MUNIT (funkce)

Funkce MUNIT vrátí jednotkovou matici pro zadanou dimenzi.

Syntaxe

MUNIT(dimenze)

Syntaxe funkce MUNIT má následující argumenty:

dimenze    Povinný argument. Dimenze je celé číslo udávající dimenzi jednotkové matice, která se má vrátit. Vrací matici. Dimenze musí být větší než nula.

Funkce MUNIT používá následující rovnici:

Rovnice funkce Munit

Poznámky:

  • Pokud je dimenze hodnota rovna nebo menší než nula, vrátí funkce MUNIT hodnotu #VALUE!. která označuje chybu.

Příklady

Následující příklad ukazuje výsledky funkce MUNIT v matici 3X3 v buňkách A1:C3.

Poznámka: Pokud máte aktuální verzi Microsoftu 365,můžete jednoduše zadat vzorec do levé horní buňky výstupní oblasti a stisknutím klávesy ENTER vzorec potvrdit jako dynamický maticový vzorec. Jinak musíte vzorec zadat jako starší maticový vzorec tak, že nejprve vyberete výstupní oblast (v tomto případě A1:C3), zadáte vzorec do horní levé buňky výstupní oblasti a potvrdíte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ENTER. Excel vloží složené závorky na začátku a konci vzorce za vás. Další informace o maticových vzorcích najdete v tématu s pokyny k používání a příklady maticových vzorců.

Příklad funkce MUNIT

Funkce MUNIT se může používat jako funkce pro matici, například s funkcí SOUSLED.MATIC.

Příklad funkce MUNIT

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×