Nalezení ztracených poznámek

Pokud nemůžete některé svoje poznámky ve OneNotu najít, neznamená to, že jsou ztracené. Poznámky můžou skončit na jednom z několika míst.

Jakou verzi OneNotu používám?

Pokud vaše aplikace vypadá takhle, zvolte výše kartu aplikace pro Windows 10 a vyhledejte tak pokyny, jak své poznámky najít.

Pokud vaše aplikace vypadá takto, pokračujte ve čtení těchto pokynů.

Obrázek okna OneNotu pro Windows 10 Obrázek okna desktopové aplikace OneNote pro Windows

Další informace k tomu najdete v tomto článku: Jaký je rozdíl mezi OneNotem a OneNotem 2016?

Pokud se vám nedaří najít své poznámky ve OneNotu 2016 nebo 2013, vyzkoušejte libovolný z následujících postupů:

Ve OneNotu všechno nejrychleji a nejjednodušeji najdete tak, že to vyhledáte. OneNote dokáže najít slova v textu, rukopisu, obrázcích a dokonce i v záznamech zvuku a videa.

 1. Ve vyhledávacím poli v pravém horním rohu vyberte šipku napravo od ikony lupy a v zobrazeném seznamu zvolte položku Všechny poznámkové bloky.

  Poznámka: Pokud preferujete používání klávesových zkratek, můžete hledání rozšířit na všechny poznámkové bloky stisknutím Ctrl+E.

 2. Do vyhledávacího pole napište klíčové slovo nebo frázi.

  Pomocí pole Hledat můžete vyhledávat poznámky kdekoli ve OneNotu.

 3. Během psaní začne OneNote zobrazovat výsledky hledání, které odpovídají hledanému slovu nebo frázi. Výběrem výsledku hledání načtete odpovídající poznámku.

 4. Až hledání skončíte, stiskněte Esc.

Poznámka: Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v rámci poznámkového bloku. Pokud chcete do hledání zahrnout chráněný oddíl, budete ho napřed muset odemknout.

Hledání slov ve zvukových klipech a videoklipech

Když povolíte funkci Zvukové hledání, dokáže OneNote rozpoznat mluvená slova v záznamech zvuku a videa. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnutá, protože zpomaluje hledání.

Zvukové hledání můžete zapnout takto:

 1. Zvolte Soubor > Možnosti > Zvuk a video.

 2. V části Zvukové hledání zaškrtněte políčko Povolit hledání slov v záznamech zvuku a videa a klikněte na OK.

Pokud jsou poznámky uložené v poznámkovém bloku, který jste mezitím zavřeli, bude potřeba ho znovu otevřít, aby byly tyto poznámky zahrnuté do hledání.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít.

 2. V části Naposledy použité poznámkové bloky vyberte poznámkový blok, který chcete otevřít.

 3. Prohlédněte oddíly a stránky znovu otevřených poznámkových bloků nebo je zkuste znovu prohledat.

Pokud jste na OneNote 2016 upgradovali ze starší verze, můžou být některé vaše poznámky shromážděné ve speciálním oddílu s názvem Rychlé poznámky. V dřívějších verzích než OneNote 2013 se tento oddíl jmenoval Nezařazené poznámky. V obou případech se podívejte, jestli výchozí poznámkový blok obsahuje tento oddíl.

 1. Kliknutím na název aktuálního poznámkového bloku otevřete podokno Poznámkový blok, které je na levé straně přímo pod pásem karet. (Tento krok přeskočte, pokud máte podokno Poznámkový blok ukotvené k obrazovce.)

 2. V dolní části podokna Poznámkový blok zvolte Rychlé poznámky.

 3. V oddílu Rychlé poznámky vyberte karty oddílů nahoře nebo karty stránek napravo a projděte si poznámky, které tady OneNote mohl shromáždit.

Poznámka: Náhodné poznámky, které jsou uložené v oddílu Rychlé poznámky, jsou obvykle do hledání ve všech poznámkových blocích zahrnuté. Pokud jste ale tento oddíl přesunuli do jiného poznámkového bloku, který jste mezitím zavřeli, nebude ve výsledcích hledání zahrnutý.

Pokud pracujete v jednom nebo víc sdílených poznámkových blocích, které jsou uložené ve službě OneDrive, nebude se OneNote možná s takovými sdílenými umístěními správně synchronizovat. Případný problém vám pomůže zjistit ruční synchronizace sdílených poznámkových bloků.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, ve kterém se měly nacházet chybějící poznámky.

 2. Zvolte Soubor > Zobrazit stav synchronizace.

 3. V dialogu Synchronizace sdílených poznámkových bloků vyberte možnost Synchronizovat automaticky v případě změn.

 4. Zvolte Synchronizovat vše.

Pokud se u některého sdíleného poznámkového bloku v seznamu objeví jakákoli chybová zpráva, klikněte na vedlejší tlačítko Získat nápovědu a začněte tento problém řešit. Dokud nevyřešíte všechny chyby synchronizace, neuvidíte poznámky, které do sdíleného poznámkového bloku přidali ostatní, ani svoje poznámky, které jste přidali z jiných počítačů nebo zařízení.

Pokud máte dojem, že jste si poznámky dali na OneDrive a jejich hledání v OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách úložiště OneDrive bez použití OneNotu.

 1. Přihlaste se ke svému účtu OneDrive z domovské stránky OneDrivu nebo pomocí aplikace OneDrive pro Windows 10.

 2. Projděte si své složky na OneDrivu (například Dokumenty nebo Poznámkové bloky) a zkuste v nich najít potřebné soubory poznámkových bloků.

 3. Když najdete poznámkový blok, který chcete najít, kliknutím ho otevřete v OneNote pro web.

 4. V OneNote pro web na Otevřít v aplikaci OneNote.

Pokud jste vyzkoušeli všechny nahoře uvedené kroky a pořád se vám poznámky nedaří najít, možná jste je vy nebo někdo jiný s přístupem k poznámkovým blokům odstranili. OneNote naštěstí poznámky po odstranění ze sdíleného poznámkového bloku automaticky po omezenou dobu ukládá, takže je můžete zkusit obnovit.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, kde očekáváte, že najdete ztracené poznámky.

 2. Zvolte Historie > Odpadkový koš poznámkového bloku > Odpadkový koš poznámkového bloku.

Pokud tady najdete svoje odstraněné poznámky, můžete je obnovit přesunutím stránek zpátky na jejich místo:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na kartu stránky, kterou chcete obnovit, a zvolte Přesunout nebo kopírovat.

 2. V dialogovém okně Přesunout nebo kopírovat zvolte oddíl poznámkového bloku, do kterého chcete stránku přesunout, a zvolte Přesunout. Pokud chcete stránku přesunout do oddílu v jiném poznámkovém bloku, napřed v seznamu klikněte na znaménko + (plus) vedle tohoto poznámkového bloku a pak vyberte oddíl uvnitř.

 3. Kroky 1 až 2 opakujte se všemi dalšími stránkami, které chcete přesunout z odpadkového koše poznámkového bloku.

Další nápověda

Pokud vám návrhy v tomto článku nepomohly obnovit poznámky, o kterých jste si jistí, že jste je dřív měli, můžete problém nahlásit do fór pro OneNote na webu Microsoft Answers. Je možné, že na stejný problém narazil jiný zákazník nebo že vám dokáže pomoct některý člen produktového týmu OneNotu.

Jakou verzi OneNotu používám?

Pokud vaše aplikace vypadá takto, pokračujte ve čtení těchto pokynů.

Pokud vaše aplikace vypadá takhle, zvolte výše kartu OneNotu 2016, kde najdete pokyny k hledání poznámek.

Obrázek okna OneNotu pro Windows 10 Obrázek okna desktopové aplikace OneNote pro Windows

Další informace k tomu najdete v tomto článku: Jaký je rozdíl mezi OneNotem a OneNotem 2016?

Pokud se vám nedaří najít své poznámky ve OneNotu pro Windows 10, vyzkoušejte libovolný z následujících postupů:

Ve OneNotu všechno nejrychleji a nejjednodušeji najdete tak, že to vyhledáte. OneNote dokáže hledat v textu napsaném na klávesnici, rukopisných poznámkách, a dokonce i slova ve vložených obrázcích.

Váš prohlížeč nepodporuje video.
 1. Na klávesnici stiskněte Ctrl+F nebo v horní části seznamu stránek klikněte na ikonu lupy.

 2. Do vyhledávacího pole, které se zobrazí, zadejte hledané slovo nebo slovní spojení a pak stiskněte Enter.

 3. V případě potřeby klikněte na šipku pod vyhledávacím polem a upravte obor vyhledávání. Je možné prohledávat všechny poznámkové bloky, aktuální poznámkový blok, aktuální oddíl nebo aktuální stránku.

  Rozevírací seznam pro vyhledávání s možnostmi oboru, aktivní je možnost Aktuální stránka.

 4. Pokud se hledaný text ve vašich poznámkách našel, kliknutím vyberte v zobrazeném seznamu výsledků hledání libovolnou stránku. OneNote otevře vybranou stránku a zvýrazní všechny výskyty hledaného textu na stránce.

Poznámka: Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v rámci poznámkového bloku. Pokud chcete do hledání zahrnout chráněný oddíl, budete ho napřed muset odemknout.

Pokud jsou poznámky uložené v poznámkovém bloku, který jste mezitím zavřeli, bude potřeba ho znovu otevřít, aby byly tyto poznámky zahrnuté do hledání.

 1. Na libovolné stránce klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky .

 2. Zvolte Další poznámkové bloky a vyberte blok nebo bloky, které chcete znovu otevřít.

  Poznámka: Pokud požadovaný poznámkový blok nevidíte, klikněte na Přidat účet a přihlaste se pomocí účtu, pod kterým máte požadovaný poznámkový blok uložený.

 3. Prohlédněte oddíly a stránky znovu otevřených poznámkových bloků nebo je zkuste znovu prohledat.

Pokud pracujete v jednom nebo více sdílených poznámkových blocích, které jsou uložené na OneDrivu, nemusí se OneNote s takovými sdílenými umístěními správně synchronizovat. Případný problém vám pomůže zjistit ruční synchronizace sdílených poznámkových bloků.

 1. Na libovolné stránce klikněte na tlačítko Zobrazit poznámkové Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky .

 2. V podokně, které se zobrazí, klikněte pravým tlačítkem myši na název poznámkového bloku, který chcete synchronizovat. (Na dotykovém zařízení stiskněte a podržte název poznámkového bloku.)

 3. Vyberte Synchronizovata pak zvolte Synchronizovat tento poznámkový bloknebo Synchronizovat všechny poznámkové bloky.

Pokud máte podezření, že vaše poznámky jsou na OneDrivu a jejich hledání ve OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách OneDrivu bez použití OneNotu.

 1. Přihlaste se ke svému účtu OneDrive z domovské stránky OneDrivu nebo pomocí aplikace OneDrive pro Windows 10.

 2. Projděte si své složky na OneDrivu (například Dokumenty nebo Poznámkové bloky) a zkuste v nich najít potřebné soubory poznámkových bloků.

 3. Když najdete poznámkový blok, který chcete najít, kliknutím ho otevřete v OneNote pro web.

Pokud jste vyzkoušeli všechny nahoře uvedené kroky a pořád se vám poznámky nedaří najít, možná jste je vy nebo někdo jiný s přístupem k poznámkovým blokům odstranili. OneNote naštěstí poznámky po odstranění automaticky po omezenou dobu ukládá.

 1. Otevřete poznámkový blok, ve kterém očekáváte, že najdete ztracené poznámky.

 2. Zvolte Zobrazení > Odstraněné poznámky.

Pokud tady najdete svoje odstraněné poznámky, můžete je obnovit přesunutím stránek zpátky na jejich místo:

 1. Klepněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na název libovolné stránky, kterou chcete obnovit, a pak zvolte Obnovit do.

 2. Zvolte oddíl poznámkového bloku, do kterého chcete stránku přesunout, a pak zvolte Obnovit.

  Pokud chcete stránku přesunout do oddílu v jiném poznámkovém bloku, klikněte na<vedle názvu poznámkového bloku, vyberte poznámkový blok a pak vyberte oddíl uvnitř.

 3. Opakujte kroky 1 až 2 u všech ostatních stránek, které chcete přesunout ze složky Odstraněné poznámky.

Další nápověda

Pokud vám návrhy v tomto článku nepomáhla obnovit poznámky, o které jste si jistí, že jste ztracené, zvažte oznámení tohoto problému na fórech OneNotu na webu Microsoft Community. Je možné, že na stejný problém narazil jiný zákazník nebo že vám dokáže pomoct některý člen produktového týmu OneNotu.

Pokud se vám ne potíže s nalezením poznámek v Microsoft OneNotu na počítači Mac nesnází, vyzkoušejte jednu z následujících možností:

Důležité informace: 

 • V tomto článku se předpokládá, že používáte nejnovější verzi OneNotu pro Mac. Pokud jste původně aplikaci nainstalovali z Mac App Storu, klikněte na nabídku Apple > App Storea potom klikněte na Aktualizace a podívejte se, jestli je dostupná novější verze OneNotu pro Mac. OneNote a všechny ostatní aplikace v Mac App Storu vždycky mějte aktuální.

 • Pokud jste si OneNote nainstalovali jako součást předplatného Office pro Mac, podívejte se, jak automaticky vyhledat aktualizace Office pro Mac.

Ve OneNotu všechno nejrychleji a nejjednodušeji najdete tak, že to vyhledáte. OneNote dokáže najít slova v textu, rukopisu a dokonce i na obrázcích a snímcích obrazovky.

 1. Na řádku nabídek OneNotu klikněte na Upravit a > najít > hledání ve všech poznámkových blocích.

  Poznámka: Pokud dáváte přednost používání klávesových zkratek, můžete poznámky hledat ve všech otevřených poznámkových blocích stisknutím Option+Command+F.

 2. Do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo nebo frázi, které chcete vyhledat.

 3. Jakmile začnete psát, Začne OneNote začne vracet výsledky hledání, které odpovídají vašemu slovu nebo frázi. Kliknutím na libovolnou položku v seznamu výsledků hledání načtete odpovídající poznámku.

 4. Až hledání dokončíte, klikněte na Hotovo nebo na klávesnici stiskněte Esc.

Poznámka: Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v rámci poznámkového bloku. Pokud chcete do hledání zahrnout chráněný oddíl, budete ho napřed muset odemknout.

Pokud jsou poznámky uložené v poznámkovém bloku, který jste mezitím zavřeli, bude potřeba ho znovu otevřít, aby byly tyto poznámky zahrnuté do hledání.

 1. Zvolte Soubor > Otevřít poslední.

 2. V nabídce Poslední zvolte poznámkový blok, který chcete otevřít.

 3. Opakováním tohoto postupu otevřete všechny další nedávné poznámkové bloky a prohlédněte si oddíly a stránky znovu otevřených poznámkových bloků a podívejte se, jestli na tom, co hledáte, dokážete zjistit. V případě potřeby všechny poznámkové bloky prohledat celým jiným zápisníkem.

Pokud máte dojem, že jste si poznámky dali na OneDrive a jejich hledání v OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách úložiště OneDrive bez použití OneNotu.

 1. Pomocí stejného účtu, který používáte pro OneNote, se přihlaste na OneDrive z domovské stránky OneDrivu nebo pomocí aplikace OneDrive pro Mac.

 2. Projděte si všechny složky a vyhledejte informace, které hledáte. Zkontrolujte, jestli vaše poznámky nejsou v OneNotu, ale v jiných dokumentech nebo souborech.

 3. Když najdete poznámkový blok, který chcete najít, kliknutím ho otevřete v OneNote pro web.

 4. V OneNote pro web na Otevřít v aplikaci OneNote.

Pokud pracujete v jednom nebo více sdílených poznámkových blocích, OneNote se nemusí správně synchronizovat do sdílených umístění. Když se pokusíte takové poznámkové bloky synchronizovat ručně, můžete zjistit, jestli v souboru došlo k problému.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, ve kterém se měly nacházet chybějící poznámky.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Když kliknete > Synchronizovat tento poznámkový blok, synchronizuje se jenom aktuální poznámkový blok.

  • Kliknutím na > Synchronizovat všechny poznámkové bloky synchronizujte všechny otevřené poznámkové bloky najednou.

Pokud se u libovolného sdíleného poznámkového bloku v seznamu zobrazí nějaká chybová zpráva, vyhledejte kód chyby online a začněte tento problém řešit. Pokud nevyřešíte chyby synchronizace, neuvidíte poznámky, které ve sdíleném poznámkovém bloku přidali nebo změnili ostatní, a neuvidíte poznámky, které jste přidali nebo změnili na jiných počítačích nebo zařízeních.

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené kroky a pořád jste své poznámky nenašli, možná jste je vy nebo někdo jiný s přístupem ke sdíleným poznámkovým blokům odstranili. OneNote naštěstí poznámky automaticky ukládá do 60 dnů po jejich odstranění ze sdílených poznámkových bloků, takže je můžete zkusit obnovit.

 1. Otevřete sdílený poznámkový blok, kde očekáváte, že najdete ztracené poznámky.

 2. Na řádku nabídek klikněte na Poznámkové bloky > odstraněných > zobrazení odstraněných poznámek.

Pokud tady svoje poznámky najdete, můžete je obnovit přesunutím stránek zpátky do jejich zamýšleného umístění:

 1. V části Odstraněné poznámky se poklikejte na název libovolné stránky, kterou chcete obnovit, a pak zvolte Obnovit do.

 2. Zvolte oddíl poznámkového bloku, ve kterém chcete obnovit odstraněnou stránku, a klikněte na Obnovit. Pokud chcete stránku obnovit do oddílu v jiném poznámkovém bloku, klikněte nejdříve v seznamu na šipku vedle tohoto poznámkového bloku a pak vyberte oddíl pod názvem tohoto poznámkového bloku.

 3. Opakujte tento postup u všech dalších stránek, které chcete přesunout z oddílu Odstraněné poznámky.

Další nápověda

Pokud vám návrhy v tomto článku nepomáhla obnovit poznámky, o které jste si jistí, že jste je ztratili, zvažte oznámení tohoto problému na fórech OneNotuna webu Microsoft Answers. Možná vám pomůže člen produktového týmu OneNotu.

Pokud se vám ne potíže s nalezením poznámek v Microsoft OneNotu na iPadu nebo iPhonu nesnází, zkuste něco z tohoto:

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak všechno znova najít v Microsoft OneNotu na iPadu nebo iPhonu, je najít ho.

 1. Na libovolné stránce libovolného poznámkového bloku klepněte na ikonu lupy Ikona lupy v levém horním rohu aplikace.

 2. Zadejte klíčové slovo nebo frázi do vyhledávacího pole v horní části obrazovky a potom klepněte na Hledat.

  Poznámka: Pokud používáte OneNote na iPadu, můžete klepnutím na Všechny poznámkové bloky vybrat, jestli má OneNote hledat v aktuálním poznámkovém bloku nebo jen v aktuálním oddílu.

 3. V seznamu výsledků klepněte na stránku, na které se nachází hledaný text, a OneNote na ni přejde.

  Na iPadu bude každá instance klíčového slova nebo fráze na stránce zvýrazněná.

Poznámka: Oddíly, které jsou chráněné hesly, nejsou zahrnuté do vyhledávání v rámci poznámkového bloku. Pokud chcete do hledání zahrnout chráněný oddíl, budete ho napřed muset odemknout.

Pokud jsou poznámky uložené v poznámkovém bloku, který jste mezitím zavřeli, bude potřeba ho znovu otevřít, aby byly tyto poznámky zahrnuté do hledání.

 1. V seznamu Poznámkové bloky klepněte na Další poznámkové bloky.

 2. Klepnutím otevřete poznámkové bloky, které chcete.

Pokud chcete zobrazit další poznámkové bloky, klepněte na Otevřít další z OneDrivu.

Pokud pracujete v jednom nebo více sdílených poznámkových blocích, které jsou uložené na OneDrivu, nemusí se OneNote s takovými sdílenými umístěními správně synchronizovat. Případný problém vám pomůže zjistit ruční synchronizace sdílených poznámkových bloků.

 1. Na libovolné stránce klepněte na tlačítko Zobrazit poznámkové Tlačítko Zobrazit poznámkové bloky .

 2. V podokně, které se zobrazí, stiskněte a potáhněte dolů na seznamu poznámkových bloků.

  Tip: Pokud chcete synchronizovat jeden oddíl, přejděte na tento oddíl a potáhněte dolů seznamem stránek. Pokud chcete synchronizovat jeden poznámkový blok, přejděte do libovolného oddílu v tomto poznámkovém bloku a potáhněte dolů seznamem.

Pokud máte podezření, že vaše poznámky jsou na OneDrivu a jejich hledání ve OneNotu nefungovalo, zkuste je vyhledat přímo ve složkách OneDrivu bez použití OneNotu.

 1. Přihlaste se k účtu OneDrivu z domovské stránky OneDrivu nebo pomocí aplikace Microsoft OneDrive pro iOS.

 2. Projděte si své složky na OneDrivu (například Dokumenty nebo Poznámkové bloky) a zkuste v nich najít potřebné soubory poznámkových bloků.

 3. Když najdete poznámkový blok, který chcete najít, kliknutím ho otevřete ve OneNotu.

Další nápověda

Pokud vám návrhy v tomto článku nepomáhla obnovit poznámky, o které jste si jistí, že jste ztracené, zvažte oznámení tohoto problému na fórech OneNotu na webu Microsoft Community. Je možné, že na stejný problém narazil jiný zákazník nebo že vám dokáže pomoct některý člen produktového týmu OneNotu.

Viz také

Synchronizace poznámkových bloků OneNotu na počítači Mac nebo PC s iPadem nebo iPhonem

Rychlejší synchronizace velkých poznámkových bloků v Microsoft OneNotu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×