Nastavení možností online schůzky

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Výchozí možnosti pro online schůzky jsou nejvhodnější pro konferenční hovory s malým počtem účastníků nebo pro relace sdílení a spolupráce s kolegy v rámci organizace. Pokud plánujete online schůzku s osobami mimo vaši organizaci nebo bude vaše schůzka zahrnovat neobvykle vysoký počet účastníků, můžete pomocí dialogového okna Možnosti online schůzky určit následující položky:

  • Kdo by měl čekat v předsálí, než mu bude umožněno připojení ke schůzce

  • Kdo by měl mít během schůzky oprávnění prezentující

Co chcete udělat?

Nastavení možností přístupu a předvádějícího

Chcete-li nastavit možnosti přístupu a předvádějícího, postupujte takto:

  1. Vytvořte pozvánku na online schůzku v aplikaci Microsoft Outlook. Podrobnosti získáte v tématu Vytvoření pozvánky na online schůzku.

  2. V pozvánce na schůzku klikněte ve skupině Online schůzka na možnost Možnosti schůzky.

  3. V dialogovém okně Možnosti online schůzky zaškrtněte políčko Přizpůsobit přístup a předvádějící pro tuto schůzku.

  4. Možnosti Přístup a Předvádějící nastavte tak, aby byly vhodné pro velikost a typ schůzky, kterou plánujete.

Možnosti přístupu určují, kteří účastníci musí čekat v předsálí, než jim předvádějící umožní připojit se. Následující tabulka obsahuje podrobný popis jednotlivých možností:

Důležité informace:  I když je předsálí schůzky povoleno, bude automaticky vynecháno účastníky, kteří se ke schůzce připojují pomocí telefonu.

Možnost přístupu

Kdo čeká v předsálí

Kdy tuto možnost zvolit

Pouze organizátor (uzamčeno)

Všichni

Nechcete, aby účastníci před schůzkou viděli vaše podklady nebo snímky aplikace Microsoft PowerPoint.

Uživatelé, které z naší společnosti pozvu

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti nebo nebyli pozváni

Diskutujete o citlivých nebo důvěrných informacích.

Uživatelé z naší společnosti

Uživatelé, kteří nemají účet ve vaší síti

Všichni účastníci mají účet v síti vaší organizace.

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Nikdo

Zvete účastníky mimo vaši společnost.

Možnosti předvádějícího určují, kterým účastníkům budou při plánování schůzky automaticky udělena oprávnění prezentující. Jednotlivé možnosti jsou podrobně popsány v následující tabulce.

Možnost předvádějícího

Kdo je předvádějícím

Kdy tuto možnost zvolit

Pouze organizátor

Pouze osoba, která plánuje schůzku

Tato možnost je vhodná pro prezentace, kdy účastníci nemusí nijak zasahovat do obsahu schůzky. Během schůzky můžete případně určit další předvádějící.

Uživatelé z naší společnosti

Všichni pozvaní, kteří mají účet ve vaší síti

Pracovní relace podnikových skupin, kde mohou všichni účastníci sdílet a upravovat obsah schůzky

Všichni včetně uživatelů mimo naši společnost (bez omezení)

Všichni pozvaní

Relace skupinové práce s uživateli, kteří nemají účet ve vaší síti

Zvolení uživatelé

Vy a účastníci, které zvolíte

Prezentace s více předvádějícími

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×