Nastavení možností přesměrování volání

Podpora Office 2010 brzy skončí

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat

Možnosti přesměrování volání lze kdykoli obnovit kliknutím na nabídku přesměrování volání v levém dolním rohu hlavního okna aplikace Lync. Možnosti přesměrování volání jsou dostupné pouze v organizaci, která má nakonfigurovánu jejich podporu. Pokud si nejste jisti, jaké možnosti aplikace Microsoft Lync 2010 jsou povoleny, obraťte se na tým podpory ve své organizaci. V případě hovorů uskutečněných na čísla služeb tísňového volání jsou pravidla přesměrování volání na dobu 120 minut vypnuta, aby vám pracovníci služeb mohli zavolat zpět.

Důležité informace:  Pokud v aplikaci Lync 2010 nakonfigurujete přesměrování volání a někdo vás bude volat, zobrazí se mu číslo, které jste nastavili, aby na ně byla volání přesměrována. K tomu dojde pouze u hovorů mezi aplikacemi Lync.

Co chcete udělat?

Otevření možností přesměrování volání

Nastavení, aby hovory vyzváněly pouze na telefonu do zaměstnání

Nastavení přesměrování volání

Nastavení vyzvánění hovorů na více telefonech najednou

Určení intervalu, který má uplynout před přesměrováním volání

Úprava nastavení členů skupiny týmových hovorů

Úprava nastavení delegátů

Otevření možností přesměrování volání

Chcete-li otevřít možnosti přesměrování volání, postupujte takto:

 • Spusťte aplikaci Lync 2010 a v jejím hlavním okně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Možnosti Tlačítko Možnosti v Lyncu a potom na možnost Přesměrování volání.

  • V levém dolním rohu klikněte na nabídku přesměrování volání a potom klikněte na možnost Nastavení přesměrování volání.

Začátek stránky

Nastavení, aby hovory vyzváněly pouze na telefonu do zaměstnání

Chcete-li nastavit, aby hovory vyzváněly pouze na telefonu do zaměstnání, postupujte takto:

 • Otevřete možnosti přesměrování volání a vyberte možnost Vypnout přesměrovávání volání.

Začátek stránky

Nastavení přesměrování volání

Chcete-li nastavit, aby se hovory přesměrovávaly, postupujte takto:

 • Zobrazte možnosti přesměrování volání, klikněte na možnost Přesměrovávat moje hovory na (výchozí) a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na položku Hlasová pošta.

  • Klikněte na možnost Nové číslo nebo kontakt a klikněte na kontakt nebo jej vyhledejte. Chcete-li zjistit, jak se nastavují telefonní čísla, přečtěte si téma Nastavení možností telefonu a telefonních čísel.

  • Klikněte na možnost Mí delegáti a poté v dialogovém okně Delegáti přidejte kontakty, které by měly vaše hovory přijímat. Můžete také nastavit, aby u nich hovory začaly vyzvánět až po určité době. Aplikace Lync vytvoří v seznamu kontaktů skupinu Delegáti, ve které budou uvedeni vaši delegáti.

Chcete-li v klientské aplikaci Microsoft Outlook pro zasílání zpráv a spolupráci změnit pracovní dobu, přečtěte si téma Pracovní doba v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Nastavení vyzvánění hovorů na více telefonech najednou

Chcete-li nastavit, aby hovory vyzváněly na více telefonech najednou, postupujte takto:

 • Zobrazte možnosti přesměrování volání a potom klikněte na možnost Vyzvánět souběžně.

  • Zobrazte možnosti telefonu a potom zadejte požadované telefonní číslo do pole Jiné. Toto číslo by se mělo zobrazit v rozevíracím seznamu pro možnost Vyzvánět souběžně.

  • Klikněte na šipku dolů, klikněte na možnost Má skupina týmových hovorů a poté v dialogovém okně Skupina týmových hovorů přidejte kontakty, které by měly přijímat hovory současně s vámi. Můžete také nastavit, aby u nich hovory začaly vyzvánět až po určité době. Aplikace Lync vytvoří v seznamu kontaktů skupinu Týmový hovor, ve které budou uvedeny všechny tyto kontakty pro týmové hovory.

  • Klikněte na šipku dolů, klikněte na možnost Mí delegáti a poté v dialogovém okně Delegáti přidejte osobu, která by měla vaše hovory přijímat. Můžete vybrat osobu ze seznamu kontaktů, která má být vaším delegátem pro příjem vašich hovorů, ale také tuto osobu můžete kdykoli odebrat a přidat jinou osobu. Další informace naleznete v části Úprava nastavení delegátů dále v tomto tématu.

Začátek stránky

Určení intervalu, který má uplynout před přesměrováním volání

Chcete-li zadat dobu, po jejímž uplynutí budou volání přesměrovávána, postupujte takto:

 1. Zobrazte možnosti přesměrování volání a potom v oblasti s názvem Aktuální nastavení přesměrování volání klikněte na možnost Nepřijaté hovory budou přesměrovány na číslo.

 2. V dialogovém okně Nepřijatá volání nastavte, kam mají být volání přesměrovávána, například Hlasová pošta, a prodlevu (v sekundách), po které budou volání přesměrována.

Začátek stránky

Úprava nastavení členů skupiny týmových hovorů

Skupina týmových hovorů je skupina osob, které mohou přijímat vaše pracovní hovory, pokud váš tým podpory povolil u těchto uživatelů sjednocenou komunikaci (UC). Po nastavení skupiny týmových hovorů (viz část Nastavení vyzvánění hovorů na více telefonech najednou dříve v tomto tématu) můžete přidat nebo odebrat členy a také vybrat, kteří členové skupiny budou za vás volání přijímat.

 • Zobrazte možnosti přesměrování volání, klikněte na možnost Upravit členy mé skupiny týmových hovorů a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat dalšího člena, klikněte na tlačítko Přidat, poklikejte na položku kontaktu a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li člena odstranit, vyberte kontakt a klikněte na možnost Odebrat.

  • Chcete-li nastavit zpoždění vyzvánění telefonů skupiny, vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu.

Začátek stránky

Úprava nastavení delegátů

Po nastavení delegátů (viz část Nastavení vyzvánění hovorů na více telefonech najednou dříve v tomto tématu) můžete přidat a odebrat osoby a vybrat, kteří delegáti mohou za vás přijímat volání. Aplikace Lync vytvoří v seznamu kontaktů skupinu Delegáti.

Abyste mohli upravit nebo odebrat delegáty, musí být zapnuto přesměrování volání. Aby bylo zajištěno, že bude zvonit telefon u delegáta (nebo telefon aplikace Lync) u obou scénářů přesměrování volání (vyberte možnost Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na), musí být zaškrtnuto políčko Přijmout volání v dialogovém okně Delegáti.

 • Zobrazte možnosti přesměrování volání a potom klikněte na možnost Upravit členy mé skupiny delegátů.

  • Chcete-li přidat dalšího člena, klikněte na tlačítko Přidat, poklikejte na položku kontaktu a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odstranit jednoho z více delegátů, vyberte kontakt ze seznamu kontaktů, klikněte na tlačítko Odebrat a klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odstranit delegáta v případě, že existuje pouze jeden delegát, vyberte kontakt, klikněte na tlačítko Odebrat a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nastavit zpoždění vyzvánění telefonů skupiny, vyberte hodnotu v rozevíracím seznamu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×