Nastavení a úprava datových typů v diagramech modelů databáze

Datové typy si můžete představit jako pravidla. Tato pravidla omezují druh informací, které můžete zadat do každého sloupce tabulky v databázi. Pokud třeba chcete, aby do pole, ve kterém smí být jenom datum, nemohl nikdo zadat jméno, nastavíte datový typ daného pole na kalendářní datum. Datové typy všech sloupců se nastavují v okně Vlastnosti databáze při prvním vytvoření tabulky.

Poznámka: Diagram modelu databáze je k dispozici jenom v určitých verzích Visia. Další informace najdete v části Nemůžete najít funkce pro modelování databází.

Nastavení datových typů u sloupců v tabulce modelu databáze

 1. Poklikejte na obrazec tabulky, která obsahuje sloupce, u nichž chcete nastavit datové typy.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Klikněte na buňku ve sloupci Datový typ, který chcete změnit.

 4. Klikněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a ze seznamu vyberte jiný datový typ.

Volba mezi přenosnými a fyzickými datovými typy

Přenosné datové typy jsou obecně definované typy, které se mapují k obdobným kompatibilním fyzickým datovým typům v různých databázových systémech. Fyzické datové typy jsou takové datové typy, které podporuje cílová databáze. Pokud máte třeba ovladač nastavený na Access, budou v modelu jako fyzické datové typy k dispozici všechny datové typy aplikace Microsoft Office Access.

 1. Poklikejte na obrazec tabulky se sloupci, u kterých chcete nastavit datové typy.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Pod seznamem sloupců klikněte buď na Přenosné datové typy, nebo na Fyzické datové typy.

  • Přenosné datové typy jsou obecně definované typy, které se mapují k obdobným kompatibilním fyzickým datovým typům v různých databázových systémech.

  • Fyzické datové typy určuje ovladač databáze, který je u modelu nastavený. Pokud chcete lépe porozumět datovým typům svého ovladače, podívejte se do dokumentace k příslušnému cílovému databázovému systému.

Změna dostupné sady fyzických datových typů

Různé systémy pro správu databází podporují různé fyzické datové typy. Pokud máte třeba ovladač nastavený na Access, budou v modelu jako fyzické datové typy k dispozici všechny datové typy Accessu. Pokud očekávané datové typy nevidíte, možná bude potřeba změnit ovladač, který jste nastavili v dialogovém okně Možnosti ovladače.

Abyste mohli v modelu používat sadu datových typů konkrétního databázového systému, v dialogovém okně Možnosti ovladače nastavte ovladače na příslušný systém.

 1. Zjistěte, který ovladač databáze je nastavený pro diagram.

  • Poklikejte na tabulku a v okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

  • Podívejte se pod seznam sloupců vedle možnosti výběru přenosných a fyzických datových typů.

  • Všimněte si, že cílový databázový systém je nyní zobrazený v závorkách.

 2. Změňte ovladač cílové databáze.

  • V nabídce Databáze přejděte na Možnosti a klikněte na Ovladače.

  • Na kartě Ovladače vyberte pro cílový databázový systém ovladač Visio.

  • Klikněte na Nastavení a zaškrtněte políčko příslušného ovladače ODBC.

Vytvoření datového typu definovaného uživatelem

Datové typy definované uživatelem jsou vlastní datové typy, které vytvoříte v databázovém modelu, abyste je v něm mohli opakovaně používat. V tabulce můžete mít třeba sloupec s číselným datovým typem pro sledování prostředků. Víte, že možná budete přecházet ze systému sledování prostředků, který je založený na číslech, na systém založený na znacích. Pokud použijete datový typ definovaný uživatelem, můžete jeho vlastnosti kdykoliv změnit z číselného na znakový typ. Tím změníte všechny sloupce s tímto datovým typem, ale jiné sloupce s číselným datovým typem se nezmění.

 1. V nabídce Databáze klikněte na Typy definované uživatelem.

 2. V dialogovém okně Typy definované uživatelem klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat nový typ definovaný uživatelem zadejte název.

 4. Pokud chcete nový datový typ založit na existujícím datovém typu, zaškrtněte políčko Kopírovat z a vyberte název stávajícího datového typu definovaného uživatelem.

 5. Klikněte na OK. U daného datového typu nastavte přenosný datový typ.

 6. Klikněte na OK.

Nastavení typu kolekce u sloupce

Datové typy kolekce umožňují do pole ukládat různé hodnoty. Pokud máte třeba tabulku s informacemi o hudbě, můžete typ kolekce použít pro žánr, kde bude klasická hudba, populární hudba nebo folk. Typy kolekce optimalizují výkon databáze, protože umožňují ukládat data do jediného prvku místo používání cizích klíčů a druhotných tabulek.

 1. Poklikejte na tabulku se sloupcem, který chcete nastavit jako typ kolekce.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Klikněte na sloupec, který chcete nastavit jako typ kolekce, a potom klikněte na Upravit.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce klikněte na kartu Kolekce a potom zvolte jeden z následujících typů kolekce:

  • Neuspořádaná skupina neopakujících se hodnot (sada) Umožňuje naplnit sloupec různými hodnotami zadanými do pole, ale každá hodnota musí být jedinečná. Hodnoty nemají přiřazené kritérium řazení, a nejsou proto seřazené.

  • Uspořádaná skupina hodnot (seznam) Vytvoří seřazenou kolekci prvků, které můžou být duplicitní. Každý prvek kolekce má své pořadové místo. Pořadí představuje pozici, podle které je možné k hodnotě přistupovat. Vzhledem k tomu, že dvě hodnoty můžou být stejné, rozlišuje je jejich pořadové umístění.

  • Neuspořádaná skupina opakujících se hodnot (multimnožina) Vytvoří kolekci prvků, ve které můžou být duplicitní hodnoty. Prvky nemají pořadí.

 5. Kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vlastnosti sloupce.

Vytvoření složeného datového typu pomocí obrazce Typ

Šablona diagramu modelu databáze podporuje relační i objektově-relační databázové modely, abyste mohli pracovat s jednoduchými i složenými datovými typy. Jednoduché datové typy se používají v relačních i v objektově-relačních databázích. Tyto typy podporují ve sloupci jednu datovou hodnotu. Objektově-relační databáze navíc podporují složené datové typy, ve kterých může sloupec obsahovat více hodnot nebo polí a každé pole může mít různý datový typ. Jako složený datový typ můžete definovat třeba adresu, ve které jsou sloupce pro ulici, město, zemi a PSČ.

 1. Přetáhněte obrazec Typ ze vzorníku Objektově-relační do diagramu modelu databáze.

 2. Poklikáním na obrazec Typ otevřete okno Vlastnosti databáze a potom v části Kategorie klikněte na Pole.

 3. Klikněte na prázdný řádek a začněte zadávat nový fyzický název, abyste přidali pole.

 4. Zadejte datový typ. Buď ho napište, nebo ho vyberte ze seznamu daného pole.

 5. Pokud chcete zakázat hodnoty null, zaškrtněte políčko ve sloupci Požadováno.

 6. Pokud chcete definovat typ jako pojmenovaný, odlišný nebo jako doménu, klikněte v části Kategorie na Definice.

 7. Vyberte požadované možnosti:

  • Typ pojmenovaného řádku: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat, že tento typ není aliasem žádného jiného typu.

  • Odlišný typ: Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat, že typ je založený na jiném typu a je vyjádřený stejně jako typ, na kterém je založený, i když jde o úplně jiný typ.

   Pokud tuto možnost vyberete, nebudete moct vybrat možnosti v kategorii Pole.

  • Doména Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat, že typ je aliasem jiného typu. Jedná se o nepřímé vyjádření stejného typu.

   Po výběru této možnosti se zpřístupní možnost Typ kolekce aliasu, ale nebudete moct vybrat možnosti v kategorii Pole.

  • Typ kolekce aliasu (zobrazí se jen, když vyberete Doména): Vyberte možnost, která určuje, jestli hodnota atributu představuje kolekci jednotlivých hodnot, sadu, seznam nebo multimnožinu. V relačních databázích přestavují všechny atributy typu kolekce jednotlivé hodnoty. Objektově-relační databáze umožňují zadat další typy kolekcí.

Přiřazení složeného datového typu sloupci

Pokud použijete obrazec Typ a vytvoříte složený typ, můžete ho přiřadit sloupci. Tím definujete, že sloupec má všechny sloupce daného typu. Představte si, že máte tabulku se sloupci ID, Jméno a Adresa. Adresa je typ složený ze sloupců Ulice, Město a PSČ.

 1. Poklikejte na tabulku, ve které chcete použít složený datový typ.

 2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na Sloupce.

 3. Klikněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a vyberte ze seznamu jiný datový typ.

Vytvoření typové tabulky

Pokud použijete obrazec Typ a vytvoříte složený typ, můžete ho přiřadit tabulce. Tím definujete, že všechny sloupce v tabulce budou založené na tomto typu. Když máte třeba typ se sloupci Jedna, Dva a Tři, můžete tento typ přiřadit k tabulce a tabulka bude automaticky obsahovat tyto sloupce.

Poznámka: Můžete to udělat jenom u prázdné tabulky.

 1. Přetáhněte obrazec Entita do diagramu modelu.

 2. Poklikejte na tabulku a v okně Vlastnosti databáze klikněte v části Kategorie na Definice.

 3. Klikněte na šipku dolů vedle aktuálního datového typu a vyberte ze seznamu jiný datový typ.

Nemůžete najít funkce pro modelování databází?

Vaše edice Visia pravděpodobně neobsahuje hledané funkce. Pokud chcete zjistit, jakou edici Visia máte, klikněte v nabídce Nápověda na možnost O aplikaci Microsoft Office Visio. Název edice je v dialogovém okně na horním řádku textu.

Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

Edice Visio Professional a Premium podporují funkce zpětné analýzy pro šablonu Diagram modelu databáze (použití existující databáze k vytvoření modelu ve Visiu), ale nepodporují dopřednou analýzu (použití modelu databáze Visia k vygenerování kódu SQL).

Poznámka: Úplnou sadu funkcí pro modelování databází, včetně zpětné a dopředné analýzy, obsahuje Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici s edicemi založenými na rolích Visual Studio Professional a Visual Studio Team System.

Pokud používáte Visio Plan 2 a chcete z existující databáze zpětně analyzovat model databáze, podívejte se na téma o zpětné analýze existující databáze.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×