosti. V opačném případě funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI vrátí chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Finance:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu, která je placena za využité peněžní toky.

 • Investice:    Povinný argument. Jedná se o sazbu získanou při reinvestici peněžních toků.

Poznámky

 • Funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI používá pořadí hodnot k interpretaci pořadí peněžních toků. Ujistěte se, že platby a příjmy jsou ve správném pořadí a se správnými znaménky (kladné hodnoty pro příjmy a záporné pro platby).

 • Je-li n počet peněžních toků v hodnotách, frate představuje finance a rrate je investice, potom je funkce MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI počítána podle vzorce:

  Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

-120000

Pořizovací cena

39000

Výnos v prvním roce

30000

Výnos ve druhém roce

21000

Výnos ve třetím roce

37000

Výnos ve čtvrtém roce

46000

Výnos v pátém roce

0,1

Roční úroková sazba z půjčky 120 000

0,12

Ro4ní úroková sazba reinvestovaných zisků

Vzorec

Popis

Výsledek

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A7;A8;A9)

Modifikovaná míra výnosnosti investice po pěti letech

13%

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A5;A8;A9)

Modifikovaná míra výnosnosti po třech letech

-5%

=MOD.MÍRA.VÝNOSNOSTI(A2:A7;A8;14%)

Modifikovaná míra výnosnosti investice po pěti letech, případě, že má argument Investice hodnotu 14 procent

13%

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×