Nápověda pro Microsoft Power Query pro Excel

Poznámka:  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Power Query poskytuje funkce pro zjišťování dat, transformace a obohacení plochy do cloudu.

Standardní funkce Power Query

Umožňují snadno zjišťovat, kombinovat a upřesňovat data a získat tak lepší možnosti analýz v Excelu.

* Konkrétní čísla obecně dostupných verzí (GA – General Availability) jsou Power Query 1.5.3296.2082 a Power Query 2.10.3547.461.

Další informace o Power Query pro Excel

Začínáme

Microsoft Power Query pro Excel poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní pro zjišťování, transformace a rozšiřování dat.

Začínáme

Můžete tak v rámci svojí organizace sdílet a spravovat dotazy i vyhledávat data. Další informace o tom, jak sdílet dotazy, najdete v tématu sdílení dotazů.

Úvod k Microsoft Power Query pro Excel

Microsoft Power Query pro Excel poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní pro zjišťování, transformace a rozšiřování dat.

Import dat z externích zdrojů

Pomocí Power Query můžete importovat data do Excelu z řady zdrojů dat. Po připojení ke zdroji dat můžete data přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům na analýzu dat.

Přizpůsobení dat

Přizpůsobte data z víc zdrojů dat úpravou kroků dotazu podle požadavků na analýzu dat.

Přidání dotazu do excelového listu

Vložte data z dotazu do excelového listu. Při vložení dat z dotazu můžete zvolit možnost načtení dotazu do datového modelu Excelu.

Kurzy

Power Query 101

V tomto kurzu se naučíte, jak načíst a transformovat tabulku dat z webové stránky.

Kombinování dat z různých zdrojů

V tomto kurzu budete importovat data z místního excelového souboru obsahujícího informace o produktu a z datového kanálu OData obsahujícího informace o objednávce produktu. Provedete kroky transformace a agregace a budete kombinovat data z obou zdrojů, abyste vytvořili sestavu Celkové prodeje produktu za rok.

Použití editoru dotazů

Úvod do Editoru dotazů

Editor dotazů umožňuje provádět u zdroje dat operace navigace, definování a transformace dat.

Úprava vzorce

Máte možnost upravit vzorce, které nejsou spojené s tvůrcem, nebo pozměnit stávající vzorec.

Úprava nastavení kroku dotazu

V podokně Kroky můžete přidat, upravit, jinak uspořádat nebo odstranit kroky dotazu a změnit tak to, jak se budou data transformovat.

Aktualizace dotazu

Aktualizujte dotaz a importujte do tabulky nejnovější data bez toho, abyste museli dotaz znovu vytvářet.

Filtrování, seřazení a seskupení dat

Filtrování tabulky

Filtrování tabulky umožňuje zmenšit velikost výsledků dotazu, protože se při něm vyloučí řádky nebo sloupce na základě velikosti, hodnoty nebo podmínky.

Seřazení tabulky

Řádky tabulky v dotazu se dají řadit podle kritérií, třeba abecední nebo číselné hodnoty z jednoho nebo víc sloupců, a taky vzestupně a sestupně.

Seskupení řádků v tabulce

Hodnoty ve víc řádcích můžete seskupit do jedné hodnoty tak, že seskupíte řádky podle hodnot v jednom nebo víc sloupcích. Další informace o seskupení řádků najdete v kurzu Kombinování dat z víc zdrojů dat.

Přizpůsobení dat v dotazu

Přizpůsobení nebo transformace dotazu

Přizpůsobte data z víc zdrojů dat přidáváním, odebíráním nebo úpravou kroků dotazu podle požadavků na analýzu dat.

Odebrání duplicit

Odeberte z tabulky všechny řádky, ve kterých jsou hodnoty ve vybraných sloupcích duplicitní s předchozími hodnotami. Řádek, ve kterém se hodnota vyskytla poprvé, se neodebere.

Odstranění řádků s chybami

Odstraňte z dotazu řádky s chybami dat.

Úrovně ochrany osobních údajů

Úrovně ochrany osobních údajů určují úroveň izolace, která definuje míru izolace jednoho zdroje dat od ostatních.

Práce se sloupci

Vložení vlastního sloupce do tabulky

Vložte do aktuálního dotazu sloupec Index nebo Vlastní (definujte vzorec).

Agregace dat ze sloupce

Agregujte data z libovolného sloupce, který obsahuje připojenou tabulku, a získejte tak výsledky skupinové operace, včetně součtu, počtu, průměru a minimální a maximální hodnoty.

Sloučení sloupců

Hodnoty ve dvou a víc sloupcích sloučíte do jednoho sloupce v dotazu.

Použití řádku jako záhlaví sloupců

Řádek se použije jako záhlaví sloupců.

Odebrání sloupců

Z dotazu odeberete vybrané sloupce nebo použijete příkaz Odebrat ostatní sloupce.

Přejmenování sloupce

Přejmenujete sloupec zdroje dat. V dotazu se použije nový název sloupce.

Nahrazení hodnot

Ve vybraných sloupcích se nahradí jedna hodnota jinou.

Rozdělení sloupce textu

Sloupec textu jde rozdělit na víc sloupců dvěma způsoby: pomocí oddělovače nebo počtu znaků.

Převedení sloupců na řádky

Převeďte vybrané sloupce na páry atribut-hodnota.

Kombinování dat ze souvisejících dotazů

Kombinování víc dotazů

Díky Power Query můžete bez problémů kombinovat víc dotazů tak, že je sloučíte nebo připojíte. Operace Sloučit a Připojit se dělají u jakéhokoli dotazu, který má formát tabulky, bez ohledu na zdroj dat, ze kterého data pochází.

Sloučení dotazů

Operace sloučení vytvoří nový dotaz ze dvou stávajících dotazů.

Připojení dotazů

Operace připojení vytvoří nový dotaz obsahující všechny řádky z prvního dotazu následované všemi řádky z druhého dotazu.

Rozbalení sloupce obsahujícího související tabulku

Rozbalte sloupec, který obsahuje související tabulku, a zobrazte tak související data. Můžete extrahovat hodnoty všech sloupců nebo hodnoty konkrétního sloupce v související tabulce.

Sdílení dotazů [Power Query verze 2.10]

Sdílení dotazů

Po připojení k požadovaným zdrojům dat a úpravě dat (filtrování, přizpůsobení a transformace) tak, aby vyhovovala vašim požadavkům, můžete sdílet metadata výsledné sady dat jako dotaz v Power Query se všemi uživateli nebo určitou skupinou uživatelů v podniku.

Správa sdílených dotazů

Zobrazení a aktualizace sdílených dotazů

Zobrazte a aktualizujte sdílené dotazy pro účely úprav definice dotazu nebo metadat.

Zobrazení a správa dotazů v sešitu

Spravujte dotazy v excelovém sešitu z jednoho místa.

Vyhledání a použití sdíleného dotazu

Vyhledání a použití sdíleného dotazu

Pokud chcete použít k analýze a vykazování dat výchozí data v dotazech, můžete najít a použít sdílený dotaz.

Zobrazení analýz použití pro sdílené dotazy

Co je Správa Power BI?

Zobrazte během provádění správy sdílených dotazů v Power Query analýzu použití sdílených dotazů.

Rozšířené dotazy

Vytvoření rozšířeného dotazu

Vytvářejte pomocí jazyka pro vzorce Power Query rozšířené dotazy.

Kategorie vzorců Power Query

Reference

Nastavení zdroje dat

Microsoft Power Query pro Excel ukládá přihlašovací údaje (neboli přihlašovací identitu) pro každé připojení ke zdroji dat, které jste použili, a každou úroveň ochrany osobních údajů u zdroje dat.

Příručka ke kartám pásu karet Power Query

Další informace o vzorcích Power Query

Vzorce v Power Query slouží k provádění operací, jako je třeba získávání dat nebo operace transformací.

Kategorie vzorců Power Query

Power Query – specifikace a omezení

Řešení potíží

Internacionalizace

Power Query obsahuje různé funkce internacionalizace pro vizualizaci dat pro vaše národní prostředí. Národní prostředí je v operačních systémech Windows sada informací o předvolbách uživatele, které souvisejí s jazykem, prostředím a kulturními konvencemi uživatele.

Mobilita šifrování

Poznámka zabezpečení: Power Query dodržuje pokyny pro nastavení kryptografie o mobilitě podle procesu Microsoft SDLpomocí šifrování místních přihlašovacích údajů pomocí DPAPI.

Podmínky služby Microsoft Power Query

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×