Nastavení data zahájení nebo data dokončení projektu v desktopové verzi Projectu

Nastavení data zahájení nebo data dokončení projektu v desktopové verzi Projectu

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Ve výchozím nastavení je datem zahájení všech nových projektů aktuální datum. Toto datum samozřejmě můžete změnit na jiné. Je možné taky nastavit plánování projektu od data dokončení.

Tip: Řízení projektů    Pokud je to možné, naplánujte projekt od data zahájení. I když znáte datum, do kdy musí být projekt dokončen, poskytuje plánování od data zahájení maximální flexibilitu.

Naplánování data zahájení nebo data dokončení projektu

 1. Klikněte na Projekt > Informace o projektu.

 2. V seznamu Plánovat od vyberte Datum zahájení projektu nebo Datum dokončení projektu.

 3. Do pole Datum zahájení nebo Datum dokončení zadejte datum, od kterého chcete plánovat.

Tip:

Vysvětlení

Vyberte pouze jednu metodu plánování

Projekt můžete plánovat pouze buď od data zahájení, nebo od data dokončení. Nelze jej plánovat od obou dat současně.

Přesun času zahájení projektu

Datum zahájení nebo datum dokončení projektu můžete kdykoli změnit, dokonce i po vytvoření plánu projektu. Klikněte na Projekt > Přesunout projekt.

Při přesouní projektu se můžete rozhodnout, jestli má Project přesouvat také data skutečné práce. Pokud chcete mít větší kontrolu nad přesouváním skutečných a nedokončených částí úkolů, použijte před přesunutím funkci Aktualizace projektu. Klikněte na Project > Aktualizovat projekta pak vyberte možnost Znovu naplánovat nedokončenou práci, která má začít po. Teď nastavte čas v budoucnosti, po které může být dokončená práce naplánována. skutečná data úkolů se nebudou přesouvat. Až to budete mít hotové, můžete použít funkci Přesunout projekt.

Kdy plánovat od data dokončení?

Chcete zjistit datum, kdy musí být projekt zahájen, aby byl dokončen k určitému požadovanému datu. Po zahájení práce na projektu je přesto často vhodné přepnout zpět na plánování od data zahájení.

Nevíte přesně, kdy bude projekt zahájen.

Metodologie vašeho řízení projektů vyžaduje plánování od data dokončení.

Co se stane při plánování projektu od data dokončení?

Když zadáte nové úkoly, přiřadí jim aplikace Project automaticky Omezení Co nejpozději. Jiná omezení byste měli nastavit pouze v případě nutnosti.

Změníte-li datum dokončení úkolu přetažením pruhu Ganttova diagramu, přiřadí aplikace Project automaticky omezení Dokončit před dnem (včetně).

Pokud použijete v projektu ke snížení přetížení zdrojů automatické vyrovnání, přidá Project za účelem vyrovnání dostupnosti zdrojů automaticky zápornou hodnotu zpoždění vyrovnání. Protože je projekt plánovaný od data dokončení, přidá záporné zpoždění vyrovnání čas po úkolu namísto před úkolem.

Když změníte projekt plánovaný původně od data zahájení tak, že je teď plánovaný od data dokončení, odebere Project automaticky z úkolů a přiřazení všechna zpoždění vyrovnání a rozdělení vyrovnání.

Věnujte pozornost omezením dat

Pokud se po změně data zahájení nezmění datum dokončení, možná se u jednoho nebo několika úkolů používá omezení kalendářního data. Ověřte omezení použitá v plánu a ujistěte se, jestli jsou všechna nutná a vhodně použitá. Když chcete zobrazit omezení úkolu, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na příkaz Informace a pak na kartu Upřesnit.

Věnujte pozornost vykázanému skutečnému průběhu úkolů

Pokud se po změně data dokončení nezmění datum zahájení, může být u jednoho či několika úkolů vykázán Skutečnost průběh nebo může být použito omezení dat. Ověřte omezení použitá v plánu a ujistěte se, zda jsou všechna nutná a vhodně použitá. Chcete-li zobrazit omezení úkolu, klikněte na něj pravým tlačítkem, klikněte na příkaz Informace a poté klikněte na kartu Upřesnit.

Další informace o datech zahájení a dokončení projektu

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Naplánování data zahájení nebo data dokončení projektu

 1. V nabídce Projekt klikněte na Informace o projektu.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete plánovat od data zahájení, klikněte v seznamu Plán z na Datum zahájení projektu.

  • Pokud chcete plánovat od data dokončení, klikněte v seznamu Plán z na Datum dokončení projektu.

 3. Do pole Datum zahájení nebo Datum dokončení zadejte datum, od kterého chcete plánovat.

 • Pokud se rozhodnete plánovat od data dokončení, protože chcete určit poslední datum, kdy můžete projekt zahájit, a dokončit ho do tohoto data dokončení, je často vhodné přepnout zpět na plánování od data zahájení, když začne práce na projektu. Díky tomu jasně vidíte průběh projektu a sledujete faktory a situace, které by mohly způsobit změnu data dokončení.

 • Projekt lze plánovat pouze od data zahájení projektu nebo od data dokončení projektu kdykoli. Nelze jej plánovat od obou dat současně. Při plánování od data zahájení projektu se při změně projektu automaticky vypočítá datum dokončení projektu. Při plánování od data dokončení projektu se automaticky vypočítá datum zahájení projektu. Pokud chcete automaticky vypočítané datum změnit, je nutné změnit plánování projektu od aktuálně vypočítaného data nebo změnit úkoly v projektu, které výpočet data upraví.

 • Pokud se po změně data zahájení nezmění datum dokončení, možná se u jednoho nebo několika úkolů používá omezení kalendářního data. Ověřte omezení použitá v plánu a ujistěte se, jestli jsou všechna nutná a vhodně použitá. (Pokud chcete zobrazit omezení úkolu, vyberte úkol a potom v nabídce Nástroje klikněte na Ovladače úkolů.)

 • Pokud se po změně data dokončení nezmění datum zahájení, může být u jednoho či několika úkolů vykázán Skutečnost průběh nebo může být použito omezení dat. Ověřte omezení použitá v plánu a ujistěte se, zda jsou všechna nutná a vhodně použitá. (Pokud chcete zobrazit omezení úkolu, vyberte úkol a potom v nabídce Nástroje klikněte na Ovladače úkolů.)

 • Pokud dotaz v projektu začíná dřív než datum zahájení projektu, je možné, že jste nastavili omezení data, úkol může mít vnější závislost nebo úkol může mít skutečné datum zahájení zaznamenané před datem zahájení projektu. Vyzkoušejte následující řešení:

  • Pokud má úkol omezení data tak, aby byl větší než datum zahájení projektu, je omezení resetováno. Vyberte úkol, klikněte na Informace o úkolua potom klikněte na kartu Upřesnit. V seznamu Typ omezení klikněte na možnost Co nejdříve.

  • Pokud úkol vyžaduje vnější závislost, změňte datum zahájení projektu tak, aby odpovídalo datu vnější závislosti. V nabídce Projekt klikněte na Informace o projektu. Do pole Počáteční datum zadejte nové datum.

  • Pokud má úkol nesprávné skutečné datum zahájení, vyberte úkol, v nabídce Nástroje přejděte na Sledování a potom klikněte na Aktualizovat úkoly. V části Skutečnostzměňte datum v poli Zahájení.

 • Datum zahájení nebo datum dokončení projektu můžete kdykoli změnit, dokonce i po vytvoření plánu projektu. Pokud se například snažíte dosáhnout určitého data dokončení a plán se momentálně prodlouží až za toto datum, můžete dřívější datum zahájení ručně nastavit tak, aby se datum dokončení automaticky upravilo. Pokud chcete přesunout datum zahájení nebo datum dokončení projektu, klikněte na Upravit data na panelu nástrojů Analýza. Toto makro mění data úkolů vzhledem k novému datu zahájení nebo datu dokončení projektu.

Další informace o plánování od data zahájení nebo data dokončení

Téměř každý projekt by měl být naplánován od známého data zahájení. I když znáte datum, do kdy musí být projekt dokončen, poskytuje plánování od data zahájení maximální flexibilitu.

Existuje ale několik případů, ve kterých může být nejlepší plánovat od data dokončení. Obvykle je vhodné plánovat od data dokončení v následujícím případě:

 • Chcete zjistit datum, kdy musí být projekt zahájen, aby byl dokončen k určitému požadovanému datu.

 • Nevíte, kdy projekt začne (pokud vaše datum zahájení závisí na potvrzení práce například z jiného zdroje a datum dokončení této práce ještě není známé).

 • Metodologie vašeho řízení projektů vyžaduje plánování od data dokončení.

Při práci s projektem plánovaným od data dokončení mějte na paměti rozdíly ve způsobu, jakým aplikace Microsoft Office Project zpracovává některé procesy v takových projektech. V projektu plánovaném od data dokončení:

 • Zadáte-li nové úkoly, přiřadí aplikace Office Project k jim Omezení co nejvíce. Jiná omezení byste měli nastavit pouze v případě nutnosti.

 • Změníte-li datum dokončení úkolu přetažením pruhu Ganttova diagramu, přiřadí aplikace Office Project automaticky omezení Dokončit před dnem (včetně).

 • Pokud v projektu použijete ke snížení přetížání zdrojů automatické vyrovnání, přidá Office Project za účelem vyrovnání dostupnosti zdrojů automaticky zápornou hodnotu zpoždění vyrovnání. Protože je projekt plánovaný od data dokončení, přidá záporné zpoždění vyrovnání čas po úkolu namísto před úkolem.

Pokud změníte projekt naplánovaný od data zahájení tak, aby byl plánovaný od data dokončení, odebere Office Project automaticky všechna zpoždění a rozdělení vyrovnání z úkolů a přiřazení.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×