Nastavení

V nastaveních můžete zadat nastavení hlasu, oznámení, přístupnosti a kontaktů a taky další nastavení pro Lync 2013 pro Windows Phone.

Poznámka:  Tento článek se týká Office 365, který provozuje 21Vianet v Číně.

Co chcete udělat?

Vyžadovat Wi-Fi pro VoIP, Video, obsah

Použít číslo mobilního telefonu

Nastavit, že se mají používat nabízená oznámení

Zobrazit fotky

Používat telefonní seznam

Nastavit Exchange

Nastavit informace HTTP proxy

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Nastavit, že se má používat motiv s vysokým kontrastem

Zapnout funkci Lupa obrazovky

Zapnout protokolování

Zobrazit online nápovědu

Vyžadovat Wi-Fi pro VoIP, Video, obsah

Další informace o tomto nastavení najdete v článku Úprava nastavení použití dat.

Použít číslo mobilního telefonu

Zadejte číslo svého Windows Phonu s kódem země/oblasti. Když Lync nemůže pro hlasový hovor nebo videohovor použít Wi-Fi nebo mobilní datovou síť, zavolá vám na toto číslo zpátky a připojí vás ke zvukové části hovoru Lyncu.

 1. Na libovolné obrazovce klepněte v dolní části na Další () a potom na Nastavení.

 2. V části Číslo mobilního telefonu zadejte číslo svého mobilního telefonu.

Nastavit, že se mají používat nabízená oznámení

Díky nabízeným oznámením se dozvíte o novém nebo zmeškaném hlasovém hovoru nebo videohovoru, rychlé zprávě nebo upozornění, když jste ve svém mobilním zařízení přihlášení k Lyncu, ale nejste aktivní. Pokud chcete nabízená oznámení zapnout, nastavte Nabízená oznámení na Zapnuto.

Zobrazit fotky

Pokud chcete v mobilním zařízení zobrazit svoji fotku a fotky jiných kontaktů, nastavte Zobrazit fotografie na Zapnuto.

Používat telefonní seznam

Pokud má mít Lync přístup ke kontaktům v mobilu pomocí vyhledávání, nastavte Telefonní seznam na Zapnuto.

Nastavit Exchange

Obrazovku Exchange použijete, když potřebujete změnit nastavení, které určuje, jak se má Lync připojit k serverům, které podporují schůzky a hlasovou poštu.

Důležité informace:  Obvykle není nutné tato nastavení měnit. Nevypínejte funkce Použít přihlašovací údaje pro Lync ani Autodetekce serveru, pokud vás o to nepožádá tým podpory a nedá vám správné hodnoty, které máte zadat.

Pokud máte změnit přihlašovací údaje pro Exchange Server, udělejte toto:

 1. Přesuňte přepínací tlačítko Použít přihlašovací údaje pro Lync na Vypnuto.

 2. Klepněte do příslušných polí a zadejte svoje uživatelské jméno, e-mailovou adresu a heslo a pak tuto obrazovku zavřete.

Pokud máte vypnout funkci Autodetekce serveru, udělejte toto:

 1. Přesuňte přepínací tlačítko Autodetekce serveru na Vypnuto.

 2. Klepněte do prázdného pole a zadejte plně kvalifikovaný název domény nebo adresu URL webového serveru Exchange přesně podle pokynů týmu podpory. Pak tuto obrazovku zavřete.

Nastavit informace HTTP proxy

Informace HTTP Proxy můžete potřebovat, pokud jste připojení k síti Wi-Fi, která tyto informace požaduje. Pokud nenakonfigurujete proxy informace, budete se moct přihlásit a budete taky moct posílat rychlé zprávy uživatelům, kteří jsou připojení ke stejné síti Wi-Fi, nebo jim volat. V dalších případech ale budete muset v Nastavení proxy informace zadat. Aplikace nezjistí proxy z nastavení vašeho telefonu, takže bude potřeba přidat proxy informace přímo do nastavení Lyncu. Přidání proxy informací:

 1. V dolní části klepněte na ikonu Další (…) a klepněte na Nastavení.

 2. Klepněte na HTTP Proxy, na obrazovce HTTP Proxy zadejte proxy informace pro Wi-Fi a klepněte na Nastavit proxy.

Pokud proxy informace neznáte, kontaktujte tým technické podpory.

Použít funkci Pro neslyšící (TTY)

Pro textovou komunikaci prostřednictvím telefonní linky se používá režim textového telefonu (TTY). K Windows Phonu musí být připojené textové zařízení (TTY), které bude interpretovat modifikovaný zvuk, jinak mohou mít uživatelé potíže s kvalitou zvuku. K potížím s kvalitou zvuku může dojít taky v případě, že použijete režim TTY během konferenčního hovoru.

 • Režim textového telefonu je standardně vypnutý. Můžete ho zapnout klepnutím na Zapnuto.

Nastavit, že se má používat motiv s vysokým kontrastem

Pokud v obecném nastavení telefonu vyberete motiv s vysokým kontrastem, bude se i Lync zobrazovat s vysokým kontrastem. Vysoký kontrast zvyšuje kontrast mezi textem a pozadím. To usnadňuje čtení a navigaci na obrazovce. Zapnete ho takto:

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení>Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte Vysoký kontrast.

Zapnout funkci Lupa obrazovky

Když si v telefonu zapnete funkci Lupa obrazovky, můžete používat gesta pro zvětšení jakékoliv stránky, kterou si prohlížíte, včetně stránek Lyncu. Zapnete ji takto:

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení>Usnadnění přístupu.

 2. Zapněte možnost Lupa obrazovky.

 3. Na stránce, kterou chcete zvětšit, udělejte jednu z těchto věcí:

 4. Pokud chcete zobrazení maximálně přiblížit, poklepejte na obrazovku dvěma prsty.

 5. Když budete chtít zvětšení změnit, poklepejte dvěma prsty a po poklepání je na displeji přidržte. Potom táhněte prsty nahoru nebo dolů. Tím zvětšení zvětšíte nebo zmenšíte.

Zapnout protokolování

Protokoly slouží správcům systému ke shromažďování, analýze a ukládání dat. Správce systému vás může požádat o zapnutí protokolování, aby bylo možné řešit potíže. Pokud vás o to správce nepožádá, nemusíte se o tuto možnost starat.

 • Diagnostické protokolování zapnete tak, že možnost Diagnostické protokolování nastavíte Zapnuto.

Zobrazit online nápovědu

Pokud chcete zobrazit témata online nápovědy a videa, která ukazují, jak používat Lync ve Windows Phonu, udělejte toto:

 • Na obrazovce klepněte v dolní části na ikonu Další (…) a potom klepněte na O produktu a Nápověda.

Předplatné, které vám umožní maximálně využít váš čas

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×